Ankara Yıldırım Beyazıt University
|

Prof. Mohammad Kabir Hassan'ın “İslami Finans: Değer Temelli Bir Alternatif” Konulu Sunumu AYBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Gerçekleştirildi

single

 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, "Islamic Finance: A Value-Based Alternative" başlıklı bir sunuma ev sahipliği yaptı. Prof. Mohammad Kabir Hassan, İslami finansın etik ve değer temelli bir alternatif olarak nasıl bir rol üstlenebileceğini derinlemesine ele aldı. Seminer’e öğretim üyeleri, fakülte öğrencileri ve misafirlerin yoğun katılımı oldu.

 Prof. Mohammad Kabir Hassan, ekonomi ve finans alanında akademisyendir.Şu anda University of New Orleans'ta Ekonomi ve Finans Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Hassan, özellikle İslami bankacılık ve finans üzerine çalışmalarıyla tanınır ve bu konularda çok sayıda bilimsel makale ve kitap yayınlamıştır.

Prof. Mohammad Kabir Hassan'ın sunumu, İslami finansın sadece bir ekonomik model olmanın ötesinde global finansal sisteme etik ve sürdürülebilir bir boyut sağladığını göz önüne serdi. Katılımcılar, İslami finansın teorik temellerini ve pratik uygulamalarını daha derinlemesine anlama fırsatı buldu. Bu tür etkinlikler, İslami finansın daha geniş kitlelere ulaşması ve bu alanda yapılan çalışmaların artarak devam etmesi için büyük önem taşıyor. Sunum hem akademik çevrelerde hem de finans sektöründe çalışan profesyoneller için değerli içgörüler sunarken, İslami finansın daha geniş bir kabul görme potansiyelini de ortaya koydu. Sunum,soru ve cevaplarla tamamlandı.