Esenboğa Külliyemiz

   Esenboğa Külliyemiz   

 

 

 

Adres  : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Esenboğa/Ankara                                       
Tel       : (0 312 )  324 15 55                                                                                                                                        
Fax      : (0 312 )  324 15 05