Dekan'ın Mesajı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinin Değerli Mensupları ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010 yılında, tıp eğitimine yeni ve farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla kurulmuştur. Fakültemiz tecrübeli öğretim elemanı kadrosuyla, dinamik ve çağdaş eğitim anlayışıyla, araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet vermeyi ön planda tutan, tıp alanında yarının bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlayan, uluslararası standartlarda bir eğitim ve sağlık kuruluşu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Tıp eğitimimizin amacı ülkemizin öncelikli sağlık sorunlarını bilen; birinci basamak sağlık örgütlenmesi düzeyinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlik ile donanmış; mesleğini etik kuralları gözeterek uygulayan, araştırmacı ve sorgulayıcı olan; yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme tutum ve becerisini kazanmış; ulusal ve uluslararası düzeylerde kabul edilebilen ölçütlere uygun hekimler yetiştirmektir.

Bu amaca ulaşma yolunda, fakültemizin hep yanında olan değerli yöneticilerimize, birlikte uyum ve işbirliği içinde çalıştığımız akademik ve idari personelimize teşekkür eder, tüm öğrencilerimize, öğretim üyelerimize, idari personelimize ve velilerimize sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir akademik yıl dilerim.

                                               Prof. Dr. Reyhan ERSOY