Sınav Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Selim Yavuz SANİSOĞLU Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
Prof. Dr. Nural CEVAHİR     Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Cavidan Nur SEMERCİ GÜNDÜZ Tıbbi Genetik Anabilim Dalı      
Dr. Öğret. Üyesi Basri Furkan DAĞCIOĞLU Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Dr. Öğret. Üyesi Mehmet DOĞAN AŞIK İç Hastalıkları Anabilim Dalı