Tıp Fakültesi
|

Fakülte Disiplin Kurulu

Yönetim Kurulu İle Aynı

Görev Yetki ve Sorumluluklar:

-          Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine göre işlem yapmaktır.

"Fakülte Disiplin Kurulu Fakülte Yönetim Kurulu Üyelerinden Oluşur"