Tıp Dergisi Kurulu

 

TIP DERGİSİ KURULU

 

Prof. Dr. Reyhan ERSOY

Dekan (Editör)

Prof. Dr. Bekir ÇAKIR

Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. A.Filiz YAVUZ AVŞAR

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Tahir DURMAZ

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Osman ERSOY

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mehmet UĞURLU

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Telat KELEŞ

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi  Mesut AKYOL

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi