Ankara Yıldırım Beyazıt University
|

AYBÜ’de İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İçin Hizmet İçi Eğitim Çalıştayı Düzenlendi

single

 Üniversitemizde görev yapan idari personelin bilgi düzeyini artırmak ve uygulamada daha etkin bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Birlikteliği ve Planı kapsamında, Risk Değerlendirme Sistemi (RDS) 6.3 maddesi doğrultusunda İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi kapsamında birimlerde operasyonel ve stratejik düzeyde risklerin belirlenmesi ve kontrol faaliyetlerinin planlanması çalışmaları hız kazandı.

Bu kapsamda, Maaş ve Ek Ders konularında özellikle dikkat edilmesi gereken noktaların vurgulanması amacıyla Hizmet İçi Eğitim Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın koordinasyonu Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Sekreteri Vekili İdris Burak CAZOĞLU tarafından yapıldı.

  İlk toplantı, Etlik Milli İrade Yerleşkesi Menekşe Salonu'nda gerçekleştirildi.Çalıştayın devamında her ay toplanacak olan grup, belirlenen konular üzerinde çalışma faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Elde edilen sonuçlar düzenli olarak raporlanacak ve Rektörlüğümüzün (Personel Daire Başkanlığı) bilgisine sunulacaktır