Ankara Yıldırım Beyazıt University
|

AYBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu DEDAK'tan 5 Yıl Süreyle Tam Akreditasyon Aldı

single

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, üniversitelerdeki dil programları olmak üzere tüm eğitim kademelerinde akreditasyon, değerlendirme, danışmanlık, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de dil eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan bağımsız bir kuruluş olan Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAK) tarafından 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazanmıştır. Bu sayede, üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulundaki eğitim kalitesi resmi olarak tescillenmiştir.