Sınav Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Selim Yavuz SANİSOĞLU Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
Prof. Dr. Fahri BAYIROĞLU    Fizyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Tuba DAL Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı      
Yrd. Doç. Dr. Basri Furkan DAĞCIOĞLU Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Nahit ŞENDUR İç Hastalıkları Anabilim Dalı