Tıp Fakültesi
|

Komite / Kurul Sorumluları

KOMİTE 1      
Sorumlu Prof. Dr. Ahmet ÇARHAN Temel Tıp Tıbbi Biyoloji
Sorumlu Yrd. Doç. Dr. Ceylan BAL Temel Tıp Tıbbi Biyokimya
       
KOMİTE 2      
Sorumlu Prof. Dr. Gülsen YILMAZ Temel Tıp Tıbbi Biyokimya
Sorumlu Yrd. Doç. Dr. Ayça BİLGİNOĞLU Temel Tıp Biyofizik
       
KOMİTE 3      
Sorumlu Prof. Dr. Z. Cibali AÇIKGÖZ Temel Tıp Mikrobiyoloji
Sorumlu Yrd. Doç. Dr. Salim NEŞELİOĞLU Temel Tıp Tıbbi Biyokimya
       
KOMİTE 4      
Sorumlu Dr. Öğr. Üyesi Egemen ÜNAL Dahili Tıp Halk Sağlığı
Sorumlu Yrd. Öğr. Gör. Vahide TUTUK Temel Tıp Anatomi
       
FİNAL      
Sorumlu Prof. Dr. Selim Yavuz SANİSOĞLU Temel Tıp Biyoistatistik
Sorumlu Yrd. Arş. Gör. Pervin DEMİR Temel Tıp Biyoistatistik
KOMİTE 1      
Sorumlu Doç. Dr. Selma ÇALIŞKAN Temel Tıp Anatomi
Sorumlu Yrd. Arş. Gör. Sinem AKKAŞOĞLU Temel Tıp Anatomi
       
KOMİTE 2      
Sorumlu Prof. Dr. Fahri BAYIROĞLU Temel Tıp Fisyoloji
Sorumlu Yrd. Doç. Dr. Ayça BİLGİNOĞLU Temel Tıp Biyofizik
       
KOMİTE 3      
Sorumlu Prof. Dr. Rıza DURMAZ Temel Tıp Mikrobiyoloji
Sorumlu Yrd. Prof. Dr. Tuba DAL Temel Tıp Mikrobiyoloji
       
KOMİTE 4      
Sorumlu Prof. Dr. Fatma Meriç YILMAZ Temel Tıp Biyokimya
Sorumlu Yrd. Doç. Dr. Gülsüm AKDENİZ Temel Tıp Biyofizik
       
KOMİTE 5      
Sorumlu Prof. Dr. Sevil ÇAYLI Temel Tıp Histoloji ve Embriyoloji
Sorumlu Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Hilal NAKKAŞ Temel Tıp Histoloji ve Embriyoloji
       
KOMİTE 6      
Sorumlu Prof. Dr. Aslı Fahriye CEYLAN Dahili Tıp Farmakoloji
Sorumlu Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Bahar KARTAL Temel Tıp Histoloji
       
FİNAL      
Sorumlu Doç. Dr. Leyla AYDIN Temel Tıp Fizyoloji
Sorumlu Yrd. Prof. Dr. Cemile BİÇER Temel Tıp Biyokimya

KOMİTELER

ADI SOYADI

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KOMİTE 1

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ESER

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Doç. Dr. Nuran SÜNGÜ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Patoloji

KOMİTE 2

HEMATOPOETİK SİSTEM ve TEMEL ONKOLOJİ

Prof. Dr. Tuba DAL

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Öğr. Gör. Emin Emre KURT

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

KOMİTE 3

SOLUNUM ve DOLAŞIM SİSTEMİ

Doç. Dr. Emine ARGÜDER

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur ÇAM

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

KOMİTE 4

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ve AİLE HEKİMLİĞİ

Doç. Dr. Ebru AKIN

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi Basri Furkan DAĞCIOĞLU

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

KOMİTE 5

ENDOKRİNOLOJİ, ÜRİNER SİSTEM ve ÜREME SİSTEMİ

Doç. Dr. Raziye DESDİCİOĞLU

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hast ve Doğum

Doç. Dr. Berna ÖĞMEN

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

KOMİTE 6

NÖROLOJİ, PSİKİYATRİ ve HALK SAĞLIĞI-1

Doç. Dr. Görkem KARAKAŞ UĞURLU

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Doç. Dr. M.İlker YÖN

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

KOMİTE 7

DERİ- KAS- İSKELET SİSTEMİ ve HALK SAĞLIĞI-2

Dr. Öğr. Üyesi Egemen ÜNAL

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Prof. Dr. Müyesser Aras

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 

İç Hastalıkları AD

Dr. İsmail DOĞAN, Dr. Ebru AKIN

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hast. AD

Dr. Güzin CİNEL, Dr. Çiğdem Seher KASAPKARA

 

 

Kadın Hast. ve Doğum AD

Dr. Batuhan TURGAY

 

 

Genel Cerrahi AD

Dr. Mustafa DÖNMEZ

 

 

Kardiyoloji AD

Dr. Mehmet ERDOĞAN

 

 

Göğüs Hastalıkları AD

Dr. Hatice BAKIR, Dr. Özge ÖZTÜRK AKTAŞ

 

 

 

ZORUNLU STAJLAR

 

Acil Tıp

Dr. Öğr. Üyesi Melih ÇAMCI

 

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Prof. Dr. Handan GÜLEÇ

 

 

Çocuk Cerrahisi

Doç. Dr . Doğuş GÜNEY

 

 

Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hast.

Doç. Dr. Selma Tural HESAPÇIOĞLU

 

 

Deri ve Zührevi Hastalıklar

 Prof. Dr. Selma EMRE

 

 

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Öğr. Üyesi. Fatma ESER

 

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Prof. Dr. Berat M. ALKAN

 

 

Göz Hastalıkları

Doç. Dr. Mücella ARIKAN YORGUN

 

 

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doç. Dr. Kazım BOZDEMİR

 

 

Nöroloji

Doç.Dr. Mehmet İlker YÖN

 

 

Nöroşirürji

Dr. Öğr. Üyesi Halil KUL

 

 

Nükleer Tıp

Prof Dr Şeyda TÜRKÖLMEZ - Prof. Dr Elif ÖZDEMİR

 

 

Ortopedi ve Travmatoloji

Doç.Dr. Mustafa AKKAYA , Dr.Öğr.Üyesi Enes ULUYARDIMCI

 

 

Radyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Leman KARABEKMEZ

 

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Prof. Dr. Görkem KARAKAŞ UĞURLU, Dr. Öğr. Üyesi Esra KABADAYI ŞAHİN

 

 

Üroloji

Doç. Dr. Asım ÖZAYAR, Dr. Öğr. Üyesi Musab Ali KUTLUHAN

 

 

SEÇMELİ STAJLAR

 

 

 

Göğüs Cerrahisi

Doç. Dr. İlknur A. ÇELİK

 

 

Kardiyovasküler Cerrahi

Dr.Öğr.Üyesi M. Fethi SAĞLAM

 

 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

 

 

 

Radyasyon Onkolojisi

Dr. Öğr. Üye.  Hüseyin Furkan ÖZTÜRK

 

 

Biyoistatistik

Doç. Dr. Selcen YÜKSEL

 

 

Klinik Mikrobiyoloji ve Biyokimya

Prof.Dr Nural CEVAHİR , Prof.Dr Tuba DAL , Prof.Dr. Cemile BİÇER

 

 

Klinik Farmakoloji

Doç. Dr. Halil KARA

 

 

Tıbbi Genetik

Prof . Dr. C. Nur Semerci GÜNDÜZ

 

A.    Zorunlu Stajlar:

 

 

Staj Sorumlusu

1

Dahili Acil Tıp

1

Ay

Dr. Öğrt. Üyesi Alp ŞENER

2

Cerrahi Acil Tıp

1

Ay

Dr. Öğrt. Üyesi Alp ŞENER

3

Aile Hekimliği

1

Ay

Doç. Dr. Ahmet KESKİN

4

Halk Sağlığı

1

Ay

Dr. Öğrt. Üyesi Egemen ÜNAL

5

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2

Ay

Doç. Dr. Demet TAŞ

6

Genel Cerrahi

1

Ay

Doç. Dr. Ersin Gürkan DUMLU

7

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Ay

Prof. Dr. Zehra KURDOĞLU

8

İç Hastalıkları

2

Ay

Doç. Dr. Mustafa TAHTACI

Doç. Dr. Öykü Tayfur YÜREKLİ

9

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

Ay

Doç. Dr. Mustafa UĞURLU

10

Seçmeli Staj

1

Ay

 

 

Toplam

12

Ay

 

 

 

 

 

 

 

B.     Seçmeli Stajlar:

 

 

 

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

 

Prof. Dr. Handan GÜLEÇ

2

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

 

Doç. Dr. Ahmet Gürhan GÜRÇAY

3

Çocuk Cerrahisi

 

 

Dr. Öğrt. Üyesi Doğuş GÜNEY

4

Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

Doç. Dr. Selma TURAL HESAPÇIOĞLU

5

Deri ve Zührevi Hastalıklar

 

 

Prof. Dr. Selma EMRE

6

Enfeksiyon Hastalıkları

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ESER

7

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 

 

Prof. Dr. Nebahat SEZER

8

Göğüs Cerrahisi

 

 

Doç. Dr. İlknur AYTEKİN ÇELİK

9

Göğüs Hastalıkları

 

 

Prof. Dr. Ebru ÜNSAL

10

Göz Hastalıkları

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sema YÜZBAŞIOĞLU

11

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

 

Dr. Öğrt. Üyesi Kemal Eşref ERDOĞAN

12

Kardiyoloji

 

 

Doç. Dr. Hacı Ahmet KASAPKARA

13

Kulak, Burun ve Boğaz

 

 

Doç. Dr. Kazım BOZDEMİR

14

Nöroloji

 

 

Doç. Dr. Gönül VURAL

15

Ortopedi ve Travmatoloji

 

 

Doç. Dr. Mustafa AKKAYA

16

Radyoloji

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Leman GÜNBEY KARABEKMEZ

17

Üroloji

 

 

Dr. Öğrt. Üyesi Musab Ali KUTLUHAN