Ankara Yıldırım Beyazıt University
|

Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri Sertifika Programı

single

 

(Yıldırım Beyazıt Üniversitesi & EVSAD)    Evde sağlık ve bakım gereksinimi olan hasta birey/ailesini bir bütün olarak ve çevresi ile birlikte ele alarak evde sağlık ve bakım hizmetlerinin verilmesi, sürdürülmesi ile ilgili bilgi, beceri kazanımlarının sağlanması, kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile Ulusal Sağlık Hizmetlerinde kaliteli ve etkili hizmet sunumunun sağlanması amacıyla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü işbirliği ile ve Evde Sağlık Hizmetleri Derneği (EVSAD) tarafından bu hizmetlerinde görev yapan/yapacak olan hemşire, sağlık memuru, ATT ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik "Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri Sertifika Programı düzenlenecektir.

    Sertifika programının ilk uygulaması Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özel Hastaneler ve Belediyelerin Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri birimlerinde görev alan personel için 9 EYLÜL -14 EYLÜL 2013 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olup ileriki Programlar ülke genelinde görev yapan tüm personele yönelik olacaktır. Sertifika Programına katılmak için ve Ankara ilinde görev yapan ve söz konusu özelliklere sahip sağlık personelinin dernek merkezimiz ile irtibata geçmesi ve cv lerini
ankara@evsad.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Kontenjan sınırlı olduğu için müracaat sırası göz önünde bulundurulacaktır.

Tüm evde sağlık ve bakım birimlerinde görev alan personelimize saygı ile duyurulur.

Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri Sertifika Programı 

Evde Sağlık Hizmetleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanlığı