2018

Tablo 20: Performans Bilgileri

Gösterge

2018

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale (adet)

     • SCI- SSCI- AHCI

11

     • Alan Endeksleri

11

     • Diğer

20

Uluslararası Bilimsel Kongrelerde Sunulan Bildiri (adet)

33

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale (adet)

7

Ulusal Bilimsel Kongrelerde Sunulan Bildiri (adet)

34

Uluslararası Kitap Yazarlığı /Editörlüğü

3

Uluslararası Kitap Bölümü (adet)

13

Ulusal Kitap Bölümü (adet)

6

Ulusal Kitap Yazarlığı / Editörlüğü (adet)

1

Yurtiçi ve Yurtdışı Araştırma (adet)

5

Projeler (adet)

11

Atıf Sayısı

290

 

TUBITAK 1001 Projesi

Arş. Gör. Murat KAÇER, Türkiye'de İnsan Hakları Alanında Bütüncül Faaliyet Yürüten Sivil Toplum Örgütlerinin İnsan Hakları Kavramına Bakışı ve Temellendirmesi, Sosyal, Beşeri ve İdari, 2018

Arş. Gör. Özge ÖZ DÖM, Türkiye'de İnsan Hakları Alanında Bütüncül Faaliyet Yürüten Sivil Toplum Örgütlerinin İnsan Hakları Kavramına Bakışı ve Temellendirmesi, Sosyal, Beşeri ve İdari, 2018

 

Diğer Ulusal Kamu veya Özel Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Desteklenmiş ve Destek Stresi Dokuz Aydan Az Olmayan Ar-Ge Niteliğini Haiz Proje

Elif Gül Köse, İran Kamu Yönetiminde Kadınların Konumu, Kamu Yönetimi,2018

Koray Göksal, Enerji Dağıtım Şirketleri Tarife Hesaplamalarında Verimlilik Parametresi, İktisat,2018

Fuat Oğuz, Enerji Dağıtım Şirketleri Tarife Hesaplamalarında Verimlilik Parametresi, İktisat,2018

Gamze Kargın Akkoç, Türkiye’de Yasa Dışı Sarmalık Kıyılmış Tütün Üretimi Ve Satışının Ekonomik ve Sosyal Etki Analizi, İktisat,2018

Erdal Tanas Karagöl, 2018 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması Projesi, İktisat,2018

Prof.Dr. Murat ÖNDER, "Akdeniz Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Geliştirme Raporu" Projesi, Gençlik/Sivil Toplum Kuruluşları,2018

Prof.Dr. Murat ÖNDER, "Doğu Anadolu Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Geliştirme Raporu" Projesi, Gençlik/Sivil Toplum Kuruluşları,2018

Prof.Dr. Murat ÖNDER, "Ege Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Geliştirme Raporu" Projesi, Gençlik/Sivil Toplum Kuruluşları,2018

Prof.Dr. Murat ÖNDER, Karadeniz Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Geliştirme Raporu, Gençlik/Sivil Toplum Kuruluşları,2018

 

Yurt dışı Araştırma

Abdullah Selim Öztek, Impacts of Minimum Wage on Labor Market Outcomes, İktisat, 2018

Abdullah Selim Öztek, Effects of Syrian Refugees on the Turkish Labor Market, İktisat, 2018

Prof. Dr. Hüseyin Şen, Research Study as a Visiting Researcher at Lisbon School of Economics and Management, Lisbon University, Lisbon/Portugal, Makroekonomi/Maliye Politikası, 2018

Prof. Dr. Hüseyin Şen, Research Study as a Visiting Scholar at Zagreb Institute of Economics, Makroekonomi/Maliye Politikası, 2018

Arş. Gör. Şahin YEŞİLYURT, The Comparison of Tax Expenditure Applications in the 19th Century in Ottoman Empire and Britain, Maliye, 2018

 

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanmış Araştırma Makalesi

Ömer Aslan, What Makes Coups Outside the Chain of Command in Turkey Succeed or Fail?, Uluslararası İlişkiler/Ortadoğu Siyaseti, 2018

Murat Aslan, Testing the Validity of PPP Theory for African Countries, İktisat, 2018

Önder Özgür, Testing the Validity of PPP Theory for African Countries, İktisat, 2018

Murat Aslan, Do Internatıonal Relatıve Commodıty Prıces Support the Prebısch-Sınger Hypothesıs? A Nonlınear Panel Unıt Root Testıng, İktisat, 2018

Abdullah Tirgil, Early Experience Of Universal Health Coverage İn Turkey On Access To Health Services For The Poor: Regression Kink Design Analysis, Health Economics, Public Health, 2018

Recep Yorulmaz, An analysis of constructing global financial inclusion indices, Ekonomi, Kamu Ekonomisi, 2018

Prof. Dr. Hüseyin Şen, Are the Twin or Triple Deficits Hypotheses Applicable to Post-Communist Countries?, Maliye/İktisat, 2018

Prof. Dr. Hüseyin Şen, Does Fiscal Consolidation Promote Economic Growth and Employment? Evidence from the PIIGGS Countries, Maliye/İktisat, 2018

 

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanmış Derleme veya Kısa Makale (Editöre Mektup, Yorum, Vaka Takdimi, Teknik Not, Araştırma Notu, Özet ve Kitap Kritiği)

Bayram Sinkaya, Vanguard of the Imam: Religion, Politics and Iran's Revolutionary Guards by Afshon Ostovar (review) , Uluslararası İlişkiler, 2018

Özge Taylan, Centeno, M., et.al eds. 2017: States in the Developing World. Cambridge CUP, Uluslararası İlişkiler-Progress in Development Studies, 2018

Özge Taylan, Gills, B. K. Et.al Rising Powers and South-South Cooperation, Routledge 2017, uluslararası İlişkiler-Uİ Dergisi, 2018

 

Alan Endeksleri (ÜAK Tarafından Tanımlanan Alanlar İçin) Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanmış Araştırma Makalesi

Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, AK Parti Dönemi Sünni ve Alevi Zazaların Seçmen Davranışları. , Sosyal, Beşeri ve İdari, 2018

Arş. Gör. Murat Kaçer, AK Parti Dönemi Sünni ve Alevi Zazaların Seçmen Davranışları. , Sosyal, Beşeri ve İdari, 2018

Arş. Gör. Murat Kaçer, Japonya, Kore ve Vietnam’da Çin Bürokrasi Sınavları:
Bölgesel Politika Yayılması Örneği, Sosyal, Beşeri, İdari, 2018

Arş. Gör. Murat Kaçer, Liyakat Temelli Bürokrasi:
Kore Kamu Sınavları (Gwageo) (958-1894).  , Sosyal, Beşeri, İdari, 2018

Muhammed Şehid Görüş, Türkiye’de Döviz Kuru Kanalının Etkinliginin Asimetrik Etki-Tepki Fonksiyonlarıyla Sınanması, İktisat, 2018

Önder Özgür, Türkiye’de Döviz Kuru Kanalının Etkinliginin Asimetrik Etki-Tepki Fonksiyonlarıyla Sınanması, İktisat, 2018

Önder Özgür, Advanced Metering Infrastructure and Distributed Generation: Panel Causality Evidence from New Zealand, İktisat, 2018

Fatih Cemil Özbuğday, Advanced Metering Infrastructure and Distributed Generation: Panel Causality Evidence from New Zealand, İktisat, 2018

Prof.Dr.Murat ÖNDER, Ibn Khaldun’s Cyclical Theory on the Rise and Fall of Sovereign Powers: The Case of Ottoman Empire., kamu yönetimi, 2018

Prof.Dr. Murat ÖNDER, Collaborative Role of Metropolitan Municipalities in Local Climate Protection Governance Strategies: The Case of Turkish Metropolitan Cities, kamu yönetimi, 2018

 

Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Araştırma Makalesi

Dr. Öğr. Üyesi Süha Oğuz Albayrak, Norm Kadro Sistemini Bozan Bir Etken Olarak Belediye Şirketlerinde Personel istihdamı., Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi, 2018

Araş. Gör. Emrah Ayhan, The New Public Diplomacy And Soft Power İn Developing Countries: The Case Of Turkey, , 2018

Dr. Öğr. Üyesi M. Hüseyin Mercan, Süreklilik ve Değişim Bağlamında Hamas'ın Siyasal Stratejisi, Uluslararası İişkiler/ Orta Doğu, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, Arap Mağrip Devletlerinde Selefilik, Uluslararası İlişkiler, 2018

Ali Polat, Macroeconomic Determinants of Non-Performing Loans: Case of Turkey and Saudi Arabia, İktisat, 2018

Murat Aslan, Orta Gelir Tuzagından Kurtulmak Için Alternatif Stratejiler: Türkiye Yüksekögrenim Sisteminde Reform, İktisat, 2018

İsmail Kavaz, The effect of foreign trade on economic growth: The case of Turkey, İktisat, 2018

Fatma Özgü Serttaş, Infinite-Variance Error Structure in Finance and Economics, İktisat, 2018

Önder Özgür, Balance Sheet Channel in Turkey: Analysis Based on Manufacturing Firms’ Balance Sheets, İktisat, 2018

Önder Özgür, The Real Effects of Bank Restructuring in the Wake of Crisis: Evidence from Turkey, İktisat, 2018

Fatih Cemil Özbuğday, The Real Effects of Bank Restructuring in the Wake of Crisis: Evidence from Turkey, İktisat, 2018

Erdal Tanas Karagöl, Sosyal Politikaların Yeniden Dizaynı: Küreselleşmeyle Beraber Gelen Yerelleşme, İktisat, 2018

Erdal Tanas Karagöl, The effect of foreign trade on economic growth: The case of Turkey, İktisat, 2018

Erdal Tanas Karagöl, Türkiye Ekonomisinde Değişim ve Dengelenme: Yeniekonomi Programı Üzerine Bir Değerlendirme, İktisat,

 

ULAKBİM TR Dizin Tarafından Taranan Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makale

Doç. Dr. Aytaç Yıldız, Yirmisekiz Çelebi Mehmed Paris'e Neden Gitti? Siyasi Tarih, Sosyal Bilimler, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Süha Oğuz Albayrak, Bitmeyen Senfoni: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamupersonel Rejiminde Reform Arayışları, ULAKBİM TR Dizin Tarafından Taranan Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makale, 2018

Araş. Gör. Emrah AYHAN, How Foreign Aid Affect Developing Countries: the Case of Ethiopia, Kamu Yönetimi, Dış yardım, 2018

Ali Polat, Kefalet Sigortası’nın Türk Finansal Kesiminde Uygulanması ve Muhtemel Etkiler, Finans, 2018

Gamze Kargın Akkoç, Brıcs-T Ülkelerinde Toplam Faktör Verimliliği Ve Teknoloji Transferi, İktisat, 2018

Fuat Oğuz, Küresel Büyüme ve Ticaret İlişkisinde Uzun Vadeli Dönüşüm, İktisat, 2018

Fuat Oğuz, Hayatımız Kaç Para Eder?, İktisat, 2018

Cem Korkut, A Look to Cash Waqfs as an Indicator of Ottoman Financial Mentality, İktisat, 2018

Abdullah Tirgil, Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Kamunun Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyeti, Sağlık Ekonomisi, 2018

İmran Arıtı Erdem, "Seçilmiş Bireysel Başvuru Kararları Işığında Anayasa Mahkemesinin
Vergi Davalarında Adil Yargılanma Hakkı İhlallerine Yaklaşımı", Vergi Hukuku,

Arş. Gör. Şahin YEŞİLYURT, The Religious and Philosophy Basis Of Public Debts,
Yönetim Bilimleri Dergisi, Volume: 16, Issue: 32, (in Turkish), ,

Arş. Gör. Şahin YEŞİLYURT, Ottoman Budget Deficits Problem in Post Tanzimat Period and Fiscal Consolidation Measures, Maliye Dergisi, No: 174, pp.240-269, (in Turkish)., ,

Arş. Gör. Şahin YEŞİLYURT, The Origin, Development and Economic Foundations of Public Debts, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 8 Sayı: 16 / Aralık 2018 (in Turkish), ,

Profesör Tekin Akdemir, Devlet Borçlarının Kökeni, Gelişimi ve İktisadi Temelleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, 2018

Profesör Tekin Akdemir, Devlet Borçlarının Dini ve Felsefi Temelleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, 2018

Profesör Tekin Akdemir, Tanzimat Sonrası Osmanlı'da Bütçe Açıkları Sorunu ve Mali Konsolidasyon Uygulamaları, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, 2018

Prof.Dr. Murat Önder, How Foreign Aid Affect Developing Countries: The Case of Ethiopia, Kamu Yönetimi, Dış yardım, 2018

Prof.Dr.Murat Önder, ABD Yerel Yönetimlerinde Profesyonel Kent Yöneticiliği Modeli Yayılıyor mu?, Kamu Yönetimi, 2018

Prof.Dr. Murat Önder, Yapay Zekâ ve Kamu Yönetimine Yansımaları / Artificial Intelligence and the Reflections on Public Administration, Kamu Yönetimi, 2018

 

Alan Endeksleri (ÜAK Tarafından Tanımlanan Alanlar İçin) Kapsamındaki Dergilerde Editörlük veya Editör Kurulu Üyeliği

Dr. Öğr. Üyesi M. Hüseyin Mercan, İnsan ve Toplum Dergisi, Sosyal Bilimler, 2018

 

 

Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Editörlük ve Editör Kurulu Üyeliği

Erdal Tanas Karagöl, ADAM AKADEMİ/ADAM ACADEMY Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences, Sosyal Bilimler, 2018

Prof. Dr. Hüseyin Şen, A Historical and Current Perspective on Sustainability, , 2018

Prof. Dr. Hüseyin Şen, Government Size, External Shocks, and Economic Growth Nexus: An Econometric Study on Selected OECD Countries, , 2018

Prof. Dr. Hüseyin Şen, Education, Health, and Economic Growth Nexus: A Bootstrap Panel Granger Causality Analysis for Developing Countries, , 2018

Profesör Tekin Akdemir, AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, 2018

 

ULAKBİM TR Dizin Tarafından Taranan Ulusal Hakemli Dergilerde Editörlük ve Editör Kurulu Üyeliği

Profesör Tekin Akdemir, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, 2018

Profesör Tekin Akdemir, Sosyoekonomi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, 2018

 

Tanınmış Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Özgün Bilimsel Kitap

Ömer Aslan, The United States and Military Coups in Turkey and Pakistan: Between Conspiracy and Reality, Uluslararası İlişkiler, 2018

Prof. Dr. Murat Önder, Yönetsel Yapı İncelemeleri: Amerika Birleşik Devletleri, Kamu Yönetimi,

 

Tanınmış Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Özgün Bilimsel Kitaplarda Bölüm Yazarlığı (Aynı Kitapta En Çok İki Bölüm Değerlendirmeye Alınır.)

Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, The Myths and Realities of Turkish Civil-Military Relations:
A Questfrom the Case of FETO’s July 15th Failed Coup Attempt, Sosyal, Beşeri ve İdari, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Süha Oğuz Albayrak, The Employment of Disadvantageous People in the Public Sector: Process Analysis, Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı, 2018

Murat Aslan, Turkish Economy Between Middle Income Trap and High Income StatusBölüm Adı:Turkey’s Struggle to Acvieve High-Income Status Through Adaptation to the Knowledge Economy, İktisat, 2018

İsmail Kavaz, 2018’de Enerjı, İktisat, 2018

İsmail Kavaz, İslam Ülkeleri Arasındaki Enerji İşbirlikleri, İktisat, 2018

Önder Özgür, Afrika Kıtası’nın Karşılaştırmalı Büyüme Performansı, İktisat, 2018

Muhsin Kar, Afrika Kıtası’nın Karşılaştırmalı Büyüme Performansı, İktisat, 2018

Erdal Tanas Karagöl, İslam Ülkeleri Arasındaki Enerji İşbirlikleri, İktisat, 2018

Erdal Tanas Karagöl, İslam Ülkeleri Arasında Ticarette Yöntem Önerileri, İktisat, 2018

Cem Korkut, İslam Ülkeleri Arasında Ticarette Yöntem Önerileri, İktisat, 2018

Nergis Dama, 2018’de Sosyal Politika, İktisat, 2018

Abdullah Tirgil, Seasonal Effects of Smokıng Bans ın Turkey on Cıgarette Consumptıon, Health Economics and Public Finance, 2018

Recep Yorulmaz, Understandıng the Global Fınancıal Inclusıon, , 2018

 

Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Özgün Bilimsel Kitap

Nergis Dama, Yoksulluk Döngüsünden Çıkış: Şartlı Eğitim Yardımı, Sosyal Politika, 2018

 

Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Özgün Bilimsel Kitaplarda Bölüm Yazarlığı (Aynı Kitapta En Çok İki Bölüm Değerlendirmeye Alınır.)

Bayram Sinkaya, Suriye-İran İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, 2018

Prof. Dr. Birol Akgün, 12 Eylül Döneminde Dış Politika (1980-1983), Uluslararası İlişkiler, 2018

Ali Polat, Mesleki Ahlak Kuralları ve Katılım Bankacılığı: Türk Bankacılık Etik İlkeleri ve AAOIFI Standartları Mukayesesi, Finans, 2018

Ali Polat, Alternatif Finansman Teknikleri: Katılım Bankacılığı ve İslami Finans, Finans, 2018

Erdal Tanas Karagöl, Enerjide Kavşak Ülke Türkiye, İktisat, 2018

Erdal Tanas Karagöl, AK Parti Dönemi Ekonomi Politiği, İktisat, 2018

 

SCI, SCI-Expanded, SSCI Ve AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanmış Makalelerde Atıf

Ömer Aslan, The United States and Military Coups in Turkey and Pakistan: Between Conspiracy and Reality, Atıf Sayısı=1, 2018

Ömer Aslan, Turkish Foreign Terrorist Fighters and the Emergence of a New Kind of Radicalization, Atıf Sayısı=1, 2018

Murat Aslan, Financial Development and İnvestment: Cointegration and Causality Analysis For the Case of Turkey, Atıf Sayısı=2, 2018

Murat Aslan, Is Fiscal Synchronization Hypothesis Relevant For Turkey Evidence From Cointegration And Causality Tests With Endogenous Structural Breaks, Atıf Sayısı=1, 2018

Koray Göksal, Do Chinese Exports Crowd-Out Turkish Exports?, Atıf Sayısı=1, 2018

Koray Göksal, Energy consumption GDP nexus Heterogeneous panel causality analysis, Atıf Sayısı=6, 2018

Koray Göksal, Energy consumption and income in Chinese provinces Heterogeneous panel causality analysis,, Atıf Sayısı=2, 2018

Fuat Oğuz, Regulation efficiency and equilibrium A general equilibrium analysis of liberalization in the Turkish electricity market, Atıf Sayısı=4, 2018

Fuat Oğuz, Mystery of the unknown revisiting tacit knowledge in the organizational literature, Atıf Sayısı=4, 2018

Fuat Oğuz, The privatization of electricity distribution in turkey, Atıf Sayısı=1, 2018

Fuat Oğuz, The politics of regulation in the Turkish electricity market, Atıf Sayısı=1, 2018

Fuat Oğuz, Hayek on tacit knowledge, Atıf Sayısı=1, 2018

Fatih Cemil Özbuğday, How effective are energy efficiency and renewable energy in curbing CO2 emissions in the long run A heterogeneous panel data analysis, Atıf Sayısı=4, 2018

Erdal Tanas Karagöl, Structural Break Unit Root and the Causality Between Energy Consumption and GDP in Turkey, Atıf Sayısı=7, 2018

Erdal Tanas Karagöl, Panel Causality Analysis Between Defence Expenditure and Economic Growth in Developed Countries, Atıf Sayısı=4, 2018

Erdal Tanas Karagöl, Defence Expenditures and External Debt in Turkey, Atıf Sayısı=4, 2018

Erdal Tanas Karagöl, Electricity Consumption and Economic Growth Evidence from Turkey, Atıf Sayısı=8, 2018

Muhsin Kar, Financial development and economic growth nexus in the MENA countries: Bootstrap panel granger causality analysis, Atıf Sayısı=13, 2018

Mehmet Fatih Öztek, Financial crises and the nature of correlation between commodity and stock markets, Atıf Sayısı=5, 2018

Zeynep Burcu Cevik, Does Fiscal Decentralization Promote Fiscal Discipline? (2016), Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr. Kudret BÜLBÜL, Muhafazakârlık: Düş ve Gerçek, Atıf Sayısı=1, 2018

 

Alan Endeksleri (Varsa) Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanmış Makalelerde Atıf

Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, İl Sınırında Büyükşehir Belediye Modeli Kocaeli Deneyimi, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, İl Sınırında Büyükşehir Belediye Modeli Kocaeli Deneyimi, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, İl Sınırında Büyükşehir Belediye Modeli Kocaeli Deneyimi, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, İl Sınırında Büyükşehir Belediye Modeli Kocaeli Deneyimi, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, Kırgızistan ın Renkli Devrimi Demokrasiye Geçiş mi Küresel Rekabet mi.  , Atıf Sayısı=1, 2018

Doç. Dr. Aytaç Yıldız, Erken Cumhuriyet Döneminde Eleştiri ve Muhalefetin Sınırları:Yarın'ı Okumak, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, Türkiye de Seçmen Davranışı  Partiler Sistemi ve Siyasal Güven , Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, “Turkey’s opening to Africa.” , Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, “Turkey’s opening to Africa.” , Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, “Turkey’s opening to Africa.” , Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, “Turkey’s opening to Africa.” , Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, “Turkey’s opening to Africa.” , Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, “Turkey’s opening to Africa.” , Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, Turkey’s Loaded Dıscussıon On System Change: Presıdentıalısm Vs. Parlıamentarısm , Atıf Sayısı=1, 2018

Murat Aslan, Financial development and investment: cointegration and causality analysis for the case of Turkey, Atıf Sayısı=3, 2018

Murat Aslan, Is fiscal synchronization hypothesis relevant for Turkey Evidence from cointegration and causality tests with endogenous structural breaks, Atıf Sayısı=1, 2018

Önder Özgür, Determinants of Deposit Bank Profitability: Evidence from Turkey, Atıf Sayısı=2, 2018

Koray Göksal, Toward a wider market definition in broadband The case of Turkey, Atıf Sayısı=1, 2018

Koray Göksal, Energy consumption GDP nexus Heterogeneous panel causality analysis, Atıf Sayısı=2, 2018

Fuat Oğuz, Regulation efficiency and equilibrium A general equilibrium analysis of liberalization in the Turkish electricity market, Atıf Sayısı=1, 2018

Fuat Oğuz, Fixed Mobile Substitution in the Turkish Telecommunications Market, Atıf Sayısı=1, 2018

Fatih Cemil Özbuğday, How effective are energy efficiency and renewable energy in curbing CO2 emissions in the long run A heterogeneous panel data analysis, Atıf Sayısı=3, 2018

Fatih Cemil Özbuğday, Competition law networks and innovation, Atıf Sayısı=1, 2018

Muhsin Kar, Financial development and economic growth nexus in the MENA countries: Bootstrap panel granger causality analysis, Atıf Sayısı=6, 2018

Mehmet Fatih Öztek, Financial crises and the nature of correlation between commodity and stock markets, Atıf Sayısı=1, 2018

Asuman Çukur, Obezite Vergilerinin Obezite ile Mücadelede Yeri: Türkiye için bir Değerlendirme, Atıf Sayısı=1, 2018

Asuman Çukur, Obezite Vergilerinin Obezite ile Mücadelede Yeri: Türkiye için bir Değerlendirme, Atıf Sayısı=1, 2018

Asuman Çukur, Obezite Vergilerinin Obezite ile Mücadelede Yeri: Türkiye için bir Değerlendirme, Atıf Sayısı=1, 2018

Asuman Çukur, Obezite Vergilerinin Obezite ile Mücadelede Yeri: Türkiye için bir Değerlendirme, Atıf Sayısı=1, 2018

Zeynep Burcu Çevik, Does Fiscal Decentralization Promote Fiscal Discipline? (2016), Atıf Sayısı=1, 2018

Zeynep Burcu Çevik, Fiscal Efficiency, Redistribution and Welfare (2014), Atıf Sayısı=1, 2018

Hüseyin ŞEN, , Atıf Sayısı=54, 2018

Prof.Dr.Kudret BÜLBÜL, Küreselleşme Temel Metinler, Ankara, Orion., Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr.Kudret BÜLBÜL, Küreselleşme, Medeniyet- Yerel Kimliklerden Küresel Stratejilere, Ankara, Orient., Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr.Kudret BÜLBÜL, Küreselleşme Temel Metinler, Ankara, Orion., Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr.Kudret BÜLBÜL, Küreselleşme Temel Metinler, Ankara, Orion., Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr.Kudret BÜLBÜL, Küreselleşme Temel Metinler, Ankara, Orion., Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr.Kudret BÜLBÜL, Küreselleşme Temel Metinler, Ankara, Orion., Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr.Kudret BÜLBÜL, Küreselleşme Temel Metinler, Ankara, Orion., Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr.Kudret BÜLBÜL, Küresel Dönüşümler, Siyaset, Ekonomi ve Kültür, Ankara, Orion., Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr. Kudret BÜLBÜL, Türkiye'deki Demokrasi Tecrübesi ve 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi Konferansı, Orsam, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr.Kudret BÜLBÜL, Etkin İstikrarlı Güçlü Bir Türkiye İçin Cumhurbaşkanlığı Sistemi, İstanbul, Tezkire., Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr.Kudret BÜLBÜL, Küreselleşme Temel Metinler, Ankara, Orion., Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr.Kudret BÜLBÜL, Küreselleşme, Medeniyet- Yerel Kimliklerden Küresel Stratejilere, Ankara, Orient., Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr. Kudret BÜLBÜL, Turkey has become the center of International Attraction for Education, Daily Sabah, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr. Kudret BÜLBÜL, Muhafazakârlık: Düş ve Gerçek, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr. Kudret BÜLBÜL, Filipinler, Moro Müslümanları ve Ötesi, Yeni Şafak, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr.Kudret BÜLBÜL, Etkin İstikrarlı Güçlü Bir Türkiye İçin Cumhurbaşkanlığı Sistemi, İstanbul, Tezkire., Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr. Kudret BÜLBÜL, Aşk ile Nefret Arasında Türkiye'de Toplumun Batı Algısı, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Murat ÖNDER, TRA2 Bölgesi Gençlik Araştırması, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Murat ÖNDER, A Research about the Youngs’ Voting Behavior in Local Elections: The Case of 2009, Ankara Metropolitan Municipality Elections, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Murat ÖNDER, Karmaşıklık Kuramı ve Kamu Yönetiminde Uygulanması: Yalova Kent İçi Ulaşım Hizmetlerinin Dijital Modelleme ve Simülasyonu, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Murat ÖNDER, Başkanlık Sistemi ve Mevcut Kamu Kurumları Üzerine Olası Etkileri, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Murat ÖNDER, What Accounts for Changing Public Trust in Government? A Causal Analysis with Structural Equation Model, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Murat ÖNDER, Başkanlık Sistemi ve Türk Kamu Yönetiminde Profesyonel Kent Yöneticiliğinin Uygulanabilirliği, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Murat ÖNDER, Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim: Kronik Uygulama Sorunsalı ve Yeni Perspektifler, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Murat ÖNDER, Public Administration Theory, Research, and Teaching: How Does Turkish Public Administration Differ?, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Murat ÖNDER, Public Administration Theory, Research, and Teaching: How Does Turkish Public Administration Differ?, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Murat ÖNDER, Public Administration Theory, Research, and Teaching: How Does Turkish Public Administration Differ?, Atıf Sayısı=1, 2018

 

Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makalelerde Atıf

Prof. Dr. Birol AKGÜN, “ABD’nin Suriye Politikası”, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, Amerikan Başkanlığı: Cumhuriyetten İmparatorluğa , Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, “Türkiye’de Siyasal Güven: Nedenleri ve Sonuçları” , Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, Türkiye de Seçmen Davranışı Partiler Sistemi ve Siyasal Güven, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, “Soğuk Savaş Sonrası Dünyada Demokratik Konsolidasyon Sorunu: Teorik Bir Çerçeve Anlayışı” , Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, Türk Dış Politikası ve Uluslararası Örgütler, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, “Büyük Ortadoğu Jeopolitiğinde İran ABD İlişkileri” , Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, Afganistan İzlenimleri, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, Türkiye de Seçmen Davranışı Partiler Sistemi ve Siyasal Güven, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, “Turkey’s opening to Africa.” , Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, Küreselleşme, Sanal Siyaset ve E- Demokrasi, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, Twins or enemies: comparing nationalist and Islamist traditions in Turkish politics, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, “Turkey’s opening to Africa.” , Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, “Türkiye’de Seçmen Davranışının Ekonomi Politik’i Üzerine Bir Model Denemesi” , Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, “Limitations on the Freedom of Political Parties in Turkey and the Jurisdiction of the European Court of Human Rights.” , Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, Reluctant Giant: The Rise of Japan and its Role in the Post-Cold War Era, Atıf Sayısı=1, 2018

Önder Özgür, Determinants of Deposit Bank Profitability: Evidence from Turkey, Atıf Sayısı=1, 2018

Önder Özgür, Testing the Validity of PPP Theory for African Countries, Atıf Sayısı=1, 2018

Koray Göksal, Energy consumption GDP nexus Heterogeneous panel causality analysis, Atıf Sayısı=3, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Yerel yönetimler ve mali özerklik: Türkiye ve OECD ülkelerinin karşılaştırmalı analizi, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Mahalli İdareler: Teori-Uygulama-Maliye (9. Baskı), Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Mahalli idareler: Teori, Uygulama, Maliye. 8. Baskı, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Mahalli idareler: Teori, Uygulama, Maliye. 8. Baskı, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Mahalli İdareler, 10. Baskı, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Mahalli İdareler, Teori-Uygulama-Maliye. 3. Baskı, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Mahalli İdareler, Teori-Uygulama-Maliye. 3. Baskı, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Yerel Yönetimler ve Mali Özerklik: Türkiye ve OECD Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Küresel Kriz ve AB’nin Kriz Karşıtı Maliye Politikalarının Etkinliği: Mali Alan Açısından Bir Değerlendirme, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Nordik Ülkelerinde İdarelerarası Mali İlişkiler, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Küresel Finansal Krizinin Devlet Borçlarına Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Bir Değerlendirme, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Küresel Finansal Krizinin Devlet Borçlarına Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Bir Değerlendirme, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Yönetimlerarası Transferler: Teori ve Türkiye Uygulaması”, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Geleceği, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Yönetimlerarası Transferler: Teori ve Türkiye Uygulaması”, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Geleceği, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Yönetimlerarası Görev ve Harcama Tahsisi: Teori ve Türkiye Uygulaması, Atıf Sayısı=1, 2018

 

ULAKBİM Tarafından Taranan Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makalelerde Atıf

Araş. Gör. Emrah AYHAN, Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı, Atıf Sayısı=1, 2018

Araş. Gör. Emrah AYHAN, Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı, Atıf Sayısı=1, 2018

Araş. Gör. Emrah AYHAN, Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı, Atıf Sayısı=1, 2018

Fatih Cemil Özbuğday, The sustainability of Turkish electricity distributors and last resort electricity suppliers What didtransition from vertically integrated public monopoly to regulated competition with privatized andunbundled firms bring about, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Mahalli İdareler: Teori-Uygulama-Maliye (9. Baskı), Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Kurallı maliye politikası: Türkiye’de kurallı maliye politikası örnekleri, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Yerel Yönetimler, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Mahalli idareler: Teori, Uygulama, Maliye. 8. Baskı, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Mahalli İdareler, 10. Baskı, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Mahalli İdareler, 10. Baskı, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Mahalli İdareler, 10. Baskı, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Mahalli İdareler, 2007, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Yerel Yönetimler ve Mali Özerklik: Türkiye ve OECD Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Küresel Kriz ve AB’nin Kriz Karşıtı Maliye Politikalarının Etkinliği: Mali Alan Açısından Bir Değerlendirme, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Küresel Kriz ve AB’nin Kriz Karşıtı Maliye Politikalarının Etkinliği: Mali Alan Açısından Bir Değerlendirme, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Küresel Finansal Krizinin Devlet Borçlarına Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Bir Değerlendirme, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Yönetimlerarası Transferler: Teori ve Türkiye Uygulaması”, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Geleceği, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Yönetimlerarası Görev ve Harcama Tahsisi: Teori ve Türkiye Uygulaması, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr.Kudret BÜLBÜL, Siyasal Bir Düşünür ve Devlet Adamı Said Halim Paşa, İstanbul, Tezkire., Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr.Kudret BÜLBÜL, Küreselleşme Temel Metinler, Ankara, Orion., Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr.Kudret BÜLBÜL, Küresel Dönüşümler, Siyaset, Ekonomi ve Kültür, Ankara, Orion., Atıf Sayısı=1,

Prof. Dr. Murat Önder, Başkanlık Sistemi ve Mevcut Kamu Kurumları Üzerine Olası Etkileri, Atıf Sayısı=1, 2018

 

Tanınmış Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Özgün Bilimsel Kitapta Atıf

Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, Nationalism and Democracy in
Post Communist Central Asia, Atıf Sayısı=1, 2018

Doç. Dr. Aytaç Yıldız, Üç Dönem Bir Aydın: Burhan Asaf Belge, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, “Turkey’s opening to Africa.” , Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, “Turkey’s opening to Africa.” , Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, “Turkey’s opening to Africa.” , Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, Twins or enemies: comparing nationalist and Islamist traditions in Turkish politics, Atıf Sayısı=1, 2018

Murat Aslan, Economic freedom, economic growth and international tourism for post-communist (transition) countries: A panel causality analysis, Atıf Sayısı=1, 2018

Önder Özgür, Testing the Validity of PPP Theory for African Countries, Atıf Sayısı=1, 2018

Koray Göksal, Do Chinese Exports Crowd-Out Turkish Exports?, Atıf Sayısı=2, 2018

Koray Göksal, Energy consumption GDP nexus Heterogeneous panel causality analysis, Atıf Sayısı=2, 2018

Fuat Oğuz, Universal service in Turkey Recent developments and a critical assessment, Atıf Sayısı=1, 2018

Fuat Oğuz, Regulation efficiency and equilibrium A general equilibrium analysis of liberalization in the Turkish electricity market, Atıf Sayısı=1, 2018

Fuat Oğuz, The politics of regulation in the Turkish electricity market, Atıf Sayısı=1, 2018

Fuat Oğuz, Hayek on tacit knowledge, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr. Kudret BÜLBÜL, From The Diaolgue to the Alliance of Civilizations - A Collective İnitiative For Universal Peace, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr. Kudret BÜLBÜL, Turkey and the EU: A Survey on Turkish MPs' EU Vision, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Murat ÖNDER, Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Murat ÖNDER, What Accounts for Changing Public Trust in Government? A Causal Analysis with Structural Equation Model, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Murat ÖNDER, Public Administration Theory, Research, and Teaching: How Does Turkish Public Administration Differ?, Atıf Sayısı=1, 2018

 

Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanmış Özgün Bilimsel Kitapta Atıf

Doç. Dr. Aytaç Yıldız, Üç Dönem Bir Aydın: Burhan Asaf Belge, Atıf Sayısı=1, 2018

Doç. Dr. Aytaç Yıldız, Üç Dönem Bir Aydın: Burhan Asaf Belge, Atıf Sayısı=1, 2018

Doç. Dr. Aytaç Yıldız, Üç Dönem Bir Aydın: Burhan Asaf Belge, Atıf Sayısı=1, 2018

Doç. Dr. Aytaç Yıldız, Kemalizm: Türkiye’de Resmi İdeolojinin Kavramsal Tarihi, Atıf Sayısı=1, 2018

Araş. Gör. Emrah AYHAN, Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı, Atıf Sayısı=1, 2018

Araş. Gör. Emrah AYHAN, Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, Arap Dünyasında Siyasi Selefizm ve Mısır Örneği, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Yerel Yönetimler ve Mali Özerklik: Türkiye ve OECD Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi, Atıf Sayısı=1, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Yerel Yönetimlerin Finansman Sorununun Çözümünde Motorlu Taşıtlar Vergisi Önerisi, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr.Kudret BÜLBÜL, Etkin İstikrarlı Güçlü Bir Türkiye İçin Cumhurbaşkanlığı Sistemi, İstanbul, Tezkire., Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr. Kudret BÜLBÜL, From The Diaolgue to the Alliance of Civilizations - A Collective İnitiative For Universal Peace, Atıf Sayısı=1, 2018

Prof.Dr. Kudret BÜLBÜL, Küreselleşme, Kültür ve Siyaset: Türk Düşünsel ve Siyasaş Yaşamında Küreselleşme Yaklaşımları, Atıf Sayısı=1, 2018

 

Güzel Sanatlardaki Eserlerin Ulusal Kaynak veya Yayın Organlarında Yer Alması veya Gösterime ya da Dinletime Girmesi

Arş. Gör. Şahin YEŞİLYURT, Dökmen, G., ve Yeşilyurt, Ş. (2015). "Din ve Ekonomi Bağlamında İslam Maliye Sistemi ve Günümüz Maliye Sistemiyle Karşılaştırılması". International Congress on Islamic Economics and Finance, 21-23 October 2015, Sakarya/TURKEY: 331-347., Atıf Sayısı=1, 2018

Arş. Gör. Şahin YEŞİLYURT, Yeşilyurt, Ş., Cural, M. (2015). Osmanlı İmparatorluğu’nda bütçe dengesinin gelişimi: 1643-1918. AKÜ İİBF Dergisi, VII/II, 159-175., Atıf Sayısı=1, 2018

Arş. Gör. Şahin YEŞİLYURT, Yeşilyurt, Ş (2016). Varlık vergisi hakkında bir değerlendirme. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 27: 293-310., Atıf Sayısı=1, 2018

Arş. Gör. Şahin YEŞİLYURT, Yeşilyurt, Ş. (2015). Vergi Bilincinin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Maliye ve İlahiyat Bölümü Öğrencileri Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (32), 36-56., Atıf Sayısı=1, 2018

 

Hakemli Ulusal Bilimsel Konferansta, Sempozyumda veya Kongrede Sözlü Olarak Sunulan ve Bunların Kitabında Yayımlanan Tam Bildiri

Doç. Dr. Aytaç Yıldız, Cemil Meriç Sempozyumu, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Merkezi, Tebliğ Tarihi:43203, 2018

Pınar Gündoğdu, Mardin, Tebliğ Tarihi:43413, 2018

 

Hakemli Uluslararası Bilimsel Konferansta, Sempozyumda veya Kongrede Sözlü Olarak Sunulan ve Bunların Kitabında Yayımlanan Tam Bildiri

Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, İstanbul, Tebliğ Tarihi:16-17 Kasım 2018, 2018

Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, Diyarbakır, Tebliğ Tarihi:10-13 Ekim 2018, 2018

Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, Diyarbakır, Tebliğ Tarihi:10-13 Ekim 2018, 2018

Arş. Gör. Emrah AYHAN,  II. International Symposium On Multidisciplinary Academic Studies, Tebliğ Tarihi:16-17 Kasım 2018, 2018

Arş. Gör. Emrah AYHAN,  II. International Symposium On Multidisciplinary Academic Studies, Tebliğ Tarihi:16-17 Kasım 2018, 2018

Arş. Gör. Emrah AYHAN,  II. International Symposium On Multidisciplinary Academic Studies, Tebliğ Tarihi:16-17 Kasım 2018, 2018

Arş. Gör. Emrah AYHAN,  II. International Symposium On Multidisciplinary Academic Studies, Tebliğ Tarihi:16-17 Kasım 2018, 2018

Arş. Gör. Emrah AYHAN, 25th Eurasia Business and Economics Society Conference in Berlin, Tebliğ Tarihi:23-25 Mayıs 2018, 2018

Arş. Gör. Murat Kaçer, Diyarbakır, Tebliğ Tarihi:10-13 Ekim 2018, 2018

Arş. Gör. Murat Kaçer, Diyarbakır, Tebliğ Tarihi:10-13 Ekim 2018, 2018

Ali Polat, 1. Uluslararası Bankacılık Konferansı, Başkent Üniversitesi, Ankara Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri: 1998-2016 Türkiye İthalatının Değerlendirilmesi, Tebliğ Tarihi:2018, 2018

İsmail Kavaz, Internatıonal Congress Of Energy Economy And Securıty Kömürün Milli Enerji ve Maden Politikasındaki Yeri, Tebliğ Tarihi:2018, 2018

Fatih Cemil Özbuğday, EconWorld Conference Smart Meters and Distributed Generation: Panel Causality Evidence, Tebliğ Tarihi:2018, 2018

Önder Özgür, EconWorld Conference Smart Meters and Distributed Generation: Panel Causality Evidence, Tebliğ Tarihi:2018, 2018

Fatih Cemil Özbuğday, EconWorld Conference Optimal Settlement and Commitment in Optimal Antitrust Enforcement, Tebliğ Tarihi:2018, 2018

Erdal Tanas Karagöl, International Congress of Energy, Economy and Security Türkiye’nin Coğrafi Konumu Çerçevesinde Enerji Arz Güvenliği, Tebliğ Tarihi:2018, 2018

Erdal Tanas Karagöl, International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF) Türkiye ve Rusya Arasındaki Bölgesel Enerji İşbirliklerinin Bugünü ve Geleceği, Tebliğ Tarihi:2018, 2018

Erdal Tanas Karagöl, International Congress of Energy, Economy and Security (ENSCON) Yenilenebilir Enerji ve Enerji Arz Güvenliği, Tebliğ Tarihi:2018, 2018

Erdal Tanas Karagöl, International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP) Ülke Gelir Gruplarının Değişimi, Tebliğ Tarihi:2018, 2018

Erdal Tanas Karagöl, International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF) Eğitim ve Yoksulluk İlişkisi, Tebliğ Tarihi:2018, 2018

Erdal Tanas Karagöl, International Congress of Energy, Economy and Security Doğu Akdenizdeki Enerji Denklemi ve Değişen Dengeler, Tebliğ Tarihi:2018, 2018

Erdal Tanas Karagöl, Internatıonal Congress Of Energy Economy And Securıty Kömürün Milli Enerji ve Maden Politikasındaki Yeri, Tebliğ Tarihi:2018, 2018

Erdal Tanas Karagöl, International Conference on Applied Economics and Finance (Icoaef) Sosyal Yardım Uygulamalarında Farkındalık Oluşturulması Ve Sosyal Katılımcılığın Arttırılması, Tebliğ Tarihi:2018, 2018

Nergis Dama, Jena Üniversitesi, Almanya The Approach to Refugees in Turkey, Reconciliation in the Middle East & North Africa: An Interdisciplinary Research in Reconciliation and Refugees, Tebliğ Tarihi:2018, 2018

Nergis Dama, In the Shadow of the 2008 Crisis: Social Policy ten years on, Social Policy Association Annual Conference The Social Policy Implementation of Southern European Welfare States (Turkey, Greece, Spain, Portugal) and Human Development after 2008, Tebliğ Tarihi:2018, 2018

Nergis Dama, IV. The Conference on Justice of Social Gender, KADEM The Comparative Analysis of Divorces Socioeconomic Causes in Turkey and European Countries During the Period of 2002-2017, Tebliğ Tarihi:2018, 2018

Cem Korkut, 1. Uluslararası Vakıf Kurumu Sempozyumu Sermaye Oluşum ve Birikim Sürecinde Vakıfların Rolü: Osmanlı Para Vakıfları Örneği, Tebliğ Tarihi:2018, 2018

Kudret BÜLBÜL, Küreselleşme, Batı Ve Göç: Acıyı Yurt Edinmek
Uluslararası Orta Asya Sempozyumu, Tebliğ Tarihi:17-20/04/2018, 2018

Kudret Bülbül, Internatıonal Educatıon And Turkey  Interest Among Foreıgn Students In Turkısh Unıversıtıes,” presented at the Türkiye’xxnin Yüzyılı ve Geleceği: Uluslararası Gençlik Sempozyumu, İstanbul, 2018., Tebliğ Tarihi:04-05/10/2018, 2018

Prof.Dr. Murat ÖNDER,  II. International Symposium On Multidisciplinary Academic Studies, Tebliğ Tarihi:16-17.11.2018, 2018

Prof.Dr. Murat ÖNDER, 12.Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Tebliğ Tarihi:25-27.10.2018, 2018

Prof.Dr. Murat ÖNDER, 25th Eurasia Business and Economics Society Conference in Berlin, Tebliğ Tarihi:23-25.05.2018, 2018

Prof.Dr. Murat ÖNDER, 5th International Multidisciplinary Studies Congress, Tebliğ Tarihi:2-3.11.2018, 2018

 

Üniversite içi toplantılarda tebliğ

Doç. Dr. Aytaç Yıldız, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Tebliğ Tarihi:43447,

Abdullah Tirgil, Gebze Teknik Üniversitesi, Tebliğ Tarihi:9 Kasım 2018, 2018

 

Sözel ve Poster Bildiri

Arş. Gör. Gencer K. Karagenç, Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Sorumluluğu, Tebliğ Tarihi: Sağlık Hukuku, 2018

Arş. Gör. Gencer K. Karagenç, Varlık Fonunun İdare Hukuku ile Kavran(ama)ması-, Tebliğ Tarihi: İdare Hukuku, 2018

 

Yürütülen Doktora Tezleri

Aytaç Yıldız, Thoughts of Michael Okeashot, Siyaset Bilimi, Doç. Dr. Aytaç YILDIZ, 2018

Ömer Aslan, Hibrit Savaş Teorisi, , Dr. Öğr. Üyesi Ömer ASLAN, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, FATIMA GULHAN ABUSHANAB - “State Behavior of Middle Powers in the period of Global PowerTransition: the Case of Turkey in the Post-Cold War Era”, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, Prof. Dr. Birol AKGÜN, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, Nkwah Akongnwı Ngwa - “The Perceptıon Of Turkey’s Foreıgn Polıcy In Francophone Afrıca In The 21st Century”, Uluslararası İlişkiler, Prof. Dr. Birol AKGÜN, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, KANAN ASLANLI - Russia’s foreign energy policy: evolution of the tools, bounding constraints and behavioural pattern (1991-2017), Uluslararası İlişkiler, Prof. Dr. Birol AKGÜN, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, Dınara Azıkaeva - Imperıal Past Of Turkey And Russıa And Its Influence On Current Foreıgn Polıcy, Uluslararası İlişkiler, Prof. Dr. Birol AKGÜN, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, HAKAN KIYICI - “The Sunni Paradigm and Al-Ghazali’s Perspevtive on the Current Radicalisation Stream in the Islamic World”, Uluslararası İlişkiler, Prof. Dr. Birol AKGÜN, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, NGWA NEBA RIDLEY - “Transformation in National Identity and Educational Systems in Sub-Saharan Africa: A Neopost-colonial Nation Building Paradigm” , Uluslararası İlişkiler, Prof. Dr. Birol AKGÜN, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, BÜŞRA DİLLİOĞLU - “Citizenship and Nation-Building in Multi Cultural and Fragile States: The Case Studies of Former Yugoslav republic of Madedonia and Ukraine” , Uluslararası İlişkiler, Prof. Dr. Birol AKGÜN, 2018

Mesut Murat Arslan, The Role of SMEs in Capital Formation for Poverty Reduction in Developing Countries: The Case of Turkey and Afghanistan, İktisat, , 2018

Mesut Murat Arslan, Evolution of the Product Space and A New Proposal for Turkey's Export Incentive System, İktisat, , 2018

Erdal Tanas Karagöl, Modelling and Forecasting the Energy Demand for Turkey, İktisat, , 2018

Fuat Oğuz, Coordınatıon, Commıtment And Contract Enforceabılıty In The Ottoman Empıre: The Case Of Iltızam And Malıkane Contracts Wıth Game Theoretıc Assessment, İktisat, , 2018

Abdulkadir Develi, Regional economic integration in the horn of Africa, İktisat, , 2018

Prof. Dr. Hüseyin ŞEN, Belli Değil, Maliye, , 2018

Prof. Dr. Hüseyin ŞEN, 19. yüzyıl Osmanlı'da Vergi Harcamaları, Maliye, , 2018

Prof. Dr. Hüseyin ŞEN, Türkiye'de Kamu Kesimi Büyüklüğü, Maliye, , 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, An Assessment of New PFM in Turkey, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, , 2018

 

Yürütülen Yükseklisans Tezleri

Aytaç Yıldız, Türkiye'de Din ve ModernleşmeSosyal Bilimler, , Doç. Dr. Aytaç YILDIZ, 2018

Ömer Aslan, Policies of Turkey and Russia towards Syrian conflict: 2011-2018, , Dr. Öğr. Üyesi Ömer ASLAN, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, ONUR BİRKAN - The Institutional Evolution of Turkish Ministry of Foreign Affars and Its Role in Foreign Policy Decision-Making Process, Uluslararası İlişkiler, Prof. Dr. Birol AKGÜN, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, HAMZA YURTERİ - The Role of Presidency in Foreign Policy Making Since Foundation of Turkish Republic, Uluslararası İlişkiler, Prof. Dr. Birol AKGÜN, 2018

Abdulkadir Develi, The effects of credits on economic growth, İktisat, Doç. Dr. Abdulkadir DEVELİ, 2018

Erdal Tanas Karagöl, The effects of oil price changes on economic growth in the case of Azerbaijan, İktisat, Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL, 2018

Erdal Tanas Karagöl, Sosyal politika çerçevesinde barınmada Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) rolü - Ankara ili örneği -, Sosyal Politikalar, Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL, 2018

Erdal Tanas Karagöl, Kadın terörist kimliğinin psiko-sosyal kökenleri ve sosyal politikalar, Sosyal Politikalar, Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL, 2018

ASUMAN ÇUKUR, Focusing on Tax Instruments of Renewable Energy: A Comparison among Turkey and OECD Countries, MALİYE, Dr. Öğr. Üyesi Asuman ÇUKUR, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, Debt Restructuring, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Prof. Dr. Tekin AKDEMİR, 2018

Profesör Tekin AKDEMİR, The Effect of Economic Crises Social Expenditure, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Prof. Dr. Tekin AKDEMİR, 2018

 

Yıl İçerisinde Tamamlanmış Olan Doktora Tezleri

Prof.Dr. Murat ÖNDER, Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de, 1980 Sonrası Vergi Yapısının Dönüşümü, kamu yönetimi, , 2018

 

Yıl İçerisinde Tamamlanmış Olan Yükseklisans Tezleri

Profesör Tekin AKDEMİR, Tax discrimination in EU Law and the OECD model tax convention, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, , 2018

Prof.Dr. Murat ÖNDER, Applicability of balanced scorecard in public sector: The case of Ombudsman Institution. , kamu yönetimi, , 2018

Prof.Dr. Murat ÖNDER, The role of foreign aids in state building the case of Somalia., kamu yönetimi, , 2018

 

Öğretim Elemanı Tarafından Katılım Sağlanan Ulusal Toplantılar

Arş. Gör. Gencer K. Karagenç, Kamu Politikaları Çalıştayı, Kamu Yönetimi, Toplantı Tarihi:43447, 2018

Arş. Gör. Gencer K. Karagenç, 21.yy için Planlama Konferansı, Kamu Yönetimi, Toplantı Tarihi:2018, 2018

Arş. Gör. Gencer K. Karagenç, 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Sosyal Bilimler, Toplantı Tarihi:, 2018

Arş. Gör. Emrah AYHAN, Türkiye’nin Küresel Diplomasi Programı, Küresel Diplomasi, Toplantı Tarihi:43454, 2018

Arş. Gör. Emrah AYHAN, Bilge Lider Aliya İZZETBEGOVİÇ, Bosna ve İzzetbegoviç, Toplantı Tarihi:43391, 2018

Arş. Gör. Emrah AYHAN, Dış Politika Yapım Sürecinde Think-Tank’lerin Rolü: ORSAM Örneği, Think-Tank, Toplantı Tarihi:43377, 2018

Arş. Gör. Emrah AYHAN, Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Sayıştay, Sayıştay, Toplantı Tarihi:43181, 2018

Arş. Gör. Emrah AYHAN, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ve Siyasal Kurumsallaşma Sorunsal, Siyasal Kurumsallaşma ve Mısır, Toplantı Tarihi:43160, 2018

Arş. Gör. Emrah AYHAN, Son Yüzyılda Slovakya, Türkiye-Slovakya İşbirliği, Toplantı Tarihi:43146, 2018

Özge Taylan, Değişen Dünyada Bir İktisatçı, İktisat, Toplantı Tarihi: Sonbahar Dönemi, 2018

Özge Taylan, Dış Politikada Yapım Sürecinde Think-Tank'lerin Rolü: ORSAM Örneği, Uluslararası İlişkiler, Toplantı Tarihi: sonbahar Dönemi, 2018

Özge Taylan, Türkiye'nin Kültürel Diplomasisi, Uluslararası İlişkiler, Toplantı Tarihi: sonbahar Dönemi, 2018

Özge Taylan, AB-Türkiye İlişkilerinin Mevcut Durumu, Uluslararası İlişkiler, Toplantı Tarihi: sonbahar Dönemi, 2018

Özge Taylan, Uluslararası İşbirliği ve OECD, Uluslararası İlişkiler, Toplantı Tarihi: sonbahar Dönemi, 2018

Özge Taylan, CIES CSO Clinique Sustainable Development Goals" Training, uluslararası İlişkiler, Toplantı Tarihi:43208, 2018

Onur Demirkan, “Son Yüzyılda Slovakya” , Uluslararası İlişkiler, Toplantı Tarihi:43146, 2018

Onur Demirkan, “İran’da Toplumsal Hareketler ve Etkileri” , Uluslararası İlişkiler, Toplantı Tarihi:43145, 2018

Onur Demirkan, “Devrimin 39. Yılında İran” , Uluslararası İlişkiler, Toplantı Tarihi:43153, 2018

Onur Demirkan, “Müslüman Kardeşler Teşkilatı ve Siyasal Kurumsallaşma Sorunsalı” , Uluslararası İlişkiler, Toplantı Tarihi:43160, 2018

Onur Demirkan, “Türkiye Ekonomisinin Yeni Başarı Hikâyesi Ne Olmalıdır?” , Ekonomi, Toplantı Tarihi:43174, 2018

Onur Demirkan, “Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Sayıştay” , Maliye, Toplantı Tarihi:43181, 2018

Onur Demirkan, “Avrupa İslamofobi Raporu 2017” , Uluslararası İlişkiler, Toplantı Tarihi:43201, 2018

Onur Demirkan, “Uluslararası Çalışmalar Kongresi” , Uluslararası İlişkiler, Toplantı Tarihi:43230, 2018

Onur Demirkan, “Thai Day – Thailand (The Land of Smile)”, Uluslararası İlişkiler, Toplantı Tarihi:43228, 2018

Onur Demirkan, “Dış Politika Yapım Sürecinde Think-Tank’lerin Rolü: ORSAM Örneği” , Uluslararası İlişkiler, Toplantı Tarihi:43377, 2018

Onur Demirkan, “Uluslararası İşbirliği ve OECD” , Ekonomi, Toplantı Tarihi:43384, 2018

Onur Demirkan, “Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç” , Uluslararası İlişkiler, Toplantı Tarihi:43391, 2018

Onur Demirkan, “Rusya’da Din, Kimlik ve Kültür” , Uluslararası İlişkiler, Toplantı Tarihi:43398, 2018

Onur Demirkan, “Değişen Dünyada Bir İktisatçı” , Ekonomi, Toplantı Tarihi:43405, 2018

Onur Demirkan, “Mezuniyet Sonrası Kamuda Kariyer İmkânları”, Eğitim, Toplantı Tarihi:43412, 2018

Onur Demirkan, “Enerji Meselesi – Doğu Akdeniz ve Kıbrıs” , Uluslararası İlişkiler, Toplantı Tarihi:43440, 2018

Onur Demirkan, “Türkiye’nin Kültürel Diplomasisi” , Uluslararası İlişkiler, Toplantı Tarihi:43454, 2018

Prof.Dr. Kudret BÜLBÜL, Türkiye’nin Küresel Diplomasi Programı, Küresel Diplomasi, Toplantı Tarihi:43454, 2018

Prof.Dr. Kudret BÜLBÜL, Bilge Lider Aliya İZZETBEGOVİÇ, Bosna ve İzzetbegoviç, Toplantı Tarihi:43391, 2018

Prof.Dr. Kudret BÜLBÜL, Dış Politika Yapım Sürecinde Think-Tank’lerin Rolü: ORSAM Örneği, Think-Tank, Toplantı Tarihi:43377, 2018

Prof.Dr. Kudret BÜLBÜL, Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Sayıştay, Sayıştay, Toplantı Tarihi:43181, 2018

Prof.Dr. Kudret BÜLBÜL, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ve Siyasal Kurumsallaşma Sorunsal, Siyasal Kurumsallaşma ve Mısır, Toplantı Tarihi:43160, 2018

Prof.Dr. Kudret BÜLBÜL, Son Yüzyılda Slovakya, Türkiye-Slovakya İşbirliği, Toplantı Tarihi:43146, 2018

Prof.Dr. Murat ÖNDER, Türkiye’nin Küresel Diplomasi Programı, Küresel Diplomasi, Toplantı Tarihi:43454, 2018

Prof.Dr. Murat ÖNDER, Bilge Lider Aliya İZZETBEGOVİÇ, Bosna ve İzzetbegoviç, Toplantı Tarihi:43391, 2018

Prof.Dr. Murat ÖNDER, Dış Politika Yapım Sürecinde Think-Tank’lerin Rolü: ORSAM Örneği, Think-Tank, Toplantı Tarihi:43377, 2018

Prof.Dr. Murat ÖNDER, Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Sayıştay, Sayıştay, Toplantı Tarihi:43181, 2018

Prof.Dr. Murat ÖNDER, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ve Siyasal Kurumsallaşma Sorunsal, Siyasal Kurumsallaşma ve Mısır, Toplantı Tarihi:43160, 2018

Prof.Dr. Murat ÖNDER, Son Yüzyılda Slovakya, Türkiye-Slovakya İşbirliği, Toplantı Tarihi:43146, 2018

 

Öğretim Elemanı Tarafından Katılım Sağlanan Uluslararası Toplantılar

Arş. Gör. Gencer K. Karagenç, Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu, Sağlık Hukuku, Toplantı Tarihi:2018, 2018

Arş. Gör. Gencer K. Karagenç, Uluslararası  Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi , Sosyal Bilimler, Toplantı Tarihi:2018, 2018

Araş. Gör. Emrah AYHAN, Kamu-STK İşbirliği Projesi Sivil Toplum Günleri, Kamu-STK, Toplantı Tarihi:29-20.11.2018, 2018

Ar. Gör. Buğrahan Bayram, MAG 2018 Annual Convention, Sosyal Bilimler, Toplantı Tarihi:43277, 2018

Abdullah Tirgil, 33. Maliye Sempozyumu, Maliye, Mali İktisat, Toplantı Tarihi:8-12.05.2018, 2018

Abdullah Tirgil, ICPESS 2018 Niğde, Ekonomi, Mali İktisat, Toplantı Tarihi:26-29.10.2018, 2018

Kudret BÜLBÜL, Uluslararası Orta Asya Sempozyumu, , Toplantı Tarihi:17-20.04.2018, 2018

Prof.Dr. Murat ÖNDER, Kamu-STK İşbirliği Projesi Sivil Toplum Günleri, Kamu-STK, Toplantı Tarihi:29-20.11.2018, 2018

 

Fakülte Tarafından Düzenlenen Etkinlikler

Arş. Gör. Gencer K. Karagenç, Çarşamba Semineri, Hukuk/Kanal İstanbul'un Uluslararası Hukuktaki Statüsü, Toplantı Tarihi:2018, 2018

Arş. Gör. Gencer K. Karagenç, Çarşamba Semineri, Hukuk/Why are the English different from everyone else, Toplantı Tarihi:2018, 2018

Arş. Gör. Gencer K. Karagenç, Siyasal Buluşmaları, Uluslararası İlişkiler/Küresel Diplomasi, Toplantı Tarihi:2018, 2018

Arş. Gör. Gencer K. Karagenç, Siyasal Buluşmaları, Mezuniyet Sonrası Kamuda Kariyer İmkânları, Toplantı Tarihi:2018, 2018

Arş. Gör. Gencer K. Karagenç, Siyasal Buluşmaları, İktisat/Değişen Dünyada Bir İktisatçı, Toplantı Tarihi:2018, 2018

Arş. Gör. Gencer K. Karagenç, Siyasal Buluşmaları, Uluslararası İlişkiler/Rusya'da Din, Kimlik ve Kültür, Toplantı Tarihi:2018, 2018

Arş. Gör. Gencer K. Karagenç, Siyasal Buluşmaları, Uluslararası İlişkiler/Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç, Toplantı Tarihi:2018, 2018

Arş. Gör. Gencer K. Karagenç, Siyasal Buluşmaları, Uluslararası İlişkiler/Dış Politika Yapım Sürecinde Think-Tank’lerin Rolü: ORSAM Örneği, Toplantı Tarihi:2018, 2018

Arş. Gör. Gencer K. Karagenç, Siyasal Buluşmaları, Kamu Yönetimi/ Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Sayıştay, Toplantı Tarihi:2018, 2018

Arş. Gör. Kemal Ufuk, Siyasal Buluşmaları, Uluslararası İlişkiler/Küresel Diplomasi, Toplantı Tarihi:2018, 2018

Arş. Gör. Kemal Ufuk, Siyasal Buluşmaları, Mezuniyet Sonrası Kamuda Kariyer İmkânları, Toplantı Tarihi:2018, 2018

Arş. Gör. Kemal Ufuk, Siyasal Buluşmaları, İktisat/Değişen Dünyada Bir İktisatçı, Toplantı Tarihi:2018, 2018

Arş. Gör. Kemal Ufuk, Siyasal Buluşmaları, Uluslararası İlişkiler/Küresel Diplomasi, Toplantı Tarihi:2018, 2018

Arş. Gör. Kemal Ufuk, Siyasal Buluşmaları, Uluslararası İlişkiler/Bilge Lider Aliya İzzetbegovic, Toplantı Tarihi:2018, 2018

Arş. Gör. Kemal Ufuk, Siyasal Buluşmaları, Uluslararası İlişkiler/Dış Politika Yapım Sürecinde Think-Tank'lerin Rolü: ORSAM Örneği, Toplantı Tarihi:2018, 2018

Arş. Gör. Kemal Ufuk, Siyasal Buluşmaları, Kamu/Yönetimi/Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Sayıştay, Toplantı Tarihi:2018, 2018

Ar. Gör. Buğrahan Bayram, Afrin Operasyonu ve Sonrası, Uluslararası İlişkiler, Toplantı Tarihi:43209, 2018

Arş. Gör. Şahin YEŞİLYURT, 33nd International Public Finance Conference, Maliye, Toplantı Tarihi:8-12.05.2018, 2018

 

Akademik Dönem Lisansüstü Dersleri (Bahar-Güz Dönemi)

Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, Identity and Politics, Güz, 2018

Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, Comparative Democratic
 Institutions, Bahar, 2018

Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, Kimlik ve Siyaset, Güz, 2018

Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, Comparative Politics, Bahar, 2018

Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, Karşılaştırmalı Siyaset, Bahar, 2018

Doç. Dr. Aytaç Yıldız, Advanced Readings in Ottoman-Turkish Modernization, Güz, 2018

Doç. Dr. Aytaç Yıldız, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, Güz, 2018

Doç. Dr. Aytaç Yıldız, Advanced Readings on Social and Political Thought in Turkey, Bahar, 2018

Doç. Dr. Aytaç Yıldız, Türkiye'de Sosyal ve Siyasal Düşünce, Bahar, 2018

Bayram Sinkaya, INRE 520 Regional Conflicts and Security in the ME, Bahar, 2018

Bayram Sinkaya, INRE 600 Political Theories and International Relations, Bahar, 2018

Bayram Sinkaya, INRE 513 Politics and Foreign Policy in Modern Iran, Güz, 2018

Bayram Sinkaya, INRE 605 Politics and Society in the Middle East, Güz, 2018

Bayram Sinkaya, ŞAR 513 Ortadoğuda Çatışma Alanları, Güz, 2018

Bayram Sinkaya, UAİL 772 Ortadoğuda Temel Sorunlar, Bahar, 2018

Bayram Sinkaya, UAİL 763 Modern İran'da Siyaset ve Dış Politika, Güz, 2018

M. Hüseyin Mercan, Turkey, Great Powers in the Middle East in the post- Cold War Era, Güz, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND TURKEY, GÜZ, 2018

Prof. Dr. Birol AKGÜN, TURKISH FOREIGN POLICY, BAHAR, 2018

Fatma Özgü Serttaş, ECON506 ECONOMETRICS, BAHAR, 2018

Abdulkadir Develi, ECON521 ENERGY ECONOMICS, BAHAR, 2018

Murat Aslan, ECON530 CURRENT ISSUES IN TURKISH ECONOMY, BAHAR, 2018

Fuat Oğuz, ECON600 ADVANCED MICROECONOMIC THEORY, BAHAR, 2018

Mesut Murat Arslan, ECON602 ADVANCED MACROECONOMIC THEORY, BAHAR, 2018

Fatma Özgü Serttaş, ECON606 ADVANCED ECONOMETRICS, BAHAR, 2018

Fatih Cemil Özbuğday, ECON632 INDUSTRIAL ORGANIZATION AND PUBLIC POLICY, BAHAR, 2018

Abdulkadir Develi, SBE1000 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS, BAHAR, 2018

Koray Göksal, ECON 501 MICROECONOMICS THEORY, GÜZ, 2018

Mehmet Fatih Öztek, ECON503 MATHEMATICS FOR ECONOMISTS, GÜZ, 2018

Mesut Murat Arslan, ECON507 MACROECONOMICS THEORY, GÜZ, 2018

Angelo Santagostino, ECON511 ECONOMIC INTEGRATION THEORIES, GÜZ, 2018

Fuat Oğuz, ECON520 ECONOMIC OF REGULATION AND ANTITRUST, GÜZ, 2018

Murat Aslan, ECON527 ECONOMIC HISTORY OF TURKEY, GÜZ, 2018

Angelo Santagostino, ECON611 POLITICAL ECONOMY OF EUROPEAN UNION, GÜZ, 2018

Erdal Tanas Karagöl, ECON613 TOPICS IN MONETARY ECONOMICS, GÜZ, 2018

Mehmet Fatih Öztek, ECON646 APPLIED NONLINEAR TIME SERIES, GÜZ, 2018

İbrahim Demir, ECON647 PUBLIC ECONOMICS AND DEVELOPMENT, GÜZ, 2018

Fuat Oğuz, ECON685 TOPICS IN LAW AND ECONOMICS, GÜZ, 2018

Koray Göksal, SBE1000 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS, GÜZ, 2018

ASUMAN ÇUKUR, PUBF 530 Contemporary Issues in Public Finance, BAHAR, 2018

ASUMAN ÇUKUR, PUBF 650 International Finance, BAHAR, 2018

ASUMAN ÇUKUR, PUBF 553 Selected Issues in Public Finance I, GÜZ, 2018

ASUMAN ÇUKUR, PUBF 519 Poverty Reduction, Income Inequality and Public Social Policies, GÜZ, 2018

Zeynep Burcu Cevik, Econometric Methods and Applications (Pubf 504), Bahar 2018, 2018

Zeynep Burcu Cevik, Data Analysis and Different Application Methods, Guz 2018, 2018

Prof. Dr. Hüseyin Şen, Fiscal Policy in Practice, Güz, 2018

Prof. Dr. Hüseyin Şen, Fiscal Policy and Macroeconomic Management, Güz, 2018

Profesör Tekin Akdemir, Public Finance and Debt Management, Güz, 2018

Profesör Tekin Akdemir, Government Debt Management, Güz, 2018

Profesör Tekin Akdemir, Budget Theory And Polıcy, Güz, 2018

Profesör Tekin Akdemir, Budgetıng And Fınancıal Management In Publıc Sector, Güz, 2018

 

Akademik Dönem Lisans Dersleri (Bahar-Güz Dönemi)

Cebrail Yılmazer, PUBF403 Turkish Tax System I, Güz, 2018

Doç. Dr. Abdulkadir Develi, ECON305 International Economics I, Güz, 2018

Doç. Dr. Aytaç Yıldız, PSPA301 Turkish Political Life, Güz, 2018

Doç. Dr. Giray Sadık, INRE301 Turkish Foreign Policy I, Güz, 2018

Doç. Dr. Mesut Murat Arslan, ECON303 Monetary Theory And Policy, Güz, 2018

Dr. Ali Polat, ECON461 Principles Of Islamic Economics, Güz, 2018

Dr. Başak Akar, PSPA427 Politics Of Nationalism And Ethnicity, Güz, 2018

Dr. Başak Akar, PSPA103 Introduction To Social Sciences, Güz, 2018

Dr. Esin Kıvrak Köroğlu, PSPA419 Politics, Ideology And Discourse, Güz, 2018

Dr. Esin Kıvrak Köroğlu, SBKY419 Siyaset, İdeoloji ve Söylem, Güz, 2018

Dr. Esin KIVRAK KÖROĞLU, PSPA201 Western Political Thought, Güz, 2018

Dr. Esin KIVRAK KÖROĞLU, PSPA201 Western Political Thought, Güz, 2018

Dr. İsmail Erkam SULA, INRE303 International Organizations, Güz, 2018

Dr. İsmail Erkam SULA, INRE205 Foreign Policy Analysis, Güz, 2018

Dr. Koray GÖKSAL, ECON101 Introduction to Economics I, Güz, 2018

Dr. Koray GÖKSAL, ECON101 Introduction to Economics I, Güz, 2018

Öğr. Gör. Abdulqadir ÂDEM, ECON425 Comparative Economic Systems, Güz, 2018

Öğr. Gör. Abdulqadir ADEM, ECON317 Ottoman Economic History, Güz, 2018

Öğr. Gör. Adisa KÜSMÜŞ, INRE305 History of Europe, Güz, 2018

Öğr. Gör. Adisa KÜSMÜŞ, INRE401 Modern Diplomacy, Güz, 2018

Öğr. Gör. Adisa KÜSMÜŞ, INRE409 Balkan Politics, Güz, 2018

Öğr. Gör. Ahmed AMİN, PSPA207 Sociology, Güz, 2018

Öğr. Gör. Ahmed AMİN, PSPA103 Introduction to Social Sciences, Güz, 2018

Öğr. Gör. Ahmed AMİN, PSPA103 Introduction to Social Sciences, Güz, 2018

Öğr. Gör. Ahmed AMİN, PSPA103 Introduction to Social Sciences, Güz, 2018

Öğr. Gör. Ahmed AMİN, PSPA417 Islam and Politics, Güz, 2018

Öğr. Gör. Ahmed AMİN, SBKY417 İslam ve Siyaset, Güz, 2018

Öğr. Gör. Dr. Yavuz DEMİRDÖĞEN, PUBF101 Mathematics for Public Finance I, Güz, 2018

Öğr. Gör. Dr. Yavuz DEMİRDÖĞEN, ECON143 Calculus I, Güz, 2018

Öğr. Gör. Dr. Yavuz DEMİRDÖĞEN, ECON205 Mathematics for Economists, Güz, 2018

Öğr. Gör. Sultan Ahmad TARAKİ, ECON311 Agricultural Economics, Güz, 2018

Öğr. Gör. Sultan Ahmad TARAKİ, ECON431 Economics of Natural Resources, Güz, 2018

Prof. Dr. Angelo SANTAGOSTINO, ECON411 The Economy of the EU and Turkey, Güz, 2018

Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL, ECON471 Economic Policy, Güz, 2018

Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL, ECON213 Macroeconomics I, Güz, 2018

Prof. Dr. Fuat OĞUZ, ECON101 Introduction to Economics I, Güz, 2018

Prof. Dr. Hakkı ODABAŞ, PUBF213 Local Government Finance, Güz, 2018

Prof. Dr. Hakkı ODABAŞ, PUBF301 Tax Law I, Güz, 2018

Prof. Dr. Hüseyin ŞEN, PUBF401 Fiscal Policy, Güz, 2018

Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL, PSPA101 Introduction to Politics I, Güz, 2018

Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL, PSPA101 Introduction to Politics I, Güz, 2018

Prof. Dr. Murat ASLAN, ECON401 Turkish Economy, Güz, 2018

Prof. Dr. Murat ASLAN, ECON315 Cost-Benefit Analysis, Güz, 2018

Prof. Dr. Murat ÖNDER, PSPA203 Administrative Science, Güz, 2018

Prof. Dr. Murat ÖNDER, PSPA313 Decision-Making in Public Administration, Güz, 2018

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN, INRE207 Ottoman Diplomacy, Güz, 2018

Prof. Dr. Tekin AKDEMİR, PUBF327 Government Budgeting, Güz, 2018

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL, Arş. Gör. Gencer K. KARAGENÇ, PSPA205 Turkish Constitutional Law, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Abdolmoghset BANİKAMAL, INRE203 International Law, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Abdolmoghset BANİKAMAL, INRE407 Asian Politics, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Christian Wilhelm LEKON, INRE317 Globalization and International Relations, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Christian Wilhelm LEKON, INRE209 World History, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Christian Wilhelm LEKON, INRE201 Diplomatic History I, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Erkan DOĞAN, INRE413 Turkish Politics and Foreign Policy, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Asuman ÇUKUR, PUBF433 Current Issues and Contemporary Approaches in Public Finance, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Asuman ÇUKUR, PUBF201 Public Finance Theory I, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Ayşe KAVUNCU, PSPA305 Urban Policy, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Ayşe KAVUNCU, PSPA409 Restructuring Public Administration, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Ayşe KAVUNCU, SBKY409 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Barış ALPASLAN, PUBF423 Research Methods, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Bayram SİNKAYA, INRE403 Middle Eastern Politics, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Cemil ÖZBUĞDAY, ECON203 Introduction to Probability and Statistics I, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Cemil ÖZBUĞDAY, ECON211 Microeconomics I, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Cemil ÖZBUĞDAY, ECON201 Microeconomics, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Cemil ÖZBUĞDAY, ECON201 Microeconomics, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Fatma Özgü SERTTAŞ, ECON301 Econometrics I, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Fatma Özgü SERTTAŞ, ECON101 Introduction to Economics I, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Güliz DİNÇ, PSPA429 Identity and Politics, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Güliz DİNÇ, SBKY429 Kimlik ve Siyaset, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Güliz DİNÇ, PSPA325 Current Issues in Politics, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Merve ACAR, PUBF333 Inventory and Balance Sheet, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Merve ACAR, PUBF203 Accounting I, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Merve ACAR, PUBF203 Accounting I, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Nergis DAMA, ECON313 Managerial Economics, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Seyit Ali AVCU, PSPA401 Contemporary Political Ideologies, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Seyit Ali AVCU, SBKY401 Çağdaş Siyasal İdeolojiler, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Burcu ÇEVİK, PUBF303 Public Economics I, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Burcu ÇEVİK, PUBF207 Statistics, Güz, 2018

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Burcu ÇEVİK, PUBF431 The Analysis of the Turkish Economy, Güz, 2018

 Dr. Öğr. Üyesi Abdolmoghset Banikamal, INRE321 Public Diplomacy, Bahar, 2018

Doç. Dr. Abdülkadir Develi, ECON305 International Economics I, Bahar, 2018

Doç. Dr. Abdülkadir Develi, PUBF437 International Economics Theory and Policy I, Bahar, 2018

Doç. Dr. Ali Polat, ECON461 Islamic Economics, Bahar, 2018

Doç. Dr. Ayşe Kavuncu, PSPA305 Urban Policy, Bahar, 2018

Doç. Dr. Ayşe Kavuncu, PSPA207 Sociology, Bahar, 2018

Doç. Dr. Aytaç Yıldız, PSPA301 Turkish Political Life, Bahar, 2018

Doç. Dr. Fatih Cemil Özbuğday, ECON315 Cost-Benefit Analysis, Bahar, 2018

Doç. Dr. Fatih Cemil Özbuğday, ECON211 Microeconomics I, Bahar, 2018

Doç. Dr. Giray Sadık, INRE301 Turkish Foreign Policy I, Bahar, 2018

Doç. Dr. Giray Sadık, INRE205 Foreign Policy Analysis, Bahar, 2018

Doç. Dr. Seyit Ali Avcu, PSPA323 State Theories, Bahar, 2018

Doç. Dr. Süha Oğuz Albayrak, PSPA103 Introduction to Social Sciences, Bahar, 2018

Dr. Bora Altay, ECON317 Ottoman Economic History, Bahar, 2018

Dr. Cem Korkut, ECON425 Comparative Economic Systems, Bahar, 2018

Dr. Cem Korkut, ECON101 Introduction to Economics I, Bahar, 2018

Dr. Esin Kıvrak, PSPA201 Western Political Thought, Bahar, 2018

Dr. Esin Kıvrak, PSPA201 Western Political Thought, Bahar, 2018

Dr. Esin Kıvrak, PSPA419 Politics, Ideology and Discourse, Bahar, 2018

Dr. Öğ. Üyesi Koray Göksal, ECON101 Introduction to Economics I, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Abdolmoghset Banikamal, INRE203 International Law, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Tirgil, PUBF427 Monetary Theory and Policy, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Tirgil, PUBF101 Mathematics for Public Finance I, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Asuman Çukur, PUBF201 Public Finance Theory I, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Asuman Çukur, PUBF433 Current Issues and Contemporary Aprroaches in Public Finance, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Bayram Sinkaya, INRE403 Middle Eastern Politics, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Christian Wilhelm Lekon, INRE201 Diplomatic History I, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Christian Wilhelm Lekon, INRE209 World History, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özgü Serttaş, ECON101 Introduction to Economics I, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özgü Serttaş, ECON301 Econometrics I, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Mollaer, PSPA425 Current Debates in Social and Political Theory, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Mollaer, PSPA321 The State and The Public Sphere, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Güliz Dinç, PSPA325 Current Issues in Politics, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Güliz Dinç, PSPA429 Identity and Politics, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Demir, ECON201 Microeconomics, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Demir, ECON201 Microeconomics, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Öztek, ECON203 Introduction to Probability and Statistics I, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Merve Acar, PUBF333 Inventory and Balance Sheet, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Merve Seren, INRE303 International Organizations, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Merve Seren, INRE305 History of Europe, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Hüseyin Mercan, INRE317 Globalization and International Relations, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Mümin Köktaş, PSPA401 Contemporary Political Ideologies, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Nergis Dama, ECON205 Mathematics for Economists, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Nergis Dama, ECON143 Calculus I, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Omair Anas, INRE407 Asian Politics, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Omair Anas, INRE415 Non-Western Perspectives on International Relations, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Aslan, INRE405 American Politics and Foreign Policy, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Aslan, INRE413 Turkish Politics and Foreign Policy, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Recep Yorulmaz, PUBF213 Local Government Finance, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burcu Çevik, PUBF207 Statistics, Bahar, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burcu Çevik, PUBF303 Public Economics I, Bahar, 2018

Öğr. Gör. Adisa Avdic Küsmüş, INRE409 Balkan Politics, Bahar, 2018

Öğr. Gör. Adisa Avdic Küsmüş, INRE401 Modern Diplomacy, Bahar, 2018

Öğr. Gör. Ahmed Amin, PSPA103 Introduction to Social Sciences, Bahar, 2018

Öğr. Gör. Ahmed Amin, PSPA103 Introduction to Social Sciences, Bahar, 2018

Öğr. Gör. Ahmed Amin, PSPA103 Introduction to Social Sciences, Bahar, 2018

Öğr. Gör. Ahmed Amin, PSPA417 Islam and Politics, Bahar, 2018

Öğr. Gör. Sultan Ahmad Taraki, ECON431 Economics of Natural Resources, Bahar, 2018

Öğr. Gör. Sultan Ahmad Taraki, ECON311 Agricultural Economics, Bahar, 2018

Prof. Dr. Angelo Santagostino, ECON411 The Economy of the EU and Turkey, Bahar, 2018

Prof. Dr. Angelo Santagostino, PUBF407 EU and Fiscal Compliance, Bahar, 2018

Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, ECON471 Economic Policy, Bahar, 2018

Prof. Dr. Fuat Oğuz, ECON101 Introduction to Economics I, Bahar, 2018

Prof. Dr. Hakkı Odabaş, PUBF403 Turkish Tax System I, Bahar, 2018

Prof. Dr. Hakkı Odabaş, PUBF301 Tax Law I, Bahar, 2018

Prof. Dr. Hüseyin Şen, PUBF401 Fiscal Policy, Bahar, 2018

Prof. Dr. Kudret Bülbül, PSPA101 Introduction to Politics I, Bahar, 2018

Prof. Dr. Kudret Bülbül, PSPA101 Introduction to Politics I, Bahar, 2018

Prof. Dr. Mesut Murat Arslan, ECON303 Monetary Theory and Policy, Bahar, 2018

Prof. Dr. Mesut Murat Arslan, ECON213 Macroeconomics I, Bahar, 2018

Prof. Dr. Murat Aslan, ECON401 Turkish Economy, Bahar, 2018

Prof. Dr. Murat Önder, PSPA203 Administrative Science, Bahar, 2018

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, INRE207 Ottoman Diplomacy, Bahar, 2018

Prof. Dr. Tekin Akdemir, PUBF327 Government Budgeting, Bahar, 2018

<