İdari Görev Dağılımı

 

Bölüm Başkanı:

Prof. Dr. Birol Akgün

bakgun@ybu.edu.tr

 

 

Bölüm Başkan Yardımcıları:

Doç. Dr. Giray Sadık

gsadık@ybu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üy. Muhammed Hüseyin Mercan

mercanmh@yahoo.com

 

 

Erasmus ve Diğer Değişim Programları Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üy. İsmail Erkam Sula

iesula@ybu.edu.tr

 

 

Master ve Doktora Programları Koordinatörü:

Bilgi için bölüm öğretim üyeleri ile veya sosyal bilimler enstitüsü (sbe@ybu.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Ders Kayıt ve Öğrenci Danışmanlıkları:

Kayıtlı öğrenciler akademik danışman bilgilerini AYBÜ-OBS (Öğrenci Bilgi Sistemisayfalarından sisteme giriş yaparak inceleyebilirler.

 

 

Bölüm Web Sayfası Tasarım ve Güncelleme:

Dr. Öğr. Üy. İsmail Erkam Sula

iesula@ybu.edu.tr

 

Araş. Gör. S. Buğrahan Bayram

sbayram@ybu.edu.tr

 

Araş. Gör. Özge Taylan

otaylan@ybu.edu.tr

Haberler