Hakkımızda

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Reyhan ERSOY

Klinik Beceri Eğitimi ve Simülasyon Laboratuvarı

 

                Fakültemizin eğitim sistemi ‘’Önce zarar verme’’ ilkesinden hareketle, tıp eğitiminin temel köşe taşı olan hümanistik yaklaşımı rehber edinmektedir. Bu temel yaklaşımla öğrencilerimize, hekimlik mesleğini icra ederken kullanacakları temel klinik becerileri kazandırmak amacı ile, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Metin DOĞAN, Tıp Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Selami AKKUŞ hocalarımızın desteği, fakültemiz Eğitim Koordinatörler Kurulu önerisi ve Klinik Beceri Eğitimi Kurulu Koordinatörlüğü’ nde, Mart 2017 tarihinde, Bilkent Yerleşkesi Tıp Fakültesi Dekanlık ve Amfiler Binası zemin katında Klinik Beceri Eğitimi ve Simülasyon Laboratuvarımız hizmete girmiştir. Laboratuvarımıza, fakültemizin Eğitim Başkoordinatörü Sayın Prof. Dr. Reyhan ERSOY hocamızın ismi verilmiştir.

                Fiziki olarak yaklaşık 500 m2’lik iki bölüm halinde olan laboratuvarımızın arena şeklinde olan bir bölümünde; fakültemiz birinci sınıf öğrencileri için el yıkama, steril eldiven giyme, nabız, solunum sayısı ve vücut ısısı ölçme, temel yaşam desteği, boyunluk takma, kanama kontrolü, üçgen kol askısı uygulama, elastik bandaj uygulamaları yıl boyunca 10-12 kişilik öğrenci grupları ile klinik bilimlerden öğretim üyelerinin gösterimi ve denetiminde yapılmaktadır. Yapılan tüm uygulamalar eğitim yılının başında tüm öğrenci ve öğretim üyelerine dağıtılan Dönem I Klinik Beceri Eğitimi föyleri yönergelerine göre uygulanmaktadır.

                Laboratuvarımızın ikinci bölümü; basit ve orta düzey maketler ve ileri düzey simülasyon maketlerine sahip olup; yaklaşık 10 m2’lik 5 oda, debrifing salonu, yataklı servis, kontrol merkezi, depo ve sekretarya odalarında oluşmaktadır. Odalar, yataklı servis ve debrifing salonu kontrol merkezinden yönetilmeye müsait olacak şekilde kamera, hoparlör ve mikrofon alt yapısına sahiptir. Odalar birbirine geçişli şekilde tasarlanmış olup, ses ve görüntü kaydı yapılabildiğinden yapılandırılmış klinik sınav yapmaya da uygundur. Simülasyon laboratuvarı olarak kullanılan bu bölümde, temel ve ileri yaşam desteği, hava yolu, enjeksiyon uygulama, nazogastrik ve foley sonda uygulama, kan basıncı ölçme, periferik ve santral damar yolu açma, kemik içi yol uygulama, sütür atma, rektal tuşe uygulama ve prostat muayenesi, meme muayenesi, vajinal muayene ve doğum maketleri bulunmaktadır.

Ayrıca yataklı servis bölümünde ileri düzey teknolojik donanıma sahip kalp, akciğer, barsak sesleri ve fetal kalp seslerinin dinlenilebildiği, kalp ritmi, saturasyon, solunum ve nabız sayısını gösteren hasta başı monitör ve eğiticinin kullanacağı ve adı geçen parametreler üzerinde her türlü senaryayu planlayabileceği el bilgisayarına sahip 4 adet maket bulunmaktadır. Simülasyon Laboratuvarı Acil Tıp, İç Hastalıkları,  Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Anesteziyoloji, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum klinikleri tarafından Dönem IV ve Dönem V staj programları kapsamında aktif olarak kullanılmaktadır.

Laboratuvarımız fakültemiz öğrenci kulüplerinin öğrencilerimize yönelik etkinlikleri kapsamında öğretim üyelerimizin danışmanlığında temel yaşam desteği ve sütür atma teknikleri gibi etkinlikler için de kullanılmaktadır.