Tıp Fakültesi
|

Fakülte Kurulu

Görev Yetki ve Sorumluluklar:

-          Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

-          Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek,

-          Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Prof. Dr. Murat AKÇAY

  Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Özcan EREL

  Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Osman ERSOY

 Prof. Temsilcisi

Prof. Dr. Hatice Rahmet GÜNER

  Prof. Temsilcisi

Doç. Dr. Ahmet KESKİN

  Doç.Temsilcisi

Doç. Dr. Sara EROL

 Doç.Temsilcisi

Dr. Öğret. Üyesi Çağdaş YILDIRIM

 Dr. Öğret. Üyesi Temsilcisi