Ankara Yıldırım Beyazıt University
|

ÜTE YETERLİLİK EĞİTİMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

single

Sayın sektör temsilcileri,

   Sizlerden ve sektördeki firmalardan (resmi yazı, e-posta, telefon veya toplantılar suretiyle) gelen talepler doğrultusunda, Üniversitemiz yönetimi aşağıdaki kararı almıştır. Alınan karar yeni sözleşmelere uygulanmaya başlanmış olup, daha önce sözleşme imzalanan firmalar da aynı haktan yararlanabilecektir. Konuyla ilgili olarak ek sözleşme hazırlanarak daha önce sözleşme imzalayan firmalara gönderilecektir. 

Firmalar ile Üniversitemiz arasında imzalanan sözleşmenin 6. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Madde 6-  SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI

Firma; Üniversite’ye elektronik ortamda isim listesini gönderdiği (isim listesinde ad değişikliği yapılabilir, sayı değişikliği yapılamaz) xxx (yazıla xxx) adet ÜTE için Üniversite tarafından planlanan dönemler halinde sunulacak hizmetler karşılığı olarak toplam xxx- TL’yi “Eğitim Ön Ödemesi” olarak 07 Kasım 2013’e kadar, kalan bakiyesi olan toplam xxxx- TL’sini (%18 KDV dahil) ise 02 Ocak – 11 Nisan 2014 tarihleri arasında ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Firma’nın elektronik ortamda bildirdiği ÜTE sayında değişiklik yapılamaz. ÜTE sayısının azalması, ÜTE’nin işten ayrılması, ÜTE’nin mazeretli ya da mazeretsiz olarak herhangi bir nedenle eğitime devam etmemesi ya da sınava/sınavlara girmemesi yapılacak ödeme tutarını değiştirmez. Firma elektronik ortamda bildirdiği sayıdaki ÜTE için toplam xxxxx- TL (%18 KDV dahil) ücretin tamamını süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür.

Firmanın her dönem için Üniversitenin web sitesinde ilan ettiği eğitim başlangıç tarihinden en az 45 (kırkbeş) gün önce müracaatı halinde, en fazla xx (Firmanın bildirdiği toplam ÜTE sayısının en fazla %10’u, rakamlar yuvarlanır, Ör: 45 ÜTE için 5 veya 263 ÜTE için 26 gibi) ÜTE’si eğitim için 2015 yılı eğitim gruplarına alınabilir, ancak Firma bu ÜTE’lerin eğitim ücretlerinin de bu sözleşmede yazan süreler içerisinde Üniversitenin hesabına yatırılmasıyla yükümlüdür. 

Ödemeler; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Halk Bank Merkez Şubesindeki (Şube Kodu: 194) IBAN: TR360001200919400006000073 (Hesap No:  06000073) hesabına transfer türü “Eğitim Ödemesi” olarak yapılacaktır.

Üniversite; Firma tarafından elektronik ortamda gönderilen ÜTE’lere yapılan planlamaya uygun dönemlerde Hizmet sunmayı taahhüt eder. Üniversite; Firma tarafından yapılacak her ödeme için ödeme tutarı kadar fatura hazırlayarak Firma adresine gönderecektir.

Bu vesile ile kurumsal başvuru için son tarihin 07 Kasım 2013 Perşembe olduğunu hatırlatır, iyi çalışmalar dileriz...

 

 


 Sektör temsilcilerinden ve bazı firmalardan üniversitemize çeşitli yollarla iletilen talepler  değerlendirilmiş,  sektör ve sektör çalışanlarının sıkıntı yaşamaması açısından aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür:

1-      Kurumsal başvuru süreci ve Eğitim Ön Ödemesi yatırma süresi  07 KASIM 2013 saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.

2-      Bireysel başvurular 11-29 KASIM tarihleri arasında alınacaktır.

3-      Ödeme işlemlerinde, ön ödeme yapan tüm firmalar, kalan bakiyelerini 02 OCAK 2014 – 11 NİSAN 2014 tarihleri arasında ödeyebileceklerdir. Daha önce sözleşme imzalayan tüm firmalara ödeme ile ilgili bu değişiklik Ek Sözleşme olarak gönderilecektir. Yapılan bu düzenlemeden sözleşme imzalamış olanlar dâhil tüm firmalar yararlanabilecektir.

 

             

                                                                                                                          Saygılarımızla