Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|

"Dil Eğitiminde Kendi Kendine Öğrenme ve Danışmanlık" konferansı AYBÜ'de düzenlendi

single

"Dil Eğitiminde Kendi Kendine Öğrenme ve Danışmanlık" etkinliği 24 Nisan 2021 tarihinde tamamen çevrimiçi bir uluslararası konferans olarak sunuldu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi LAP (Öğrenme Danışmanlığı Programı) öğrencilerin herhangi bir dili öğrenirken yaşamları boyunca özerk dil öğrenenleri olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış öğrenim topluluğu olup, bu sürece "hayat boyu dil öğrenen özerkliği" demektedir. Bu temanın ışığında düzenlenen, konferans Prof. Dr. Jo Mynard, Prof. Dr. Christian Ludwig ve Lawrie Moore-Walter tarafından iki canlı genel oturum, 22 önceden kaydedilmiş eşzamanlı, 8 canlı eşzamanlı sunum / atölye ve 4 poster sunumuna ev sahipliği yapmıştır.

AYBÜ tarafından düzenlenen etkinlik Japonya, Almanya, Türkiye, Finlandiya gibi dünyanın dört bir yanından yaklaşık 200 katılımcının ilgisini çekmiştir. Sunumlar konferans web sitesinde yer almaktadır. Konferanstan seçilen makaleler SİSAL Dergisinde Eylül 2021'de özel sayı olarak (Cilt 12, Sayı 3) yayınlanacaktır.