Fakülte Yönetim Kurulu

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Görev Yetki ve Sorumluluklar

-          Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

-          Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

-          Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

-          Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,

-          Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

-          Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 

Tıp Fakültesi Dekanı :Prof. Dr. Reyhan ERSOY
Profesör Temsilcisi :Prof. Dr. Abdulkadir BUT
Profesör Temsilcisi :Prof. Dr. Osman ERSOY
Profesör Temsilcisi :Prof. Dr. Murat AKÇAY
Doçent Temsilcisi :Doç. Dr. Sonay İNCESOY ÖZDEMİR
Doçent Temsilcisi :Doç. Dr. Mehmet Ali Nahit ŞENDUR  
Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi

:Dr. Öğr. Üyesi Bahri GÖK