Bölüm Hakkında

 

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde açılmış olan Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye’nin artan uluslararası ilişkiler/dış politika uzmanı ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunmak, küresel ölçekte gelişen çok boyutlu uluslararası ilişkileri anlayan, içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarını bilen, kamu ve özel sektör personelini yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim vermektedir. Uluslararası İlişkiler Bölümü, dönemlik programları ve ders içerikleri; karar alma süreçlerinde yer alabilecek, uzmanlaşma potansiyelini kazanmış, dünya gündemini takip eden, ülkesinin ve insanlığın güncel sorunlarını kavrayabilen, hayata hazır bireyler yetiştirmek üzere hazırlanmaktadır.

 

Bölümün amacı, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek üzere öğrencilere temel ve güncel bilgilerin kazandırılmasını, uluslararası sistemin tarihini ve 16. yüzyıldan itibaren geçirdiği safhaları, uluslararası sistemin işleyişini, hukuksal çerçevesini, olayların ve olguların irdelenmesini, eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Uluslararası sistem içinde Türkiye'nin yerine ve dış ilişkilerine ağırlıklı olarak yer verilmektedir. İzlenecek olan bu programda geniş bir ders yelpazesi yer almaktadır.

AYBÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü, diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanda uzman yetiştiren bir birim olup, benzeri bölümlerden farklı olan yönlerinden biri de eğitim dilinin İngilizce olmasıdır. Eğitim süresi, hazırlık hariç dört yıl olup bu süre sonunda lisans programını bitirenlere AYBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümü diploması verilmektedir.  Bölümde ayrıca, (tezli ve tezsiz) Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır. Mezun olan öğrenciler: başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere dış ilişkiler ve AB birimleri bulunan bütün Bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi çeşitli uluslararası kurumların değişik organlarında; üniversitelerde; yurtiçi ve yurtdışı Stratejik Araştırma Merkezlerinde; kamu bankaları, uluslararası ve yerel bankalarda; çok uluslu ve yerel şirketlerde; yarı özerk kuruluşlar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışma imkanlarına kavuşabileceklerdir.

Bölüm dört anabilim dalından oluşmaktadır:

- Uluslararası Hukuk

- Uluslararası Ekonomik Entegrasyon           

- Uluslararası İlişkiler

- Siyasi Tarih

Böylece, AYBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerine sağlam ve çok yönlü bir eğitim formasyonu verilmek suretiyle onların alanlarında uzman, insan ilişkilerinde başarılı, temsil niteliğine ve genel kültüre sahip ve en az bir yabancı dili konuşabilen bireyler olarak yetiştirilmesine gayret edilecektir.

Haberler