Spor Bilimleri Fakültesi
|

Kılavuz

1-ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ İŞLEMLERİ

 

ÖĞRENCİ NUMARASI SORGULAMA

Üniversitemizin öğrenci kayıt kılavuzlarında da yer alan Fakültemiz programlarına kayıtlı öğrencilerimiz, öğrenci numaralarını https://obs.aybu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx adresinden sorgulayabilmektedir.

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ

Yeni kayıt olan öğrencilerimiz öğrenci bilgi sistemine, öğrenci numarası ve ilk defa girişlerde belirlenen T.C. Kimlik numarasının ilk 5 rakamı ile https://obs.aybu.edu.tr/oibs/ogrenci/ adresinden giriş yapabilmektedir.

ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME

Fakültemizdeki kaydınızla birlikte farklı bir yükseköğretim kurumunda da kayıtlı olanlar veya normal öğrenim süresinde mezun olamayanlara Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca dönemlik harç borcu tahakkuk edilecektir. Harç borcu ile ilgili çözümleriniz için ilgili birim ile irtibat sağlayınız. Ödeme işlemi için öğrenci numaranız ile birlikte Halkbank ATM, Şube ve online banka şubesinden ödeme yapabilir, ders kaydı yapabilirsiniz.

DERS KAYIT İŞLEMİ

Öğrenim süresince her dönem 30 AKTS olacak şekilde ders müfredatı hazırlanır ve Öğrenci Bilgi Sisteminde açılan dersler görüntülenir.

AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) : AKTS Avrupa yükseköğrenim alanında Bologna sürecine üye tüm ülkelerde kullanılan bir kredi sistemidir.

 

Akademik Takvimde belirlenen süreler için öğrenci bilgi sistemi üzerinden online olarak, müfredatta tanımlı dönem için açılan derslerden ders seçimi yaparak kesinleştirmelisiniz.

Öğrenci Bilgi Sistemine giriş: https://obs.aybu.edu.tr/oibs/ogrenci/

 

Ders seçimini süresi içinde yaptığınız halde kontenjanın dolu olduğuna dair uyarı alıyorsanız, o ders için açılan diğer şubeden seçim yapmalısınız.

 

Ders kayıt döneminde ders kaydı yapamadınız ancak Akademik Danışman onay tarihleri geçmedi ise danışmanınızdan ders kayıtlarının tamamlanması için yardım alabilirsiniz.

 

Birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumunda olan öğrenciler, Akademik Genel Not Ortalamalarına bakılmaksızın 40 AKTS’ye ilave olarak 2 ders alabilmeleri için, dilekçe ile birlikte 40+2 Ders Alma Formunu düzenleyip, Akademik danışmanının imzalı onayını aldıktan sonra Fakültemiz Öğrenci işlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Akademik danışmanızın her işlem sonrasında onayını almalısınız. Akademik Danışmanınızca onaylanmamış olan derslere, siz onaylasınız da katılım sağlayamazsınız.  Akademik Danışmanınız müfredat durumuna göre sizin seçim yapmadığınız bir dersi size atayabilir veya seçmiş olduğunuz bir dersi çıkarabilir. Danışman onayından sonra dersleri kontrol etmeniz gerekmektedir.

(Üniversitemiz Ders Alma, Dersten Çekilme Esasları için tıklayınız…)

DERS EKLE/BIRAK İŞLEMİ

Ders kayıt döneminden sonra Akademik Takvimde belirlenen süreler içinde ders ekleyebilir ve ders çakışması olması durumunda da bırakabilirsiniz. Derse devam zorunluluğunuz yok ise çakışma olsa da bu dersleri alabilirsiniz. Bu işlemler için de Akademik Danışmanınızın onayını almanız gerekmektedir. Öğrenci Bilgi Sistemine giriş: https://obs.aybu.edu.tr/oibs/ogrenci/

DERSTEN ÇEKİLME

İlgili yarıyılın başlangıcından itibaren altı hafta eğer vize yapılmamışsa sekiz hafta içerisinde isteyen öğrenciler tümüyle bir dersten çekilebilirler. Dersten çekilme yapabilmesi için dersi veren öğretim elemanının yazılı izni ve danışmanın yazılı onayı gerekir.

(Üniversitemiz Ders Alma, Dersten Çekilme Esasları için tıklayınız…)

AKADEMİK DANIŞMAN

Öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili veya diğer sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Öğrenci Bilgi Sisteminden bilgilere ulaşabilirsiniz.

DERS PROGRAMI

Ders kayıt işleminde almış olduğunuz derslere ilişkin ders programları, Bölüm web sayfasında ilan edilmektedir.

DERSLERE KATILIM

Derslere devam zorunluluğu vardır. Ancak devamsızlık nedeniyle olanlar dışında başarısızlık nedeniyle tekrar alınan derslerde devam zorunluluğu yoktur.

Ders yoklama listesinde adınız yer almıyorsa Fakülte Öğrenci İşleri ile irtibat sağlayınız.

 

Dersler yüz yüze yapıldığı gibi uzaktan eğitim şeklinde canlı veya bilgi ve belgeler ile sunum şekliyle de yapılabilmektedir. Dersin hangi ortamda ne şekilde işleneceğine öğretim elemanı karar verecektir.

 

AYBUZEM üzerinden internet ortamında derslere giriş sağlayabilirsiniz. Derslerin işleneceği, hocalarınızın ders materyallerini, ödevleri, videoları vb. yükledikleri, canlı ders yapacaklarsa zamanını ve hangi programla yapacaklarını paylaştıkları alana giriş için gerekli olan bilgiler;

http://aybuzem.aybu.edu.tr/ adresine giriş yapınız.

Kullanıcı adınız: Öğrenci Numaranız,

Şifreniz: AybuTCKİMLİKNOİLKALTIRAKAMI* Örnek: Aybu123456*

Şifrenizi değiştirdikten sonra unutursanız Şifremi Unuttum alanından değişiklik yapabilirsiniz.

 

MİCROSOFT TEAMS, Hocalarımızın canlı ders yapmakta kullandıkları, ücretsiz bir programdır. Teams’i cep telefonunda kullanabilmek için mutlaka indirmeli ve kurmalısınız.  Teams’e erişim sağlandığında teams üzerinden ders işleyecek hocaların derslerini görebileceksiniz. Dersleri göremiyorsanız dersin hocası sizi derse eklememiş olabilir. Bu durumda hangi derse katılım sağlayamıyorsanız o dersin / derslerin hocasına ulaşmalısınız. Dersin hocasına ulaşamıyorsanız derse katılabilen bir arkadaşınızdan hocanın sizi derse eklemesini sağlamalısınız.

 

PERCULUS, https://app.perculus.com/ adresi üzerinden erişim sağlanabilen internetten canlı eğitim yapılan sınıf platformun davetli olarak şifresiz olarak, yoksa sisteme kullanıcı adı ve şifre ile giriş sağlamanız gerekmektedir.

 

ZOOM, cep telefonu veya bilgisayara indirilebilen, canlı görüşme sağlayan bir programdır. Hocanız bu program ile canlı ders yapacaksa, AYBUZEM’den sizinle bir link paylaşır, linke tıklandığında canlı derslere katılım sağlayabilirsiniz.

SINAV İŞLEMLERİ

Akademik takvimde yer alan tarihler arasında belirlenecek olan sınav günleri dersi veren öğretim elemanınca bildirilir. Sınavın gözetmen listesi Fakültemiz web sayfası ve ilan panolarında ilan edilir.

Sınavların okunmasına müteakip notlar öğretim elemanınca Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir ve ilan edilir.

Sınav notunun hatalı olduğunu düşünüyorsanız, ilgili öğretim elemanına dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Vize sınavına mazereti sebebiyle giremeyen öğrenci mazeretine konu olan belge ile birlikte (sağlık raporu vb.) mazeretinin sona ermesinden sonra 5 gün içinde dilekçe ile başvuru yapar. Fakülte yönetimi kurulunca karara bağlanır. Olumlu sonuçlanırsa mazeret sınav hakkı verilir.

 

Final sınavının mazereti bütünleme sınavıdır. Final sınavları sonuçlanmasına müteakip bütünleme sınavına girmek isteyen öğrenci, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden dersin bütünleme sınavına başvuru yapar.

(Bütünleme Sınavına İlişkin Esaslar için tıklayınız…)

Öğrenci Bilgi Sistemine giriş: https://obs.aybu.edu.tr/oibs/ogrenci/

 

Ek Sınav: 1-  Son yarıyıla/yıla kadar kayıtlı olduğu programın en fazla üç dersi dışında diğer derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel akademik başarı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciye ek sınav hakkı tanınır. Genel akademik başarı not ortalamasına katılan ve başarısız olunan en çok üç ders için en geç izleyen yarıyılın/yılın başına kadar bir defaya mahsus ek sınav hakkı verilir.

2- Son yarıyılda/yılda (FF) ve (FD) notu almadıkları halde, genel akademik başarı not ortalaması 2,00’ın altına düşen öğrenciler, son iki yarıyılda/yılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten ek sınava girebilirler. Bu sınav haklarını, takip eden yarıyıl/yıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

3) Bu sınavlarda başarısız olan öğrenci başarısız olduğu dersleri açıldığı ilk dönemde ders kaydı yaptırarak almak zorundadır.

4) Ek sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler ilgili dönem için belirlenen yoğunlaştırılmış yaz okulu öğretim ücretine göre ders başına düşen miktarı banka hesabına yatırarak sınav başvurusunda bulunabilir.

 

2- BELGE VE DİĞER İŞLEMLER

ÖĞRENCİ BELGESİ

Öğrenci Belgesi tercih edilecek ilk yöntem https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınabilmektedir.

Belgenin kullanımına göre ıslak imzalı olması zorunlu ise ÖBS üzerinden Kullanıcı işlemleri alanından talep olarak öğrenci belgesi talep edilmesi, Fakülte/Bölüm Öğrenci işleri ofisine teslim almak üzere müracaat edilmesi gerekmektedir.

Öğrenci Bilgi Sistemine giriş: https://obs.aybu.edu.tr/oibs/ogrenci/

TRANSKRİPT BELGESİ

ÖBS üzerinden Kullanıcı işlemleri alanından talep olarak Transkript Belgesi talep edilmesi, Fakülte/Bölüm Öğrenci işleri ofisine teslim almak üzere müracaat edilmesi gerekmektedir.

Öğrenci Bilgi Sistemine giriş: https://obs.aybu.edu.tr/oibs/ogrenci/

DERS İÇERİKLERİ

ÖBS üzerinden Kullanıcı işlemleri alanından talep olarak Öğrenci Ders İçerikleri Belgesi talep edilmesi, Fakülte/Bölüm Öğrenci işleri ofisine teslim almak üzere müracaat edilmesi gerekmektedir.

Öğrenci Bilgi Sistemine giriş: https://obs.aybu.edu.tr/oibs/ogrenci/

KAYIT DONDURMA

Öğrenim süresi boyunca en fazla iki dönem (1 yıl) kayıt dondurma işlemi yapılabilmektedir(sağlık sebebi dışında). Kayıt dondurma talebinizi, dilekçe ve kayıt dondurma nedeni ilişkin belgenizi ekleyerek Fakülte öğrenci işlerine yapmanız gerekmektedir. Talebiniz Fakülte Yönetim kurulunda karara bağlanır. 

(Üniversitemiz Kayıt Dondurma Esasları için tıklayınız…)

KAYIT SİLME

Kaydını sildirmek isteyen öğrenciler İlişik kesme Formunda yer alan onayları tamamlayarak dilekçe ekinde Fakülte öğrenci işlerine müracaat ederler. Fakülte Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca kaydınız silinir.

YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

Öğrencilerin yükseköğretim kurumlarını değiştirmek istediklerinde geçmek istediği kurumun koşulları sağlamış olmaları gerekmektedir. Kurumlar arası yatay geçiş ve Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmanız mümkündür. Detaylı bilgi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasını ziyaret edebilir veya yatay geçiş ofisi ile irtibat sağlayabilirsiniz.

DERS MUAFİYET

Eğitim öğretim dönemleri başlamadan önce yükseköğretim kurumlarından alınmış olan ve muafiyet işlemi yapılması istenilen dersleri gösteren resmi onaylı transkript ve ders içerikleri ile birlikte dilekçeniz ekinde Fakülte Öğrenci işlerine müracaat edilmesi gerekmektedir. Ders saydırma işlemlerinde ön lisans programlarında alınan derslerin azami süresi beş (5) yılı, lisans programlarında alınan derslerin azami süresi on (10) yıldır.

(Üniversitemiz Ders Saydırma İntibak İşlemleri Uygulama Esasları için tıklayınız…)

PASAPORT İŞLEMİ

Görevlendirme ile işlemi yapılacak olan personel ve öğrencinin Fakülteye başvuru yapması Fakültenin görevlendirmeye kurulda karara bağlaması gerekir. Gri pasaport işlemine ilişkin Rektörlüğe olur yazısı ÖİDB tarafından yazılır. Harç muafiyet işlemi için öğrenci olması ve 25 yaş sınırında olması gerekir. Islak imzalı öğrenci belgesi ile diğer belgeleri tamamlayan öğrenci Pasaport işlemleri için ilgili kuruma başvuru yapar.

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ

Üniversitemizin Kısmi zamanlı Öğrenci ihtiyacı, alınacak öğrencinin ve işin niteliğine göre Ekim ayı başında veya bu usul ve esasların 4. mad. ikinci fıkrası hükmüne uyularak ihtiyaç duyulan dönemlerde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Üniversitemizin web sitesinde ve ilgili birimlerin duyuru panolarında başvuru için ilan edilir.

Sosyal Sigortalar Kurumu girişi yapılmadan öğrenci işe başlatılamaz. Öğrenciler çalıştıkları süre karşılığında ücret alırlar. Haftada en az 15 saat aylık 60 saat çalışılabilir.

(Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esasları için tıklayınız…)

BURS İŞLEMLERİ

SKS Daire Başkanlığı tarafından yemek yardımı verilecek öğrencilerin tespiti için başvuru ilanı, her eğitim-öğretim yılı başında Üniversitenin web sitesinde yayınlanır. Yemek yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler, belirlenen sürede internet adresinde bulunan Form-1 Öğle Yemeği Yardımı Başvuru Formunu (EK 1) doldurarak SKS Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadır.

(Üniversitemiz Yemek Bursu Yönergesi için tıklayınız…)

 

Diğer burs başvurularına dair işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Burs ofisince Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilmektedir.

YAZ OKULU

Öğrenci Başarısız olduğu en fazla 3 dersi, Üniversitemizde Yaz okulu açılmaması durumunda Diğer Yükseköğretim kurumlarından yaz okulu kapsamında bu dersleri alabilmektedir. Bu işlem için Farklı Üniversiteden Yaz Okulu Dersi Alma Formunu, formda yer alan açıklamaları okuyarak düzenlemeli, tercih edilen yükseköğretim kurumundan alınacak derslerin ders içeriklerini ekleyerek Bölüm Başkanlığına imzalatarak Fakülte Öğrenci İşlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Fakülte Yönetimi Kurulu onayından sonra bu derslere kayıt yaptırabilir.

Üniversitemizde yaz okulunda ilgili derslerin açılması durumunda başka Üniversiteden alınan dersler için saydırma işlemi yapılmaz.

SOSYAL ETKİNLİK DERSLERİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ilgili birimleri tarafından onaylanmış isteğe bağlı ders dışı etkinliklere en az 30 saat katılan öğrenciler 1 AKTS elde eder. Bir eğitim-öğretim yılı içinde önlisans/lisans öğrencileri en fazla 3 AKTS elde edebilir. Bir eğitim-öğretim dönemi içinde önlisans/lisans öğrencileri en fazla 2 AKTS elde edebilir.

(Sosyal Etkinlik Ders Usul ve Esasları için tıklayınız… )