2016 - 2017 Mezuniyet Dereceleri

FAKÜLTE DERECELERİ

Besmir SADİKU

Maliye  Bölümü

Fakülte Birincisi

Umut Turgut YILDIRIM

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Fakülte İkincisi

Ceren KALAYCI

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Fakülte Üçüncüsü

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERECELERİ

Osman KURAL

Bölüm  Birincisi

Çağatay ÖKTEN

Bölüm İkincisi

Alper ÇAKMAK

Bölüm Üçüncüsü

 

MALİYE BÖLÜMÜ DERECELERİ

Besmir SADİKU

Bölüm Birincisi

Mustafa Serhat YILDIRIM

Bölüm İkincisi

Çağrı Soner KALAYCI

Bölüm Üçüncüsü

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERECELERİ

Umut Turgut YILDIRIM

Bölüm Birincisi

Rabia Nur KAYA

Bölüm İkincisi

Tuncay ÇOLAK

Bölüm Üçüncüsü

Fatih ALTIN

Bölüm Üçüncüsü

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERECELERİ

Ceren KALAYCI

Bölüm Birincisi

Mehmet ERDEM

Bölüm İkincisi

Diana AYDANALEYEVA

Bölüm Üçüncüsü

 

<