Fakülte Disiplin Kurulu

FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU

Yönetim Kurulu İle Aynı

Görev Yetki ve Sorumluluklar:

-          Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine göre işlem yapmaktır.

 

"FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN OLUŞUR"