Tıp Fakültesi
|

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik Anabilim Dalı

Doç. Dr. Gülsüm AKDENİZ
Doç. Dr. Ayça BİLGİNOĞLU
Arş. Gör.Nur Efşan AKINCI