Ankara Yıldırım Beyazıt University
|

AYBÜ’de Hizmet İçi Eğitim Çalıştayı Düzenlendi

single

Üniversitemizde, idari personelin bilgi düzeyini artırmak ve daha etkin bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Doğrudan Temine İlişkin Usul ve Esaslar konulu bir hizmet içi eğitim çalıştayı gerçekleştirildi.

Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğünü tarafından düzenlenen  çalıştayda, doğrudan temin sürecinin aşamaları ve prosedürleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme, Döner Sermaye İşletme Müdürü Mehmet Fatih TÜRKKAN tarafından yapıldı. 

Her ay düzenli olarak toplanacak olan grup, belirlenen konular üzerinde çalışma faaliyetleri gerçekleştirecek.