Tıp Fakültesi
|

Sınav Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı

Ölçme Değerlendirme Kurulu

Başkan

 Prof. Dr. Nural CEVAHİR

 

 Prof. Dr. Selim Yavuz SANİSOĞLU

 

 Prof. Dr. Cavidan Nur SEMERCİ

Dönem-1

 Öğr. Gör. Emin Emre KURT
 Dr. Öğr. Üyesi. Mesut AKYOL

Dönem-2

 Doç.Dr. Selma ÇALIŞKAN

 Doç. Dr. Mehmet Salih KAYA

Dönem-3

 Dr. Öğr. Üyesi Egemen ÜNAL 

 Doç. Dr. Nuran SÜNGÜ

 

Ölçme Değerlendirme Kurulu