Tıp Fakültesi
|

Fakülte Yönetim Kurulu

Görev Yetki ve Sorumluluklar

-          Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

-          Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

-          Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

-          Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,

-          Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

-          Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 

Prof. Dr. Gıyas AYBERK

 Prof.Temsilcisi

Prof. Dr. Seval İZDEŞ

 Prof.Temsilcisi

Prof. Dr. Osman TECİMEL

 Prof.Temsilcisi

Doç.Dr. Atilla ÇİFTCİ

 Doç.Temsilcisi

Dr.Öğrt.Üyesi Burak NALBANT

 Dr.Öğrt.Üyesi Temsilcisi