Ankara Yıldırım Beyazıt University
|

AYBÜ’de İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İçin Hizmet İçi Eğitim Çalıştayı Düzenlendi

single

 Üniversitemizde görev yapan idari personelin bilgisini pekiştirmek, daha verimli çalışmasını temin etmek, uygulamada birlikteliği sağlamak ,İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı RDS 6.3 maddesi kapsamında İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi kapsamında Birimlerde operasyonel ve stratejik düzeyde riskler ve bunlara ilişkin kontrol faaliyetleri ve eylem planları oluşturma çabaları doğrultusunda Öğrenci İşleri Mevzuatı ve Otomasyon Sistemi konularında Hizmet İçi Eğitim Çalıştayı yapılmıştır. 

Çalıştayın koordinasyonu Üniversitemiz Öğrenci İşleri  Daire Başkanlığı Şube Müdürü Nilay Kabar tarafından gerçekleştirildi.

Elde edilen sonuçlar düzenli olarak raporlanacak ve Rektörlüğümüzün (Personel Daire Başkanlığı) bilgisine sunulacaktır.