Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

 

  • Prof. Dr. Abdulkadir BUT
  • Prof. Dr. Eyüp HORASANLI
  • Prof. Dr. Seval İZDEŞ
  • Prof. Dr.  Şemsi Mustafa AKSOY
  • Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK
  • Doç. Dr. Handan GÜLEÇ
  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞAHAP