Genel Bilgi

 

AMAÇ:

Amacımız bilginin inanılmaz bir süratle arttığı çağımızda tıptaki güncel gelişmeleri takip edebilecek , bilgi ve becerilerini kendi iradesi ile yenileyebilecek kuvvetli bir alt yapı, donanım ve özgüven sahibi tıp doktorları yetiştirmek, yetiştirdiğimiz doktorlara sadece bilimsel olarak değil etik olarak da doğru davranışlara yöneltecek değerleri ve insan sevgisini aşılayabilmektir. Bu nedenle her Tıp Fakültesi öğrencisini birey olarak ele almamızı sağlayacak mekanizmaları etkin bir şekilde kullanmayı hedeflemekteyiz.


MİSYON:

Değişmekte olan dünya düzeni ülkemizin öncelikle tarihi, coğrafi ve kültürel bağlarımız olanlar olmak üzere diğer millet ve topluluklarla daha yakın ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Biz de buna uygun olarak yetiştirdiğimiz doktorların sadece ülkemizin değil yakın ve yoğun ilişkilerimiz olan diğer ülkelerin de kültürüne, sağlık  sistemleri ve sorunlarına  hakim olmasını hedeflemekteyiz. Bu nedenle öğrencilerimizin %25’ini yabancı uyruklulardan oluşmasını, ikili ilişkiler ile oluşturulan ya da kurumsal değişim programları ile her öğrencimizin eğitimi süresinde bir dönemi başka bir ülkede geçirmesini amaçlamaktayız. Aynı hedefe yönelik olarak tıp eğitimi süresinde öğrencilerimizin ülkemiz içinde de ikili anlaşmalarla farklı kurumlarda staj ve değişim programlarına katılmasını sağlayacağız.


VİZYON:

Üniversitemizin kurulduğu 2010 yılında ülkemiz tıp ve sağlık alanlarında çok önemli bir yolu katetmiştir. Tıbbın her alanında gurur duyduğumuz.çok değerli uzmanlar ve başarılı kurumlarımız mevcuttur. Ancak hala yüksek impaktı olan ve somut ürün oluşumu ile sonlanan kaliteli araştırma ve Ar-Ge projeleri son derece azdır. Üniversitemiz gerek sanayi ile gerekse tıp ve mühendislik branşları arasında yakın işbirliği oluşturmayı, ortak kullanılan araştırma merkezleri ve teknokent ile işbirliğini desteklemeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için ortak kurulacak araştırma merkezinin etkin ve ekip çalışmasının etkili yürütülebileceği sağlıklı bir idari yönetim sistemi üzerinde  çalışmaktayız.


EĞİTİM:

Tıp Fakültesi eğitimi 6 yıldır ve eğitim %100 İngilizce’dir. Hazırlık sınıfını atlamak için iki aşamalı sınav yapılmakta ve bu sınavda başarılı olamayan ya  da sınava girmeyen öğrenciler 1 yıl süreyle İngilizce hazırlık sınavı okumaktadır.

TIP EĞİTİMİ:

Tıp eğitimi entegre sisteme dayanmaktadır. Bu sistemde dersler tek tek ve birbirinden bağımsız olarak verilmez, konular birbiri ile ilişkili sistemlere dayanan ders kurullarında multidisipliner bir yaklaşımla incelenir. Dönem I,II ve III tıp eğitiminin preklinik kısmını oluşturur. Dönem I’de temel bilimler, Dönem II’de insan organizmasının normal biyolojik işleyişi ve temel mikrobiyoloji, Dönem III’de ise sistem hastalıklarının fizyopatolojik ve patolojik temelleri, klinik özellikleri ve tedavileri  multidisipliner yaklaşımla verilir.  Dönem I, II ve III’de eğitimin yaklaşık %30’unu uygulamalar, laboratuar çalışmaları, klinik beceriler eğitimi, probleme dayalı öğrenim, öğrenci çalışma grubu etkinlikleri oluşturur. Ayrıca Dönem I’de her yarıyılda bir ders seçmeli dersler arasından öğrenciler tarafından seçilerek alınır.

Dönem IV ve V’de tıp eğitimi stajlardan oluşur. Stajlarda teorik dersler yanısıra, hasta başı eğitim, klinik vizitler, hasta hazırlama, poliklinik viziti, ameliyathanede gözlem, seminer ve makale saatleri, klinikler arası ortak toplantılar yer alır. Stajlarda öğrencilerin ilk 3 yılda öğrendikleri temel bilgi ve becerileri kullanmayı öğrenmeleri beklenir. Teorik eğitim yanısıra hastalardan öykü alma, genel ve sistemik muayeneleri yapabilme, uygun tetkikleri isteme ve değerlendirme, tedaviyi belirleme ve sonuçlarını takip etmeyi öğretmeye yönelik yoğun uygulamalı eğitim verilir. Dönem IV’de tüm stajlar zorunlu iken Dönem V’de stajların %30’u seçmeli stajlar arasından öğrenci tarafından  seçilerek belirlenir.

Dönem VI ise intörnlük dönemidir. Öğrenciler kendilerinden sorumlu öğretim üyeleri gözetiminde tüm klinik çalışmalarda aktif rol ve sorumluluk alır. Tıp doktorluğuna doğru son adımında beş yılda öğrendiklerini gözetim altında uygulamayı öğrenir. Dönem VI stajlarının da biri seçmeli stajlar arasından öğrenci tarafından  seçilerek belirlenir.