Fakülte Kurulu

FAKÜLTE KURULU

Görev Yetki ve Sorumluluklar:

-          Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

-          Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek,

-          Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

 

Dekan Prof. Dr. Reyhan ERSOY
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bekir ÇAKIR
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Filiz YAVUZ
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özcan EREL
Prof. Temsilcisi Prof. Dr. Osman ERSOY
Prof. Temsilcisi Prof. Dr. Orhan DENİZ
Prof. Temsilcisi Prof.Dr.Murat AKÇAY
Doç.Temsilcisi Doç.Dr. Mehmet Ali Nahit ŞENDUR
Doç.Temsilcisi Doç. Dr. Sonay İNCESOY ÖZDEMİR
Yrd. Doç.Temsilcisi Dr. Öğret. Üyesi Hilal NAKKAŞ