Ankara Yıldırım Beyazıt University
|

Üniversitemizde ‘Akademik Görünürlük Koordinatörleri Toplantısı’ Gerçekleşti

single

  Birim akademik görünürlük koordinatörlerine yönelik olarak “Akademik Görünürlük Stratejileri Uygulamalı Eğitimi”, 28 Mart 2024 tarihinde Etlik Milli İrade Yerleşkesi konferans salonunda düzenlenmişti. Eğitim sonrasında görevlendirilen 97 “birim akademik görünürlük koordinatörü”, kendi birimlerinde akademik görünürlüğe yönelik faaliyetler gerçekleştirmişlerdir. Bu faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla 16 Mayıs 2024 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa ORÇAN, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah YILDIZ, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Salih YİĞİT ve Kalite Komisyonu Üyesi Dr. Abdullah DEMİR’in katılımları ile Etlik Milli İrade Yerleşkesi konferans salonunda ‘Akademik Görünürlük Koordinatörleri Toplantısı’ gerçekleştirildi.

 

 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa ORÇAN, akademik dünyanın son derece rekabetçi bir ortam olduğunu, bu ortamda, araştırmacıların çalışmalarının fark edilmesinin her zamankinden daha önemli hâle geldiğini, akademik görünürlüğün bir araştırmacının çalışmalarının diğer akademisyenler tarafından bilinme ve tanınma derecesi olduğunu, görünürlüğün araştırmanın etkisini ve araştırmacının kariyer gelişimini doğrudan etkileyen önemli bir faktör olduğunu belirtti. Üniversite Yönetimi olarak akademik görünürlüğün artırılmasına yönelik faaliyetleri desteklediklerini ve düzenli olarak sonuçları takip edeceklerini dile getirdi.

 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah YILDIZ, yüksek akademik görünürlüğe sahip olmanın araştırmanın etkisini artırdığına, araştırmacının kariyer gelişimini desteklediğine, yeni iş birlikleri ve fonlama imkanlarını sağladığına ve bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunduğuna dikkat çekerek akademik görünürlük koordinatörlerinin kendi birimlerindeki öğretim üyelerinin yayınlarının görünürlüğü konusunda onlara bilgi ve teknik uygulama desteği sağlayarak önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

 AYBÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Salih YİĞİT, akademik görünürlüğün bir araştırmacının çalışmalarını ne kadar etkili bir şekilde paylaşabildiğini ve tanıtabildiğini ifade ettiğini, bunun hem kişisel hem de kurumsal düzeyde önemli bir konu olduğunu, akademik görünürlüğün özellikle de yayınların etki değerinin öneminin giderek arttığını belirterek akademik görünürlük koordinatörlerine katkılarından dolayı teşekkür etti. Kalite Komisyonu Üyesi Dr. Abdullah DEMİR, 28 Mart – 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında birim akademik görünürlük koordinatörlerinin yürüttükleri faaliyetlerin sonuçları hakkında bilgi verdi. DEMİR’in verdiği bilgilere göre  “28 Mart tarihi itibarıyla AYBÜ AVESİS sisteminde toplam 44.825 yayın yer alırken akademik görünürlük koordinatörlerinin desteği ile 16 Mayıs itibarıyla 46.110 yayına ulaşılmış ve 1.285 artış görülmüştür. Benzer şekilde Web of Science veri tabanında AYBÜ adresli yayın 7.077’den 7.234’e ve SCOPUS’ta yer alan yayın sayısı ise 6.721’den 6.845’e yükselmiştir”.

 DEMİR ayrıca Times Higher Education 2024 Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması’nın 14 Mayıs 2024’te açıklandığını, Türkiye’den 80 üniversitenin değerlendirmeye alındığını, 58 üniversitenin sıralamaya girdiğini, AYBÜ’nün 501-600 bandında yer alarak sıralamaya ilk kez girdiğini belirtmiştir.

 DEMİR’in sunumu sonrasında birim akademik görünürlük koordinatörleri söz alarak 28 Mart – 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında akademik görünürlük faaliyetlerini yürütürken karşılaştıkları sorunları ve bunların çözümüne yönelik iyileştirme önerilerini dile getirmişlerdir. Koordinatörlerden gelen öneriler doğrultusunda öğretim elemanı sayısı fazla birimler için yeni akademik görünürlük koordinatörleri görevlendirilmesi, AYBÜ web sayfasında “Akademik Görünürlük Bilgilendirme Portalı” oluşturulması gibi iyileştirmelerin yapılması kararlaştırılmıştır.

 Toplantıda, bir sonrası “Akademik Görünürlük Koordinatörleri Toplantısı” Temmuz ayında yapılması, bu tarihe kadar birimlerde akademik görünürlük çalışmalarının sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

 

Akademik Görünürlük Stratejileri Uygulamalı Eğitimi Video Kaydı: https://www.youtube.com/watch?v=gpcCWBPY5Io&t=4922s

 

Akademik Görünürlük Kılavuzu: Çevrimiçi Yazar Profillerinin Güncel Tutulması: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tetkik/issue/83990/1471067