2017

A. MAKALELER

A1. ULUSLARARASI MAKALE

Prof. Dr. Fuat OĞUZ

Ø  Should Turkey Change the Regulatory Model for Electricity Distribution? FUAT OĞUZ,KORAY GÖKSAL , Yayın Yeri:Network Industries Quarterly , 2017

Prof. Dr. Hüseyin ŞEN

Ø  Does fiscal consolidation promote economicgrowth and employment? Evidence from thePIIGGS countries PHILIP ARESTIS,AYŞE KAYA,HÜSEYİN ŞEN , Yayın Yeri:European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention , 2017 Uluslararası   Hakemli   ESCI: Emerging Sources Citation Index   Özgün Makale

Ø  How large are fiscal multipliers in Turkey? HÜSEYİN ŞEN,AYŞE KAYA , Yayın Yeri:German National Library of Economics , 2017 Uluslararası   Hakemsiz   Araştırma Notu

Ø  The Khaldun-Laffer Curve Revisited: A Personal Income Tax-Based Analysis for Turkey HÜSEYİN ŞEN,ZEYNEP BURCU ÇEVİK,AYŞE KAYA , Yayın Yeri:Munich Personal RePEc Archive , 2017 Uluslararası   Hakemsiz   Araştırma Notu

Ø  Does fiscal consolidation promote economic growth and employment? Evidence from the PIIGGS countries Philip Arestis,AYŞE KAYA,HÜSEYİN ŞEN , Yayın Yeri:European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Prof. Dr. Murat ASLAN 

Ø  Economic freedom, economic growth and international tourism for post-communist (transition) countries: A panel causality analysis CEYHUN CAN ÖZCAN,MURAT ASLAN,ŞABAN NAZLIOĞLU , Yayın Yeri:Theoretical and Applied Economics , 2017

Prof. Dr. Murat ÖNDER 

Ø  Yurttaş Gazeteciliğinin Ana Akım Medyaya Etkisi: Whatsapp İhbar Hatları Örneği Murat Karaman,MURAT ÖNDER , Yayın Yeri:Erciyes iletişim Dergisi akademia , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Ø  Karmaşıklık Kuramı ve Kamu Yönetiminde Uygulanması: Yalova Kent içi Ulaşım Hizmetlerinin Dijital Modelleme ve Simülasyonu Murat Köylü,MURAT ÖNDER , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Ø  Kalkınma İşbirliğinde Etkinlik Arayışları ve Yeni Aktörler: Paradigma Dönüşümü MURAT ÖNDER,Barış Şevki Mert , Yayın Yeri:Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Ø  Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı EMRAH AYHAN,MURAT ÖNDER , Yayın Yeri:Gazi İktisat ve İşletme Dergisi , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Ø  Başkanlık Sistemi ve Mevcut Kamu Kurumları Üzerine Olası Etkileri Emre Çalışkan,MURAT ÖNDER , Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Ø  Başkanlık Sistemi ve Türk Kamu Yönetiminde Profesyonel Kent Yöneticiliğinin Uygulanabilirliği Murat Köylü,MURAT ÖNDER , Yayın Yeri:Strategic Public Management Kournal , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Prof. Dr. Mustafa SITKI BİLGİN 

Ø  1950’xxli Yıllarda Türkiye’xxnin Ortadoğu Politikası ve Bu Politikanın Türk-Arap Münasebetlerine Etkisi MUSTAFA SITKI BİLGİN , Yayın Yeri:Gazi Akademik Bakış , 2017 Uluslararası   Hakemli   ESCI: Emerging Sources Citation Index   Özgün Makale

Prof. Dr. Tekin AKDEMİR

Ø  BORÇ ETİĞİ VE BORÇ ETİĞİ PERSPEKTİFİNDEN OSMANLI DEVLETİ’NDE DIŞ BORÇLAR TEKİN AKDEMİR,ŞAHİN YEŞİLYURT , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2017

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL

Ø  Sünni ve Alevi Zazaların Siyasi Tercihleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz YILMAZ BİNGÖL,MURAT KAÇER , Yayın Yeri:Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED) , 2017

Doç. Dr. AYTAÇ YILDIZ

Ø  Reading Clocks Alla Turca: Time and Society in Ottoman Empire in 19th Century AYTAÇ YILDIZ , Yayın Yeri:Divan , 2017

Doç. Dr. Giray SADIK

Ø  Humanitarian Diplomacy for Syrian Refugees andTurkey-EU Relations GİRAY SADIK,Hilal Zorba , Yayın Yeri:The Journal of Migration Studies , 2017

Yrd. Doç. Dr. Barış ALPASLAN

Ø   Is there an investment motive behind remittances? Evidence from panel cointegration Abdilahi Ali,BARIŞ ALPASLAN , Yayın Yeri:Journal of Developing Areas , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Yrd. Doç. Dr. Bayram SİNKAYA

Ø  The Kurdish question in Iran and its effects on Iran-Turkey relations BAYRAM SİNKAYA , Yayın Yeri:British Journal of Middle Eastern Studies , 2017  Uluslararası   Hakemli   SSCI   Özgün Makale

Yrd. Doç. Dr. Fatih Cemil ÖZBUĞDAY

Ø  The Effectiveness of Unbundling in Turkish Electricity Supply Market FATİH CEMİL ÖZBUĞDAY,Hasan Alma , Yayın Yeri:Network Industries Quarterly , 2017 Uluslararası   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

Yrd. Doç. Dr. Fatma Özgü SERTTAŞ

Ø  Forecasting in a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model for Turkey: A Bayesian Approach MESUT MURAT ARSLAN,FATMA ÖZGÜ SERTTAŞ , Yayın Yeri:Australian Academy of Business and Economics Review , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Ø  New Keynesian Phillips Curve Estimation: A Monthly Analysis for Turkey FATMA ÖZGÜ SERTTAŞ,SELDA LİSAN , Yayın Yeri:Journal of Advancements in Applied Business Research , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Yrd. Doç. Dr. GÜLİZ DİNÇ BELCHER JR

Ø  Gülenizm As Religionist Kemalism ADEM ÇAYLAK,GÜLİZ DİNÇ BELCHER JR , Yayın Yeri:Insight Turkey , 2017 Uluslararası   Hakemli   ESCI: Emerging Sources Citation Index   Özgün Makale

Yrd. Doç. Dr. Fırat MOLLAER

Ø  Kimlik Politikasını Yeniden Düşünmek FIRAT MOLLAER , Yayın Yeri:Gaziantep University Journal of Social Sciences , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ÖZTEK

Ø  Financial crises and the nature of correlation between commodity and stock markets MEHMET FATİH ÖZTEK,NADİR ÖCAL , Yayın Yeri:INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS FINANCE , 2017 Uluslararası   Hakemli   SSCI   Özgün Makale

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Hüseyin MERCAN

Ø  Tunus’ta Demokratikleşme ve Elit Teorisi MUHAMMED HÜSEYİN MERCAN,M TAHİR KILAVUZ , Yayın Yeri:Uluslararası İlişkiler , 2017 Uluslararası   Hakemli   SSCI   Özgün Makale

Yrd. Doç. Dr. Recep YORULMAZ

Ø  An Analysis of Examining the Relative Performance of Islamic andConventional Banks during the Global Financial Crisis RECEP YORULMAZ , Yayın Yeri:Journal of Islamic Economics, Banking and Finance (JIEBF) , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Ø  Türkiye’de Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Fırsat Eşitliği Üzerindeki Etkisinin Araştırılması İSA SAĞBAŞ,NACİ TOLGA SARUÇ,RECEP YORULMAZ , Yayın Yeri:Maliye Dergisi , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Yrd. Doç. Dr. Sıdıka BAŞÇI

Ø  A Review of Small and Medium Sized Enterprises in Turkey SIDIKA BAŞÇI,AYŞEGÜL DURUCAN , Yayın Yeri:Yiildiz Social Science Review , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Derleme Makale

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Burcu ÇEVİK

Ø  The Khaldun-Laffer Curve Revisited: A Personal Income Tax-Based Analysis for Turkey HÜSEYİN ŞEN,ZEYNEP BURCU ÇEVİK,AYŞE KAYA , Yayın Yeri:Munich Personal RePEc Archive , 2017 Uluslararası   Hakemsiz   Araştırma Notu

Arş. Gör. Bora ALTAY

Ø  Vakfiyeler Işığında Osmanlı Makedonyası’nda Bulunan Para Vakıflarının Sosyo-Ekonomik Analizi MEHMET BULUT,BORA ALTAY , Yayın Yeri:ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Ø  Vakfiyeler Işığında Osmanlı Makedonyası’xxnda Bulunan Para Vakıflarının Sosyo-Ekonomik Analizi  BORA ALTAY,MEHMET BULUT , Yayın Yeri:ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Arş. Gör. Cem KORKUT

Ø  XV. ve XIX. Yüzyıllar Arasında Osmanlı Para Vakıfları ve Modern Finans Kurumlarının Karşılaştırılması CEM KORKUT,MEHMET BULUT , Yayın Yeri:ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Ø  Is There A Link Between Profit Share Rate of Participation Banks and Interest Rate?: The Case of Turkey CEM KORKUT,ÖNDER ÖZGÜR , Yayın Yeri:Journal of Economic Cooperation and Development , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Arş. Gör. Gamze Kargın AKKOÇ

Ø  Türkiye’de Mali Sürdürülebilirliğin Kantil E bütünleşme Yöntemiyle Analizi UĞUR AKKOÇ,GAMZE KARGIN AKKOÇ , Yayın Yeri:Maliye Dergisi , 2017 Uluslararası   Hakemli   ESCI: Emerging Sources Citation Index   Özgün Makale  

Arş. Gör. Erkam SULA

Ø  DEMOCRACY AND SECURITY COOPERATION AGAINSTTERROR: AN ANALYSIS OF THE US WAR ON TERROR IN THE MIDDLE EAST İSMAİL ERKAM SULA , Yayın Yeri:Akademik Orta Doğu , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Arş. Gör. Dr. Koray GÖKSAL

Ø  Data Center Regions and Economic Development: Implications Derived from Economic Analysis MURAT ALİ YÜLEK,İhsan Bostancı,KORAY GÖKSAL , Yayın Yeri:International Journal of Social Ecology and Sustainable Development , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Ø  Should Turkey Change the Regulatory Model for Electricity Distribution? FUAT OĞUZ,KORAY GÖKSAL , Yayın Yeri:Network Industries Quarterly , 2017 Uluslararası   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

Arş. Gör. Melike ARGIT

Ø  The Image of Syrian Women In Turkish Newspapers: Double Burden Hidden In The Frame MELİKE ARGIT,ÖZGE ÖZ DÖM , Yayın Yeri:ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Ø  Egyptian Women’xxs Movement in the Post-Arab Spring Era MELİKE ARGIT , Yayın Yeri:Social Sciences Studies Journal , 2017 Uluslararası   Hakemli   Diğer endeksler   Özgün Makale

Arş. Gör. Muhammed ŞEHİD GÖRÜŞ

Ø  Oil Production-Economic Growth Nexus in Saudi Arabia: ARDL Bound and Bootstrap Causality Test MUHAMMED ŞEHİD GÖRÜŞ , Yayın Yeri:The Empirical Economics Letters , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Ø  The Determinants of Oil Demand: Evidence from Italy MUHAMMED ŞEHİD GÖRÜŞ,ÖNDER ÖZGÜR , Yayın Yeri:Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Arş. Gör. Murat KAÇER

Ø  Sünni ve Alevi Zazaların Siyasi Tercihleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz YILMAZ BİNGÖL,MURAT KAÇER , Yayın Yeri:Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED) , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Ø  VOTING: A CITIZEN’S RIGHT OR DUTY? THE CASE OF COMPULSORY VOTING ADEM ÇAYLAK,MURAT KAÇER , Yayın Yeri:Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Ø  VOTER TURNOUT IN TURKEY: A CROSS-NATIONAL COMPARISON ADEM ÇAYLAK,MURAT KAÇER , Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Ø  “Demokratik Platonculuk”: John Stuart Mill’in Siyasi Düşüncesinde Çoğul Oy MURAT KAÇER , Yayın Yeri:HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 2017 Uluslararası   Hakemli   EBSCO   Özgün Makale

Ø  Türkiye’de Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Yenilenme (1963-2014) MURAT KAÇER , Yayın Yeri:Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2017 Uluslararası   Hakemli   EBSCO   Özgün Makale

Ø  Voter Turnout in Turkey: A Cross-Natıonal Comparison ADEM ÇAYLAK,MURAT KAÇER , Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2017 Uluslararası   Hakemli   EBSCO   Özgün Makale

Ø  Başkanın Ofisi: Türkiye’de Belediyelerde Güçlü Başkanlık Modelinin Pekişmesi MURAT KAÇER , Yayın Yeri:AKADEMİK BAKIŞ , 2017 Uluslararası   Hakemli   EBSCO   Özgün Makale

Arş. Gör. Önder ÖZGÜR

Ø  The Determinants of Oil Demand: Evidence from Italy MUHAMMED ŞEHİD GÖRÜŞ,ÖNDER ÖZGÜR , Yayın Yeri:Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Ø  Is There a Link Between Profit Share Rate of Participation Banks and Interest Rate?: The Case of Turkey CEM KORKUT,ÖNDER ÖZGÜR , Yayın Yeri:Journal of Economic Cooperation and Development , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Arş. Gör. Özge ÖZ DÖM 

Ø  The Image of Syrian Women In Turkish Newspapers: Double Burden Hidden In The Frame MELİKE ARGIT,ÖZGE ÖZ DÖM , Yayın Yeri:ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Ø  SOVIET NATIONALITIES POLICY: THE IMPACT ONCENTRAL ASIA ÖZGE ÖZ DÖM , Yayın Yeri:YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Arş. Gör. Şahin YEŞİLYURT

Ø  1926 YILI İSTANBUL TİCARET VE SANAYİ ODASI RAPORU ÇERÇEVESİNDE AŞAR VERGİSİNİN KALDIRILMASI İLE İLGİLİBİR DEĞERLENDİRME ŞAHİN YEŞİLYURT,Ali Tuna , Yayın Yeri:Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi , 2017 Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

Ø  BORÇ ETİĞİ VE BORÇ ETİĞİ PERSPEKTİFİNDEN OSMANLI DEVLETİ’NDE DIŞ BORÇLAR TEKİN AKDEMİR,ŞAHİN YEŞİLYURT , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2017 Uluslararası   Hakemli   EBSCO   Özgün Makale

Arş. Gör. Ümit ACAR

Ø  Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Alternatif Yöntem ve Modeller:Türkiye’den Uygulama Örnekleri NESLİHAN GENCE ŞEN,ÜMİT ACAR , Yayın Yeri:Maliye Araştırmaları Dergisi , 2017 Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

 

A2. ULUSAL MAKALE

Prof. Dr. Hakkı ODABAŞ

Ø  Çevresel Sorunların Çözümünde Motorlu Taşıtlar Vergisine Bakış: AB Üyesi Ülke Örnekleri HAKKI ODABAŞ,BETÜL HAYRULLAHOĞLU , Yayın Yeri:Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2017

Prof. Dr. Hüseyin ŞEN

Ø  Mali Konsolidasyon Büyüme ve İstihdam için Bir Çıpa mı, MaliTuzak mı? Teorik ve Ampirik Literatür Temelli Bir Analiz HÜSEYİN ŞEN,AYŞE KAYA , Yayın Yeri:Sosyoekonomi , 2017

Ulusal   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Ø   Mali Konsolidasyon Üzerine Betimsel Bir Analiz HÜSEYİN ŞEN,AYŞE KAYA , Yayın Yeri:Ekonomik Yaklaşım , 2017 Ulusal   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Prof. Dr. Murat ÖNDER

Ø  A Research about the Youngs’ Voting Behavior in Local Elections: The Case of 2009, Ankara MURAT ÖNDER,NİYAZİ KARABULUT , Yayın Yeri:Gençlik Araştırmaları Dergisi , 2017 Ulusal   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL

Ø  THE STATE THEATER IN TURKISH NATION BUILDING: POSITIONING THE SELF IN THE HISTORY THROUGH TRANSLATION SCREENPLAYS YILMAZ BİNGÖL,BAŞAK AKAR , Yayın Yeri:International Journal of Social Sciences and Interdisciplinary Studies , 2017

Doç. Dr. Abdulkadir DEVELİ

Ø  Son Çeyrek Türkiye Ekonomisi ABDULKADİR DEVELİ , Yayın Yeri:TEZKOMB , 2017

Yrd. Doç. Dr. Asuman ÇUKUR

Ø  Obezite Vergilerinin Obezite ile Mücadelede Yeri: Türkiye için bir Değerlendirme ASUMAN ÇUKUR,İMRAN ARITI , Yayın Yeri:Sayıştay Dergisi , 2017 Ulusal   Hakemli   EBSCO   Özgün Makale

Yrd. Doç. Dr. Ayşe KOLPAN KAVUNCU

Ø  Ruşen Keleş ile ”Ekolojik Bakışın Geleceği” Üzerine Bir Söyleşi AYŞE ÇOLPAN KAVUNCU , Yayın Yeri:ideal kent , 2017 Ulusal   Hakemli   Alan endeksleri   Kısa Makale 

Ø  Devrimle Gelen Muhafazakarlık: Sovyet Orta Asyası AYŞE ÇOLPAN KAVUNCU , Yayın Yeri:Birikim , 2017 Ulusal   Hakemsiz   Özgün Makale

Yrd. Doç. Dr. Bayram SİNKAYA

Ø  İran’ın Suriye Stratejisi BAYRAM SİNKAYA , Yayın Yeri:Akademik Orta Doğu , 2017 Ulusal   Hakemli   Index Islamicus   Özgün Makale

Yrd. Doç. Dr. Fatih Cemil ÖZBUĞDAY

Ø  Rekabet Soruşturmasının Bankaların Piyasa Değerine Etkisi: Bir Olay Çalışması Analizinden Kanıtlar FATİH CEMİL ÖZBUĞDAY , Yayın Yeri:Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar , 2017 Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

Ø  Hospital Quality and Demand: An Analysis of German Hospitals Using Distance-Metric Approach FATİH CEMİL ÖZBUĞDAY , Yayın Yeri:Ege Akademik Bakış , 2017 Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

Yrd. Doç. Dr. Fırat MOLLAER

Ø  Klasik Muhafazakâr Politik İmgeler FIRAT MOLLAER , Yayın Yeri:Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2017 Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler   Özgün Makale

Ø  Yapısökümün Çifte Buyruğu: Kimlik/Farklılık ve ’xxVersus Krizi’xx FIRAT MOLLAER , Yayın Yeri:MUKADDİME , 2017 Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale 

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Burcu ÇEVİK

Ø  Türkiye’de Asgari Ücretin Kısa Dönem Belirleyicileri: Nedensellik Analizi ZEYNEP BURCU ÇEVİK,Songül Solmaz Macit , Yayın Yeri:Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi (International Journal of Economic Studies) , 2017 Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler   Özgün Makale

Arş. Gör. Murat KAÇER

Ø  ÇİN BÜROKRASİ SINAVLARI: PATRİMONYAL BÜROKRASİDE RASYONEL BİR GELENEK MURAT KAÇER , Yayın Yeri:AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2017 Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale 

Ø  Türkiye’de Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Yenilenme Oranı (1984-2014) ve Dönem Sınırlandırması MURAT KAÇER , Yayın Yeri:Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi , 2017 Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

Ø  Sünni ve Alevi Zazaların Siyasi Tercihleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz YILMAZ BİNGÖL,MURAT KAÇER , Yayın Yeri:Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED) , 2017 Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

 

B. KİTAPLAR

B1. YURT DIŞINDA KİTAP

Yrd. Doç. Dr. İbrahim DEMİR

Ø  Health Production: Empirical Estimation and Policy Analysis DEMİR İBRAHİM,KHAN M MAHMUD, Yayın Yeri:Steuben Press, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:85, ISBN:9781940129792,

 

B2. YURT DIŞINDA KİTAP BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Muhsin KAR

Ø  Political Economy in Transition Economies

Bölüm Adı:Are Transitions Economies in a Middle Income Trap?, KAR MUHSİN,ADIGÜZEL UĞUR, Yayın Yeri:Aurel Vlaicu, Editör:Tayfur BAYAT, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:206, ISBN:978-973-752-780-6, Bölüm Sayfaları:29 -38

Prof. Dr. Hakkı ODABAŞ

Ø  2017 Business and Financial Strategies

Bölüm Adı:The Effect of Fiscal Incentives on Employment: The Case of Turkey the Period of 2005Q1-2016Q5, ODABAŞ HAKKI,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL, Yayın Yeri:LAMBERT, Editör:SilviusStanciu, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:198, ISBN:978-620-2-07619-7, Bölüm Sayfaları:77 -87

Prof. Dr. Murat ASLAN

Ø  Global Business Strategies in Crisis. Strategic Thinking and Development

Bölüm Adı:Economic Approach to Strategic Decisions, ASLAN MURAT, Yayın Yeri:Springer, Editör:Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer ve Nihat Alayoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:460, ISBN:978-3-319-44591-5, Bölüm Sayfaları:2

Doç. Dr. Abdulkadir DEVELİ

Ø  The Single European Market and Trade Policy

Bölüm Adı:Network Industries in the European Single Market, DEVELİ ABDULKADİR,GÖKSAL KORAY, Yayın Yeri:Cambridge Scholars Publishing, Editör:Angelo Santagostino, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:290, ISBN:1-4438-7902-9, Bölüm Sayfaları:142 -153

Doç. Dr. Giray SADIK

Ø  Europe’s Hybrid Threats: What Kinds of Power Does theEU Need in the 21st Century?

Bölüm Adı:In Search of Hybrid Policy Implications, SADIK GİRAY, Yayın Yeri:Cambridge Scholars Publishing, Basım sayısı:1,

Ø  Europe’s Hybrid Threats: What Kinds of Power Does the EU Need in the 21st Century?

Bölüm Adı:Hybrid Threats and European Security, SADIK GİRAY, Yayın Yeri:Cambridge Scholars Publishing, Basım sayısı:1,

Yrd. Doç. Dr. Barış ALPASLAN

Ø  Industrial Policy and Sustainable Growth

Bölüm Adı:Pro-industry Policies, Sustainability and Indusrial Growth, Ali Abdilahi,ALPASLAN BARIŞ, Yayın Yeri:Springer Singapore, Editör:Murat Yülek, Basım sayısı:1, 2017    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü

Arş. Gör. Cem KORKUT

Ø  Critical Issues and Challenges in Islamic Economics and Finance Development

Bölüm Adı:A Look at Cash Waqfs as Islamic Financial Institutions and Instruments, BULUT MEHMET,KORKUT CEM, Yayın Yeri:Palgrave Macmillan, Editör:Velid Efendić, Fikret Hadžić, Hylmun Izhar, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:236, ISBN:978-3-319-45028-5, Bölüm Sayfaları:85 -96 2017    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü

Arş. Gör. Dr. Koray GÖKSAL

Ø  The Single European Market and Trade Policy

Bölüm Adı:Network Industries in the European Single Market, DEVELİ ABDULKADİR,GÖKSAL KORAY, Yayın Yeri:Cambridge Scholars Publishing, Editör:Angelo Santagostino, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:290, ISBN:1-4438-7902-9, Bölüm Sayfaları:142 -153 2017    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü

Ø  Industrial Policy and Sustainable Growth

Bölüm Adı:Long-Term Effects of Fiscal Policy: Public Infrastructure Investment and Sustained Growth, YÜLEK MURAT ALİ,GÖKSAL KORAY,YAĞMUR METEHAN, Yayın Yeri:Springer, Editör:Murat Yülek, Basım sayısı:1, 2017    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü

 

B3. YURT İÇİ KİTAP

Prof. Dr. Fuat OĞUZ

Ø  Evde Çocuk Bakımı Projesi Etki Analizi Raporu

OĞUZ FUAT,ÜNAL REŞİTOĞLU HALİME,GÖKSAL KORAY,KARGIN AKKOÇ GAMZE, Yayın Yeri:SGK Yayınları, Basım sayısı:1,

Prof. Dr. Hüseyin ŞEN

Ø  Vergi Teorisi ve Politikası

ŞEN HÜSEYİN,SAĞBAŞ İSA, Yayın Yeri:Barış Arıkan Yayınları, Basım sayısı:3,

Prof. Dr. Muhsin KAR

Şehir Ekonomisi

KAR MUHSİN,SARIKAYA MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Ankara Büyükşehir Beledyesi, Editör:Kar, Muhsin, Sarıkaya, Mehmet Akif, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:272, ISBN:978-605-9347-25-9,

Prof. Dr. Murat ASLAN

Ø  Suç EkonomisiTürkiye’de Organize Suçlar ve Organize Suçlarla Mücadele

ASLAN MURAT, Yayın Yeri:Siyasal Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:230, ISBN:9786059221528,

Prof. Dr. Mustafa SITKI  BİLGİN

Ø  Şehircilik Şurası 2017

BİLGİN MUSTAFA SITKI,ORÇAN MUSTAFA, Yayın Yeri:Çevre ve Şehircilik bakanlığı, Basım sayısı:1,

Prof. Dr. Tekin AKDEMİR

Ø  Mahalli İdareler:teori-Uygulama-Maliye

ULUSOY AHMET,AKDEMİR TEKİN, Yayın Yeri:Seçkin Yayıncılık, Basım sayısı:10, Sayfa sayısı:512, ISBN:9789750241932,

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL

Ø  Sorularla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

KARATEPE ŞÜKRÜ,ATAR YAVUZ,ALKAN HALUK,BİNGÖL YILMAZ,BAYRAKTAR-DURGUN GONCA, Yayın Yeri:Memur-Sen Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:138, ISBN:978-605-88543-4-5,

Yrd. Doç. Dr. Fırat MOLLAER

Ø  Muhafazakârlığın İki Yüzü

MOLLAER FIRAT, Yayın Yeri:Dergâh, Basım sayısı:2, Sayfa sayısı:253, ISBN:978-975-995-546-5, Bilimsel Kitap

Ø  Türk Muhafazakârlığında Bir Cevelan

MOLLAER FIRAT, Yayın Yeri:Dergâh, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:273, ISBN:978-975-995-856-5, 2017  Bilimsel Kitap

Arş. Gör. Gamze Kargın AKKOÇ

Ø  Evde Çocuk Bakımı Projesi Etki Analizi Raporu

OĞUZ FUAT,ÜNAL REŞİTOĞLU HALİME,GÖKSAL KORAY,KARGIN AKKOÇ GAMZE, Yayın Yeri:SGK Yayınları, Basım sayısı:1, 2017    Araştırma (Tez Hariç) Kitabı

 

B4. YURT İÇİ KİTAP BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Birol AKGÜN

Ø  GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDESİYASET

Bölüm Adı:Sömürgecilikten Küreselleşmeye: Uluslararası SistemdeGelişmekte Olan Ülkelerin Değişen Rolü......, AKGÜN BİROL,TEKİN SEGAH, Yayın Yeri:açıköğretim fakültesi yayını (anadolu üniversitesi), Editör:Akgün Birol, Basım sayısı:1,

Ø  GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SİYASET

Bölüm Adı:Geliflmekte Olan Ülkeler: Temel Kavramlar veYaklaşımlar....., AKGÜN BİROL,ÖZŞAHİN MUSTAFA CÜNEYT, Yayın Yeri:AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI (anadolu üniversitesi), Editör:Akgün Birol, Basım sayısı:1

Ø  Osmanlıdan Günümüze Türkiyenin Siyasal Hayatı

Bölüm Adı:12 Eylül Döneminde Türkiye (1980-1983), AKGÜN BİROL, Yayın Yeri:savaş yayınevi, Editör:Çaylak Adem, Avcu Seyit Ali, Basım sayısı:1,

Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL

Ø  AK PARTİ’NİN 15 YILI

Bölüm Adı:Sürdürülebilir Ekonomik Büyümenin Anahtarı: Altyapı Yatırımları, KARAGÖL ERDAL TANAS,kaya salihe, Yayın Yeri:SETA, Basım sayısı:1, ISBN:978-975-2459-36-6,

Ø  İSTANBUL’UN FİNANS MERKEZİ OLMA ARAYIŞI KARAGÖL ERDAL TANAS,KOÇ YUSUF EMRE,KIZILKAYA MEHMET, Yayın Yeri:SETA, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-4023-95-0,

Ø  2017’DE TÜRKİYE

Bölüm Adı:2017’DE ENERJİ, KARAGÖL ERDAL TANAS, Yayın Yeri:SETA, Basım sayısı:1,

Ø  AK Parti’nin 15 Yılı Ekonomi

Bölüm Adı:Enerji Üssü Olma Yolunda Türkiye, KARAGÖL ERDAL TANAS,KAVAZ İSMAİL, Yayın Yeri:SETA Yayınları, Editör:Memmi Mehmet Akif, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:288, ISBN:978-975-2459-36-6, Bölüm Sayfaları:181 -200

Ø  TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ENERJİSİ

KARAGÖL ERDAL TANAS,TUR MEHMET RIDA, Yayın Yeri:SETA, Basım sayısı:1, ISBN:978-975-2459-40-3,

Ø  AK PARTİ’NİN 15 YILI

Bölüm Adı:Türkiye’de Kapsayıcı Ekonomik Büyüme, KARAGÖL ERDAL TANAS,ORTAKAYA ÜLKÜ İSTİKLAL, Yayın Yeri:SETA, Basım sayısı:1,

TÜRKİYE’NİN ENERJİ TİCARET MERKEZİ OLMASINDA DOĞU AKDENİZ’İN ROLÜ KARAGÖL ERDAL TANAS,Özdemir Büşra Zeynep, Yayın Yeri:SETA, Basım sayısı:1, ISBN:978-975-2459-30-4,

Prof. Dr. Muhsin KAR

Ø  Şehir Ekonomisi

Bölüm Adı:Devlet Üniversitelerinin Ankara Ekonomisine Statik Katkıları, KAR MUHSİN,ÖZGÜR ÖNDER, Yayın Yeri:Ankara Büyükşehir Belediyesi, Editör:Muhsin Kar, Mehmet Akif Sarıkaya, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:272, ISBN:978-605-9347-25-9, Bölüm Sayfaları:213 -242

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL

Ø  Yerel Hizmetler

Bölüm Adı:6360 Sayılı Kanun Sonrası Büyükşehirlerde Çevre Yönetimi: Fırsatlar ve Çözülmesi Gereken Sorunlar, BİNGÖL YILMAZ,YILDIRIM KORKMAZ, Yayın Yeri:DER Yayınları, Editör:Hamza Ateş, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:240, ISBN:978-975-353-497-0, Bölüm Sayfaları:99 -136

Ø  Yerel Hizmetler

Bölüm Adı:6360 Sayılı Kanun Sonrası Büyükşehir Belediyelerinde Sosyal Belediyecilik: Fırsatlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, BİNGÖL YILMAZ,KÖSE HAMİ DORUK, Yayın Yeri:DER Yayınları, Editör:Hamza Ateş, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:230, ISBN:9789753534970, Bölüm Sayfaları:3 -31

Doç. Dr. AYTAÇ YILDIZ

Ø  Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesi

Bölüm Adı:Şevket Süreyya Aydemir: Bir Cumhuriyet Aydınının Portresi, YILDIZ AYTAÇ, Yayın Yeri:Bibliyotek, Editör:Öner Buçukçu, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:389, ISBN:978-605-81945-2-6, Bölüm Sayfaları:1 -15

Yrd. Doç. Dr. Ayşe KOLPAN KAVUNCU

Ø  Kentsel Politikalar

Bölüm Adı:Neoliberal güvenlik politikaları çerçevesinde kente yaklaşım ve kentsel güvenliğin çöküşü, KAVUNCU AYŞE ÇOLPAN, Yayın Yeri:Palme Yayıncılık, Editör:Ayşegül Mengi, Deniş İşçioğlu, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:745, ISBN:9786053558040, Bölüm Sayfaları:173 -187 2017    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fırat MOLLAER

Ø  Yıldırım’ın Huzurunda: Nurettin Topçu

Bölüm Adı:Nurettin Topçu’nun Entelektüel Dünyası, MOLLAER FIRAT, Yayın Yeri:Yıldırım Belediyesi Kültür Yayınları, Editör:Mustafa Kara, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:220, ISBN:978-605-83911-5-4, Bölüm Sayfaları:73 -13 2017    Araştırma (Tez Hariç) Kitabı    Kitap Bölümü

Yrd. Doç. Dr. GÜLİZ DİNÇ BELCHER JR

Ø  Osmanlı dan Günümüze Türkiye nin Siyasal Hayatı

Bölüm Adı:AK Parti Döneminde Siyaset ve Türkiye de Muhafazakar Siyasetin Serencamı: 2002 den Günümüze, ÇAYLAK ADEM,DİNÇ BELCHER JR GÜLİZ,Güngör Melike, Yayın Yeri:Savaş Yayınevi, Editör:Çaylak, Adem, Avcu, Seyit Ali, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:792, ISBN:6059527538, Bölüm Sayfaları:709 -766 2017    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü

Ø  Türkiye’nin Siyasal Hayatı Bölüm Adı:AK Parti Dönemi’xxnde Türkiye’xxde Siyaset ve Muhafazakar Siyasetin Serencamı: 2002’xxden Günümüze, ÇAYLAK ADEM,DİNÇ BELCHER JR GÜLİZ,ARGIT MELİKE, Yayın Yeri:Savaş Yayınevi, Editör:Adem Çaylak ve Seyit Ali Avcu, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:792, ISBN:978-605-9527-53-8, Bölüm Sayfaları:709 -766 2017    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Hüseyin MERCAN

Ø  Orta Doğu’da Çatışma ve İdeolojiler

Bölüm Adı:Toplum Merkezli Yaklaşımdan Tek Adam İktidarına: Suriye Baas Partisi, MERCAN MUHAMMED HÜSEYİN, Yayın Yeri:Vadi Yayınları, Editör:Doğan Necmettin, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:376, ISBN:978-605-5830-63-2, Bölüm Sayfaları:255 -279 2017    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Recep YORULMAZ

Ø  Ankara Siyasal ve Ekonomik AraştırmalarMerkezi Yayınları:

Bölüm Adı:Büyükşehir Belediyelerine Mali Transferler: Vergi Tahsisine Dayali Bir Model Önerisi, SAĞBAŞ İSA,SARUÇ NACİ TOLGA,YORULMAZ RECEP, Yayın Yeri:Grafik-Ofset Matbaacılık ReklamcılıkSanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Editör:Muhsin Kar, M. Akif Sarikaya, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:273, 2017    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Seyit Ali AVCU

Ø  Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin Siyasal Hayatı

Bölüm Adı:Türkiye’de Parti Sisteminin Parcalanmasi, 1991-2002, AVCU SEYİT ALİ, Yayın Yeri:Savaş Yayınevi, Editör:Çaylak, Adem Avcu, Seyit Ali, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:792, ISBN:9786059527538, Bölüm Sayfaları:627 -645 2017    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü

Arş. Gör. Hami Doruk KÖSE

Ø  Yerel Hizmetler

Bölüm Adı:6360 Sayılı Kanun Sonrası Büyükşehir Belediyelerinde Sosyal Belediyecilik: Fırsatlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, BİNGÖL YILMAZ,KÖSE HAMİ DORUK, Yayın Yeri:DER Yayınları, Editör:Hamza Ateş, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:230, ISBN:9789753534970, Bölüm Sayfaları:3 -31 2017    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü

Arş. Gör. Melike ARGIT

Ø  Türkiye’xxnin Siyasal Hayatı

Bölüm Adı:AK Parti Dönemi’xxnde Türkiye’xxde Siyaset ve Muhafazakar Siyasetin Serencamı: 2002’xxden Günümüze, ÇAYLAK ADEM,DİNÇ BELCHER JR GÜLİZ,ARGIT MELİKE, Yayın Yeri:Savaş Yayınevi, Editör:Adem Çaylak ve Seyit Ali Avcu, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:792, ISBN:978-605-9527-53-8, Bölüm Sayfaları:709 -766 2017    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü

Arş. Gör. Önder ÖZGÜR

Ø  Şehir Ekonomisi

Bölüm Adı:Devlet Üniversitelerinin Ankara Ekonomisine Statik Katkıları, KAR MUHSİN,ÖZGÜR ÖNDER, Yayın Yeri:Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Editör:Kar Muhsin, Sarıkaya Mehmet Akif, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:30, ISBN:978-605-9347-25-9, Bölüm Sayfaları:213 -242 2017    Araştırma (Tez Hariç) Kitabı    Kitap Bölümü

 

C. ULUSLARARASI KONFERANSLAR

Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL

Ø  Zekatın Sosyal Refaha Katkısı ERDAL TANAS KARAGÖL,ÜLKÜ İSTİKLAL ORTAKAYA (29.04.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı Ve Etik Kongresi (ISEFE’17) Uluslararası   Özet bildiri

Ø  İslam Ülkeleri Enerji İşbirlikleri ERDAL TANAS KARAGÖL,ÜLKÜ İSTİKLAL ORTAKAYA (28.10.2017 -29.10.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi. (ISEFE’17). , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Modern İpek Yolu Projesi’nde Türkiye’nin Konumu ERDAL TANAS KARAGÖL,ÜLKÜ İSTİKLAL ORTAKAYA (17.11.2017 -18.11.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Yönetim, Ekonomi Ve Politika Kongresi. (ICOMEP’17) , 2017

Ø  The Impact of Immigration on the Labor Market: Evidence from Scandinavian Countries ERDAL TANAS KARAGÖL,ÖNDER ÖZGÜR,MUHAMMED ŞEHİD GÖRÜŞ (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:3. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS) , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  KÜRESELLEŞME VE İSLAMİ FİNANS HACMİ GELİŞİMİ ERDAL TANAS KARAGÖL,ÜLKÜ İSTİKLAL ORTAKAYA (17.11.2017 -18.11.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Yönetim, Ekonomi Ve Politika Kongresi. (ICOMEP’17) , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Sanayi Sektörü Doğal Gaz Talebi: Türkiye Örneği İSMAİL KAVAZ,ERDAL TANAS KARAGÖL (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Politic, Economic and Social Studies , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Kaya Gazı Devrimi: Küresel Enerji Piyasalarındaki Yansımaları ve Türkiye’deki Geleceği ERDAL TANAS KARAGÖL,İSMAİL KAVAZ (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Politic, Economic and Social Studies , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Reexamination of Current Account Sustainability in Turkish Economy: Analysis via Fourier Techniques ERDAL TANAS KARAGÖL,MUHAMMED ŞEHİD GÖRÜŞ,ÖNDER ÖZGÜR (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:3. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS) , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Türkiye’nin Ham Petrol İthalat Talebi Fiyat ve Gelir Esnekliklerinin Yapısal Zaman Serisi Modelleme Metodu ile Analizi İSMAİL KAVAZ,ERDAL TANAS KARAGÖL (25.03.2017 -26.03.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress of Energy, Economy and Security , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  KÜRESEL ENERJİ TİCARETİNDE LNG’NİN ARTAN ROLÜ ERDAL TANAS KARAGÖL,Salihe Kaya (25.03.2017 -26.03.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress of Energy, Economy and Security. Politic, , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Prof. Dr. Fuat OĞUZ

Ø  The Failure of the Multezim System in the Ottoman Empire: A Game-Theoretic Assessment BORA ALTAY,FUAT OĞUZ (14.09.2017 -17.09.2017 ) , Yayın Yeri:WINIR Conference on Institutions Open Societies , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  The Economics of Net Neutrality: An Assessment of the Turkish Telecommunications Markets FUAT OĞUZ,GAMZE KARGIN AKKOÇ (28.04.2017 -29.04.2017 ) , Yayın Yeri:3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Prof. Dr. Hakkı ODABAŞ

Ø  İngiltere KDV Sistemi Türkiye için Örnek Olabilir mi? İngiltere KDV Sisteminin Pozitif Analizi ve Türkiye için Normatif Öneriler HAKKI ODABAŞ (05.10.2017 -07.10.2107 ) , Yayın Yeri:3rd SCF INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC AND SOCIAL IMPACTS OF GLOBALIZATION , 2107

Ø  Malezya Zekat Yönetimi HAKKI ODABAŞ,MURAT AYDIN (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:3rd ICPESS International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) , 2017

Ø  Portekiz’İn KDV Sistemi HAKKI ODABAŞ,TOPAL BAHAR (17.05.2017 -18.05.2017 ) , Yayın Yeri:I. ULUSLARARASI EKONOMİ, FİNANS VE EKONOMETRİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU (EFEOS) , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Ücretin Vergilendirilmesi: Türkiye ve Almanya Gelir Vergisi Karşılaştırması HAKKI ODABAŞ,GÖKHAN HOTAN (05.10.2017 -07.10.2017 ) , Yayın Yeri:3rd SCF INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS AND SOCIL IMPACTS OF GLOBALIZATION , 2017  Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Comparison of Income Tax Systems of Some Countries: The Case of Turkey, UK and Pakistan HAKKI ODABAŞ,MERVE İSKENDER,ALİ SALMAN (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:ICPESS INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Zakat as a Fiscal Policy Tool: An Example of World Practices HAKKI ODABAŞ,MURAT AYDIN (27.04.2017 -29.04.2017 ) , Yayın Yeri:Innovation and Global Issues in Social Sciences , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Prof. Dr. Hüseyin ŞEN

Ø  The Khaldun-Laffer Curve Revisited: A Personal Income Tax-Based Analysis for Turkey ZEYNEP BURCU ÇEVİK,HÜSEYİN ŞEN,AYŞE KAYA (25.07.2017 -27.07.2017 ) , Yayın Yeri:Econworld@Paris , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  In Search of Optimal Corporate Tax Rate for Turkey: An Econometric Analysis HÜSEYİN ŞEN,ZEYNEP BURCU ÇEVİK (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Politic, Economic and Social Studies , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Prof. Dr. Muhsin KAR

Ø  ENERJİDE KENDİNE YETERLİLİK, CARİ AÇIK VE EKONOMİK BÜYÜME MUHSİN KAR,ŞABAN NAZLIOĞLU,AHMET ŞAHBAZ (25.03.2017 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY, ECONOMY AND SECURITY Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) Akdeniz Ülkeleri Turizminde Önemli mi? Panel Veri Analizi CEYHUN CAN ÖZCAN,SELMAN BAYRAKCI,MUHSİN KAR (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:3rd International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS) , 2017 Uluslararası   Özet bildiri 

Ø  Türkiye’de Kente Göç ile Suç İlişkisi: Bir Panel Ekonometrik Analiz MUHSİN KAR,HÜSEYİN AĞIR (12.10.2017 -14.10.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası KAYES Sempozyumu , 2017 Uluslararası   Özet bildiri                       

Ø  Yenilenebilir Enerji Projelerinin Finansmanında İslami Finans Kuruluşlarının ve Enstrümanlarının Rolü MUHSİN KAR,ÖNDER ÖZGÜR,CEM KORKUT (25.03.2017 -25.03.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress of Energy, Economy and Security , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Islamic Financial Stabilization Fund MUHSİN KAR,CEM KORKUT (20.04.2017 -22.04.2017 ) , Yayın Yeri:International Symposium on Continuity and Change in North Africa, Turkey Iran , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  KÜRESEL DURGUNLUĞUN ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ EKONOMİLERİNE ETKİLERİ ÖZLEM ÖZTÜRK ÇETENAK,MUHSİN KAR (26.04.2017 -28.04.2017 ) , Yayın Yeri:ULUSLARARASI SOSYAL BiLiMLER KONGRESi: TÜRKİSTANFORUMU III , 2017 Uluslararası   Tam metin bildiri           

Prof. Dr. Murat ASLAN

Ø  Unemployment Problem in Iran MURAT ASLAN (20.04.2017 -22.04.2017 ) , Yayın Yeri:International Symposium on Contuniuity and Change in North Africa , Turkey and Iran , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Iran Economy Rantier State and Resistance Economy MURAT ASLAN (20.04.2017 -22.04.2017 ) , Yayın Yeri:International Symposium on Contuniuity and Change in North Africa , Turkey and Iran , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Iran Economy during Rafsanjani Era MURAT ASLAN (20.04.2017 -22.04.2017 ) , Yayın Yeri:International Symposium on Contuniuity and Change in North Africa , Turkey and Iran , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Prof. Dr. Murat ÖNDER

Ø  NGOs and Local Development: The Case of Tunceli MURAT ÖNDER,EMRAH AYHAN (21.09.2017 -23.09.2017 ) , Yayın Yeri:4.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı , 2017 Uluslararası   Tam metin bildiri

Ø  Dış Yardımların Alıcı Ülkelerin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkisi: Etiyopya Örneği Ali Mohamed Farah,EMRAH AYHAN,MURAT ÖNDER (12.10.2017 -13.10.2017 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi , 2017 Uluslararası   Tam metin bildiri

Ø  Siyasal ve Bürokratik Kültürlerin Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisi MURAT ÖNDER,EMRAH AYHAN,YUNUS EMRE AYNA (21.09.2017 -23.09.2017 ) , Yayın Yeri:4. International Regional Development Conference , 2017 Uluslararası   Tam metin bildiri

Ø  Abdusselam El-Amasi’nin Siyasetnamesi: Tuhfetü’l Umera ve Minhatü’l Vüzera/Siyaset ve Yönetim Ahlakı MURAT ÖNDER,Züleyha Memiş (21.04.2017 -22.04.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu , 2017 Uluslararası   Tam metin bildiri

Ø  Culture and Regional Development EMRAH AYHAN,MURAT ÖNDER (21.09.2017 -24.09.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminde 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Bağlamında TBMM - (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Sayıştay İlişkileri Mehmet Ali Meydanlı,MURAT ÖNDER,EMRAH AYHAN (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Political, Economic and Social Studies (ANKARA) , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Kalkınma İşbirliğinde Değişim Arayışları ve Yeni Aktörler MURAT ÖNDER,Barış Şevki Mert (19.05.2017 -22.05.2017 ) , Yayın Yeri:ICPESS-International Congress on Political, Economic and Social Studies , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Başkanlık Sistemi ve Türk Kamu Yönetiminde Profesyonel Kent Yöneticiliğinin Uygulanabilirliği Murat Köylü,MURAT ÖNDER (13.04.2017 -14.04.2017 ) , Yayın Yeri:III.Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Türkiye’de Başkanlık Sistemi ve Kamu Yönetimi Örgütlenmesi Emre Çalışkan,MURAT ÖNDER (13.04.2017 -14.04.2017 ) , Yayın Yeri:III.Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Yerel Yönetim Kamu Hizmetlerinde Dijital Modelleme ve Simulasyon Yöntemlerinin Kullanımı: Yalova Kent İçi Ulaşım Hizmetleri Örneği Murat Köylü,MURAT ÖNDER (01.11.2017 -04.11.2017 ) , Yayın Yeri:KAYFOR15-Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politkaları , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  The Capacity of NGOs and Their Impact on Local Development in Isparta EMRAH AYHAN,MURAT ÖNDER (21.09.2017 -24.09.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress of the New Approaches and Technological for Sustainable Development , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Batı Medyasında 15 Temmuz Darbesine İlişkin İlk İzlenimler MURAT ÖNDER,HAZAN GÜLER (26.10.2017 -28.10.2017 ) , Yayın Yeri:Kartepe Zirvesi-Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  The Coup? Depends on Who Does: Perception of Western Media on Coup Attempt of July 15th 2016 in Turkey MURAT ÖNDER,HAZAN GÜLER (19.05.2017 -22.05.2017 ) , Yayın Yeri:ICPESS-International Congress on Political, Economic and Social Studies , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Prof. Dr. Mustafa SITKI BİLGİN

Ø  Montrö Boğazlar Konferansı Esnasında Romanyanın Tavrı ve Türkiye-Romanya İlişkileri MUSTAFA SITKI BİLGİN (04.10.2017 -06.10.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Sempozyum , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Bolşevik İhtilalinin Milli Mücadeleye Etkileri MUSTAFA SITKI BİLGİN (25.10.2017 -27.10.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Sempozyum , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Milli Mücadele Döneminde Maraşta İngiliz Siyasi ve Askeri Faaliyetleri MUSTAFA SITKI BİLGİN (03.02.2017 -04.02.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Sempozyum , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Ermenistan ve Diyasporanın Türkiyeye Yönelik Siyasi ve Diplomatik Faaliyetleri MUSTAFA SITKI BİLGİN (12.05.2017 -14.05.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Sempozyum , 2017 Uluslararası   Tam metin bildiri

Ø  İngiliz Arşiv Belgelerinde Atatürk Dönemi Türkiyesi ile İlgili Genel Bir Değerlendirme MUSTAFA SITKI BİLGİN (07.04.2018 -09.04.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Seöpozyum , 2017 Uluslararası   Tam metin bildiri

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL

Ø  6360 SAYILI YASANIN TÜRKİYE’DE YEREL ÇEVRE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ YILMAZ BİNGÖL,KORKMAZ YILDIRIM (13.10.2017 -15.10.2017 ) , Yayın Yeri:7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education(ICoSReSSE) , 2017

Ø  Mezhepsel Farklılık ve Siyasal Davranış: Sünni ve Alevi Zazaların Siyasi Tercihleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz YILMAZ BİNGÖL,MURAT KAÇER (13.10.2017 -15.10.2017 ) , Yayın Yeri:7th ​International Conference of Strategic Research on Social Science and Education , 2017

Ø  Büyükşehir Belediyelerinde Sosyal Belediyecilik: Yeni Fırsatlar ve Çözülmesi Gereken Meseleler YILMAZ BİNGÖL,HAMİ DORUK KÖSE (14.05.2017 -15.05.2017 ) , Yayın Yeri:Büyükçekmece Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi , 2017

Ø  Siyasal Açıdan Türkiye’de Darbeler YILMAZ BİNGÖL (26.10.2017 -28.10.2017 ) , Yayın Yeri:KARTEPE ZİRVESİ: Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkiler Medya ve Demokrasi , 2017

Ø  THE NEW PRESIDENTIAL SYSTEM OF TURKEY : IS IT A UNIQUE MODEL?  YILMAZ BİNGÖL (13.10.2017 -15.10.2017 ) , Yayın Yeri:7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education (ICoSReSSE) , 2017

Ø  Kilitlenmeyi Açmak ya da Açmamak: Amerikan Başkanlık Sistemi ile Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Karşılaştırmalı Bir Analizi YILMAZ BİNGÖL (13.04.2017 -14.04.2017 ) , Yayın Yeri:III. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu / III. Strategic Public Management Symposium , 2017

Ø  DARBELERE GİDEN SÜREÇTE MEDYANIN ALGI OPERASYONU: 27 MAYIS VE 15 TEMMUZ’UN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ YILMAZ BİNGÖL,SERPİL SEDA ŞİMŞEK (26.10.2017 -28.10.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkiler, Medya ve Demokrasi , 2017

Ø  THE MYTHS AND REALITY OF TURKISH CIVIL-MILITARY RELATIONS: A QUEST FROM THE CASE OF FETO’S JULY 15TH FAILED MILITARY COUP ATTEMPT YILMAZ BİNGÖL,NAZMUL ISLAM (26.10.2017 -28.10.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkiler, Medya ve Demokras , 2017

Ø  15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE KOCAELİ MEDYASININ TUTUMU YILMAZ BİNGÖL,BURÇİN SAĞLAM (26.10.2017 -28.10.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkiler, Medya ve Demokrasi , 2017

Doç. Dr. AYTAÇ YILDIZ

Ø  Maarif: Transformation of a Concept in Ottoman Empire at Beginng of 19th Century AYTAÇ YILDIZ (21.09.2017 -23.09.2017 ) , Yayın Yeri:20th International Conference on Conceptual History , 2017

Doç. Dr. Giray SADIK

Ø  Warsaw Summit 2016 and the Evoluiton of NATO s Role in Euro-Atlantic Counter-terrorism Cooperation GİRAY SADIK,EDA BEKCİ ARI (01.11.2017 -03.11.2017 ) , Yayın Yeri:İstanbul Güvenlik Konferansı , 2017

Yrd. Doç. Dr. Asuman ÇUKUR

Ø  Obezite Vergileri ve Yoksulluk ASUMAN ÇUKUR,İMRAN ARITI (10.05.2017 -14.05.2017 ) , Yayın Yeri:32. International Public FinanceConference , 2017 Uluslararası   Özet bildiri 

Ø  THE IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON MENTAL HEALTH IN TURKEY ASUMAN ÇUKUR (25.07.2017 -27.07.2017 ) , Yayın Yeri:The Sixth International Conference in Economics (EconWorld2017@Paris) , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Testing The Association Between Individual Social Capital and Health In Turkey ASUMAN ÇUKUR (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES 2017 , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  The Role of Health on Employment Status in Turkey ASUMAN ÇUKUR (28.04.2017 -29.04.2017 ) , Yayın Yeri:3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Yrd. Doç. Dr. Ayşe KOLPAN KAVUNCU

Ø  Critics of Central Asian Studies in Turkey AYŞE ÇOLPAN KAVUNCU,ASLIHAN KÜÇÜKER YILDIZ (29.06.2017 -02.07.2017 ) , Yayın Yeri:Joint Escas-Cess Regional Conference , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Yrd. Doç. Dr. Barış ALPASLAN

Ø  The Missing Link: Are Individuals with More Social Capital in Better Health? Evidence from Low-Income Countries BARIŞ ALPASLAN (10.05.2017 -14.05.2017 ) , Yayın Yeri:32nd International Public Finance Conference , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Yrd. Doç. Dr. Fatih Cemil ÖZBUĞDAY

Ø  Pay Piyasasının Bankaların ”Uzlaşması”na Tepkisi: Bir Olay Çalışması Analizinden Kanıtlar FATİH CEMİL ÖZBUĞDAY (11.05.2017 -13.05.2017 ) , Yayın Yeri:V. Anadolu International Conference in Economics , 2017 Uluslararası   Özet bildiri 

Ø  How Does Intelligent Infrastructure Contribute to the Workings of Energy Market Dynamics? FATİH CEMİL ÖZBUĞDAY (24.05.2017 -27.05.2017 ) , Yayın Yeri:Intelligent Infrastructures for Sustainable and Resilient Future Energy Systems , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Tarımsal Kooperatiflerin Dönüşümünde Son Aşama: Yeni Nesil Mega Kooperatifçilik ELİF GÜL KÖSE,FATİH CEMİL ÖZBUĞDAY (05.10.2017 -06.10.2017 ) , Yayın Yeri:22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Yrd. Doç. Dr. Fatma Özgü SERTTAŞ

Ø  New Keynesian Phillips Curve Estimation: A Monthly Analysis for Turkey FATMA ÖZGÜ SERTTAŞ,SELDA LİSAN (09.06.2017 -10.06.2017 ) , Yayın Yeri:2017 Miami International Multidisciplinary Academic Conference , 2017 Uluslararası

Ø  BIST Verilerinin Normal Olmayan Hatalı Doğrusal Piyasa Modeli ile Analizi SERDAR NESLİHANOĞLU,FATMA ÖZGÜ SERTTAŞ (05.10.2017 -07.10.2017 ) , Yayın Yeri:18. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Simulations of State Space Model with Alpha-Stable errors in Financial Time Series SERDAR NESLİHANOĞLU,FATMA ÖZGÜ SERTTAŞ (29.05.2017 -31.05.2017 ) , Yayın Yeri:8th Economics Finance Conference, London , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Role of Women in the Economy of Iran FATMA ÖZGÜ SERTTAŞ (20.04.2017 -22.04.2017 ) , Yayın Yeri:International Symposium on Continuity and Change in North Africa, Turkey Iran , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Yrd. Doç. Dr. Fırat MOLLAER

Ø  Sürgün Kozmopolitanizmi: Edward Said’xxin Siyasal Teorisini Yeniden Düşünmek FIRAT MOLLAER (21.12.2017 -22.12.2017 ) , Yayın Yeri:IV. YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , 2017 Uluslararası   Tam metin bildiri

Yrd. Doç. Dr. GÜLİZ DİNÇ BELCHER JR

Ø  Egyptian Muslim Brothers in Turkey: Re-launch or Dissolution Ahead GÜLİZ DİNÇ BELCHER JR (05.07.2017 -07.07.2017 ) , Yayın Yeri:Brismes Conference 2017: Movement and Migration in the Middle East People and Ideas in Flux , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Yrd. Doç. Dr. Recep YORULMAZ

Ø  The Impact Of Tax Apportionment On Fiscal Equalization: A Case Study Of Turkish Metropolitan Municipalities İSA SAĞBAŞ,NACİ TOLGA SARUÇ,RECEP YORULMAZ (05.10.2017 -07.10.2017 ) , Yayın Yeri:International Conference onEurasian Economies , 2017 Uluslararası   Tam metin bildiri

Ø  EQUAL OPPORTUNITIES and PUBLIC SPENDING in TURKEY İSA SAĞBAŞ,NACİ TOLGA SARUÇ,RECEP YORULMAZ (27.04.2017 -30.04.2017 ) , Yayın Yeri:3. ULUSLARARASI SARAYBOSNA SOSYAL BİLİMLER KONFERANSI , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  The Impact of Financial Inclusion on Financial Development RECEP YORULMAZ,ABDULLAH TİRGİL (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Political, Economic and Social Studies 2017 , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  The Effects of Financial Inclusion on Poverty RECEP YORULMAZ (21.09.2017 -23.09.2017 ) , Yayın Yeri:the lı:ıtemational Applied Socia] Sciences (IASoS) Congress , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Analysing the Association between Public Spending and Financial Inclusion in EnhancingEqual Opportunities in Turkey İSA SAĞBAŞ,NACİ TOLGA SARUÇ,RECEP YORULMAZ (19.05.2017 -22.05.2017 ) , Yayın Yeri:ICPESS 2017 , 2017 Uluslararası   Özet bildiri 

Yrd. Doç. Dr. Seyit Ali AVCU

Ø  Ethnic Religious Conflicts and Gender in Kyrgyzstan SEYİT ALİ AVCU (16.03.2017 -18.03.2017 ) , Yayın Yeri:EUPRA-AFK Joint Conferene , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  New Jeopolitical Reality in Central Asia: Chinese “One Belt One Road” Project SEYİT ALİ AVCU (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Integration processes in Central Asia: succes and failure SEYİT ALİ AVCU (22.02.2017 -25.02.2017 ) , Yayın Yeri:International Studies Association , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  The relations between Turkey and Central Asian Countries SEYİT ALİ AVCU (26.05.2017 -27.05.2017 ) , Yayın Yeri:Turkic World and International Relations: history, personality and prospects , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Why a Democratic State Wants to Restrict Religious Freedom? The Case of Kyrgyzstan SEYİT ALİ AVCU (29.06.2017 -02.07.2017 ) , Yayın Yeri:Joint ESCAS-CESS Conference , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  ”How to Explain the Surge in Turkish Foreign Aid?” SEYİT ALİ AVCU (22.02.2017 -25.02.2017 ) , Yayın Yeri:Internatıonal Studies Association , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Chinese One Belt One Road Project and the Stability in Eeastern Mediterranean SEYİT ALİ AVCU,ADEM ÇAYLAK (19.05.2017 -22.05.2017 ) , Yayın Yeri:Mediterranean International On Social Science , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Siyasal Kültür ve Bürokratik Kültürün Kalkinma Üzerine EtkisiThe Effects of Political and Bureaucratic Culture on Development SEYİT ALİ AVCU (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Turkey and Avrasya Ekonomik Union SEYİT ALİ AVCU (26.06.2017 -27.06.2017 ) , Yayın Yeri:3rd International Eurasian Sphere : Theory and Practice of Development , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  International System and Iran-Turkey Relations SEYİT ALİ AVCU (20.04.2017 -22.04.2017 ) , Yayın Yeri:International Symposium on Continuity and Change in North Africa, Turkey Iran , 2017 Uluslararası   Özet bildiri 

Ø  Securitization of Economic Integration Decisions: Armenia and the Eurasian Economic Union SEYİT ALİ AVCU (27.04.2017 ) , Yayın Yeri:First AESC AnnualConvention Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Overlapping Integration Processes in Central Asia: Eurasian Economic Union and Silk Road Project SEYİT ALİ AVCU (25.01.2017 -26.01.2017 ) , Yayın Yeri:International Conference on the Silk Road and Transport Diplomacy , 2017 Uluslararası   Tam metin bildiri

Yrd. Doç. Dr. Sıdıka BAŞÇI

Ø  Do I Interpret Data Correctly SIDIKA BAŞÇI,Asad Zaman (11.05.2017 -13.05.2017 ) , Yayın Yeri:2017 Anadolu International Conference in Economics V (EconAnadolu2017) , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  The Curse of Energy on Small and Medium Enterprises in Azerbaijan: Is this and Unavoidable Destiny? SIDIKA BAŞÇI,Sarkhan Piriyev (25.07.2017 -27.07.2017 ) , Yayın Yeri:6th International Conference in Economics , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  A Cost Analysis of the Pipeline Routes from Caucasus and Central Asia Region to Europe SIDIKA BAŞÇI (18.05.2017 -19.05.2017 ) , Yayın Yeri:2017 6th Multinational Energy and Value Conference , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Am I Using the Right Data? SIDIKA BAŞÇI,Asad Zaman (28.04.2017 -29.04.2017 ) , Yayın Yeri:•      2017 3rd International Conference on New Trends in Econometrics and Finance (ICNTEF’17) , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  A Review of Small and Medium Sized Enterprises in Turkey SIDIKA BAŞÇI,AYŞEGÜL DURUCAN (11.05.2017 -13.05.2017 ) , Yayın Yeri:EconAnadolu2017 , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Burcu ÇEVİK

Ø  In Search of Optimal Corporate Tax Rate for Turkey: An Econometric Analysis HÜSEYİN ŞEN,ZEYNEP BURCU ÇEVİK (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Politic, Economic and Social Studies , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  The Khaldun-Laffer Curve Revisited: A Personal Income Tax-Based Analysis for Turkey ZEYNEP BURCU ÇEVİK,HÜSEYİN ŞEN,AYŞE KAYA (25.07.2017 -27.07.2017 ) , Yayın Yeri:Econworld@Paris , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Flypaper Effect in Decentralized Economies ZEYNEP BURCU ÇEVİK (25.01.2017 -27.01.2017 ) , Yayın Yeri:EconWorld2017@Rome , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Where is Turkey in Minimum Wage Among EU Countries? ZEYNEP BURCU ÇEVİK,Songül Solmaz Macit (10.05.2017 -14.05.2017 ) , Yayın Yeri:32.Uluslararası Maliye Sempozyumu , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Arş. Gör. Bora ALTAY

Ø  The Failure of the Multezim System in the Ottoman Empire: A Game-Theoretic Assessment BORA ALTAY,FUAT OĞUZ (14.09.2017 -17.09.2017 ) , Yayın Yeri:WINIR Conference on Institutions Open Societies , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Coordination, commitment and contract enforceability in the Ottoman Empire: the case of tax-farming and life-time tax-farming contracts with game theoretic assessment BORA ALTAY (12.09.2017 -14.09.2017 ) , Yayın Yeri:WINIR PhD School on Institutions, Innovation Societal Change , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  The Role of Cash Waqfs in Regional Development in the Ottoman Empire: The Case of Macedonia Cities BORA ALTAY (15.07.2017 -16.07.2017 ) , Yayın Yeri:IV. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Arş. Gör. Cem KORKUT

Ø  A Countermeasure Against Financial Crises: The Balkan Financial Stability Fund RECAİ AYDIN,CEM KORKUT (19.05.2017 -22.05.2017 ) , Yayın Yeri:Mediterranean International Conference on Social Sciences , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Islamic Financial Stabilization Fund MUHSİN KAR,CEM KORKUT (20.04.2017 -22.04.2017 ) , Yayın Yeri:International Symposium on Continuity and Change in North Africa, Turkey Iran , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Economic Development in Islam: A Muslim Perspective MEHMET BULUT,CEM KORKUT (21.09.2017 -22.09.2017 ) , Yayın Yeri:2017 Salzburg Conference inInterdisciplinary Poverty Research - Focus Theme: Religion and Poverty , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Yenilenebilir Enerji Projeleri Finansmanında İslâmî Finans Kuruluşlarının ve Enstrümanlarının Rolü MUHSİN KAR,ÖNDER ÖZGÜR,CEM KORKUT Unvan: Araştırma Görevlisi Yazar türü: Author Şu anki unvan: Araştırma Görevlisi (25.03.2017 -26.03.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress of Energy, Economy and Security (ENSCON’17) , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Balkanlarda Osmanlı Medreseleri ve Vakıflar MEHMET BULUT,CEM KORKUT (04.05.2017 -05.05.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Osmanlı Medreseleri Sempozyumu (Eğitim, Yönetim ve Finans) , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Alturistik Finans Modeli Olarak Osmanlı Para Vakıflarına Bakış MEHMET BULUT,CEM KORKUT (15.07.2017 -16.07.2017 ) , Yayın Yeri:4th International Congress on Islamic Economics and Finance , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  The Role of Cash Waqfs as Industrial Policy for Developing Countries in the Light of Historical Dynamics in Turkey MEHMET BULUT,CEM KORKUT (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Political, Economic and Social Studies – ICPESS 2017 , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Waqfs as Public Goods: The Case of Ottoman Cash Waqfs MEHMET BULUT,CEM KORKUT (12.07.2017 -16.02.2017 ) , Yayın Yeri:Society for Values in Higher Education93rd Annual Meeting - Conference on Sacrifice, Consumption,and the Public Good , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  The Philanthropic Aspect of Islamic Finance in the Light of Historical Dynamics: A Proposal for Assistance to Illegal Immigrants MEHMET BULUT,CEM KORKUT (27.04.2017 -28.04.2017 ) , Yayın Yeri:Third Sarajevo International Conference on Irregular Migration towards EU and Balkan Countries , 2017

Ø  A Look to The Ottoman Cash Waqfs As Altruistic Finance Model MEHMET BULUT,CEM KORKUT (23.05.2017 -24.05.2017 ) , Yayın Yeri:Conference on Philanthropy for Humanitarian Aid (CONPHA) 2017 , 2017 Uluslararası   Tam metin bildir

Arş. Gör. Elif Gül KÖSE

Ø  Tarımda İşgücü ve Köyden Kente Göç Sorunu ELİF GÜL KÖSE (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:3. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi , 2017 Uluslararası   Özet bildiri 

Ø  Tarımsal Kooperatiflerin Dönüşümünde Son Aşama: Yeni Nesil Mega Kooperatifçilik ELİF GÜL KÖSE,FATİH CEMİL ÖZBUĞDAY (05.10.2017 -06.10.2017 ) , Yayın Yeri:22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Arş. Gör. Gamze Kargın AKKOÇ

Ø  Kazakhstan and Uzbekistan in Transition: Different Paths - Same Challenges ÖZGE ÖZ DÖM,GAMZE KARGIN AKKOÇ (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) 2017 , 2017 Uluslararası   Özet bildiri            

Ø  On Jean Tirole, Analysing the Economics of Two-sided Markets GAMZE KARGIN AKKOÇ (28.04.2017 -29.04.2017 ) , Yayın Yeri:3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society , 2017 Uluslararası   Özet bildiri 

Ø  The Economics of Net Neutrality: An Assessment of the Turkish Telecommunications Markets FUAT OĞUZ,GAMZE KARGIN AKKOÇ (28.04.2017 -29.04.2017 ) , Yayın Yeri:3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  OECD Ülkelerinde Genişbant İnternet Kullanımı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi GAMZE KARGIN AKKOÇ (11.05.2017 -13.05.2017 ) , Yayın Yeri:V. Anadolu International Conference in Economics , 2017 Uluslararası   Özet bildiri                       

Ø  Gelir Gruplarında Tüketim Eğilimi ve Eşitsizliği: Türkiye için bir Yaklaşım SELÇUK GEMİCİOĞLU,UĞUR AKKOÇ,GAMZE KARGIN AKKOÇ (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi , 2017 Uluslararası   Özet bildiri 

Ø  TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGY TRANSFER IN BRICS-T COUNTRIES GAMZE KARGIN AKKOÇ,UĞUR AKKOÇ,ÖZLEM FİKİRLİ (15.11.2017 -19.11.2017 ) , Yayın Yeri:3rd International Congress on Social and Economic Sciences , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Arş. Gör. Hami Doruk KÖSE

Ø  Büyükşehir Belediyelerinde Sosyal Belediyecilik: Yeni Fırsatlar ve Çözülmesi Gereken Meseleler YILMAZ BİNGÖL,HAMİ DORUK KÖSE (14.05.2017 -15.05.2017 ) , Yayın Yeri:Büyükçekmece Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Arş. Gör. Erkam SULA

Ø  Türkiye’nin Komşu Bölgelere Yönelik Dış Politikasında Söylem ve Eylemler: Karşılaştırmalı Bir İnceleme İSMAİL ERKAM SULA (23.10.2017 -24.10.2017 ) , Yayın Yeri:9. Uludağ Conference on International Relations , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  A generic methodological approach to analyse the paralellism in foreign policy words and deeds: The case of Turkey İSMAİL ERKAM SULA (13.09.2017 -16.09.2017 ) , Yayın Yeri:11th Pan-European Conference on International Relations , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Searching for an Eponym of Turkey’s foreign policy orientations: Proactivity, Rhythm and/or Precious Loneliness İSMAİL ERKAM SULA (22.02.2017 -25.02.2017 ) , Yayın Yeri:58th ISA Annual Convention: Understanding changein world politics , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  A Comparative Analysis of Turkey’s Foreign Policy Words and Deeds in the AKP Era: Cooperation, Peace, Foreign Policy Activism, Conflict İSMAİL ERKAM SULA (26.10.2017 -27.10.2017 ) , Yayın Yeri:Ist Political Science and International Relations Congress , 2017 Uluslararası   Özet bildiri                       

Ø  Assessing the impact of Arab Uprisings on European Security: The future of NATO’xxs Strategic Concepts İSMAİL ERKAM SULA,ÇAĞLA LÜLECİ (13.09.2017 -16.09.2017 ) , Yayın Yeri:11th Pan-European Conference on International Relations , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Arş. Gör. MELİKE ARGIT

Ø  The Effect of Welfare Policy and Gender Equality: Gendered Division of DomesticLabor in Germany, Sweden and Turkey MELİKE ARGIT (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Political, Economic and Social Studies , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Arş. Gör. Metehan CÖMERT

Ø  Borcun İhmal Edilmiş Yanı Üzerine Bir Fikir Teatisi: Özel Borcun Evrimi, Varoluşsallığı ve Reddi METEHAN CÖMERT (14.12.2017 -16.12.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Current Debates in Social Sciences , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Yeşil Keynesyenizm: Güncel Çelişkiler Üzerine Bir Deneme METEHAN CÖMERT (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Political, Economic and Social Studies , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Büyük Durgunluk’un Nedenleri Üzerine Alternatif Açıklamalar METEHAN CÖMERT (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Political, Economic and Social Studies , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  ”From ’Great Recession’ to ’Great Regression’: Current Debates Over Post-Keynesian Theory METEHAN CÖMERT (07.09.2017 -09.09.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Management, Economics and Business , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Arguments on ”The Crisis of Rationalisation”: Keynes, Piketty and New Themes METEHAN CÖMERT (07.09.2017 -09.09.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Management, Economics and Business , 2017 Uluslararası  Özet bildiri

Arş. Gör. Muhammed ŞEHİD GÖRÜŞ

Ø  Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği: FKPSS Birim Kök ve FSHIN Eşbütünleşme Analizleri MUHAMMED ŞEHİD GÖRÜŞ,ÖNDER ÖZGÜR (21.09.2017 -23.09.2017 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Türkiye’de Döviz Kuru Kanalının Etkinliğinin Sınanması: Asimetrik Etki-Tepki Analizi ÖNDER ÖZGÜR,MUHAMMED ŞEHİD GÖRÜŞ (11.05.2017 -13.05.2017 ) , Yayın Yeri:V. International Conference in Economics (EconAnadolu 2017) , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Effect of Natural Gas Production on Income Level in Iran MUHAMMED ŞEHİD GÖRÜŞ,ÖNDER ÖZGÜR (20.04.2017 -22.04.2017 ) , Yayın Yeri:International Symposium on Continuity and Change in North Africa, Turkey Iran , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Reexamination of Current Account Sustainability in Turkish Economy: Analysis via Fourier Techniques ERDAL TANAS KARAGÖL,MUHAMMED ŞEHİD GÖRÜŞ,ÖNDER ÖZGÜR (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:3. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS) , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  The Impact of Immigration on the Labor Market: Evidence from Scandinavian Countries ERDAL TANAS KARAGÖL,ÖNDER ÖZGÜR,MUHAMMED ŞEHİD GÖRÜŞ (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:3. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS) , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Arş. Gör. MURAT KAÇER

Ø  Mezhepsel Farklılık ve Siyasal Davranış: Sünni ve Alevi Zazaların Siyasi Tercihleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz YILMAZ BİNGÖL,MURAT KAÇER (13.10.2017 -15.10.2017 ) , Yayın Yeri:7th ​International Conference of Strategic Research on Social Science and Education , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Arş. Gör. Önder ÖZGÜR

Ø  Yenilenebilir Enerji Projelerinin Finansmanında İslami Finans Kuruluşlarının ve Enstrümanlarının Rolü MUHSİN KAR,ÖNDER ÖZGÜR,CEM KORKUT (25.03.2017 -25.03.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress of Energy, Economy and Security , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği: FKPSS Birim Kök ve FSHIN Eşbütünleşme Analizleri MUHAMMED ŞEHİD GÖRÜŞ,ÖNDER ÖZGÜR (21.09.2017 -23.09.2017 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Türkiye’de Döviz Kuru Kanalının Etkinliğinin Sınanması: Asimetrik Etki-Tepki Analizi ÖNDER ÖZGÜR,MUHAMMED ŞEHİD GÖRÜŞ (11.05.2017 -13.05.2017 ) , Yayın Yeri:V. International Conference in Economics (EconAnadolu 2017) , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Reexamination of Current Account Sustainability in Turkish Economy: Analysis via Fourier Techniques ERDAL TANAS KARAGÖL,MUHAMMED ŞEHİD GÖRÜŞ,ÖNDER ÖZGÜR (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:3. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS) , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Effect of Natural Gas Production on Income Level in Iran MUHAMMED ŞEHİD GÖRÜŞ,ÖNDER ÖZGÜR (20.04.2017 -22.04.2017 ) , Yayın Yeri:International Symposium on Continuity and Change in North Africa, Turkey Iran , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  The Impact of Immigration on the Labor Market: Evidence from Scandinavian Countries ERDAL TANAS KARAGÖL,ÖNDER ÖZGÜR,MUHAMMED ŞEHİD GÖRÜŞ (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:3. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS) , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Arş. Gör. Özge ÖZ DÖM

Ø  What Civil Societal Organizations Stand For: The Case of “Oy Ve Ötesi” Platform in Turkey ÖZGE ÖZ DÖM,SEZİN ŞENTÜRK (26.10.2017 -27.10.2017 ) , Yayın Yeri:Doğu Batı ile Buluşuyor: Küreselleşme ve Uluslararasılaşma’ temalı I. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (Trabzon). , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Kazakhstan and Uzbekistan in Transition: Different Paths - Same Challenges ÖZGE ÖZ DÖM,GAMZE KARGIN AKKOÇ (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) 2017 , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Tarih Boyunca Orta Asya’da Kadın Olgusu: Geçiş Dönemi ile Değişen Roller SEZİN ŞENTÜRK,ÖZGE ÖZ DÖM (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) 2017 , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Changing Patterns of the Youth Political Participation ÖZGE ÖZ DÖM,SEZİN ŞENTÜRK (15.11.2017 -19.11.2017 ) , Yayın Yeri:3rd International Congress on Social and Economic Sciences (ICSES) , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Arş. Gör. Şahin YEŞİLYURT

Ø  The Practice of Pig Tax in Ottoman Empire ŞAHİN YEŞİLYURT (10.05.2017 -14.05.2017 ) , Yayın Yeri:32nd International Public Finance Conference , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Devlet Borçlarının Felsefi ve Dini Temelleri TEKİN AKDEMİR,ŞAHİN YEŞİLYURT (19.05.2017 -22.05.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Political, Economic and Social Studies , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  1846-1867 Yılları Arası Bosna Sancağı Vergi Uygulama Örnekleri ŞAHİN YEŞİLYURT,RAMAZAN SAYAR (19.05.2017 -22.05.2017 ) , Yayın Yeri:ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies) , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  Devlet Borçlarının Ekonomik Temelleri: Modern Mali Düşünce Öncesi Döneme İlişkin Bir Değerlendirme TEKİN AKDEMİR,ŞAHİN YEŞİLYURT (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress onPolitic, Economic and Social Studiesicpess2017/Ankara , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

Ø  AHISKA, GÖÇ VE OSMANLI: İSTİHDAM VE MAAŞLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME ŞAHİN YEŞİLYURT,TAMER GÜVEN (11.05.2017 -13.05.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu , 2017 Uluslararası   Tam metin bildiri

Arş. Gör. Ümit ACAR

Ø  THE COORDINATION OF MONETARY, FISCAL, AND DEBT MANAGEMENT POLICIES IN TURKEY ÜMİT ACAR (07.09.2017 -09.09.2017 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 , 2017 Uluslararası   Özet bildiri 

Ø  KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ ÜMİT ACAR,NESLİHAN GENCE ŞEN (27.07.2017 -29.07.2017 ) , Yayın Yeri:EUREFE’17 INTERNATIONAL CONGRESS , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

    Terörizmin Ekonomik ve Mâlî Etkileri ÜMİT ACAR,NESLİHAN GENCE ŞEN (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:3th International Congress on Politiccal, Economic and Social Studies (ICPESS) , 2017 Uluslararası   Özet bildiri

 

D. PROJELER

Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL

Ø  Kadın İstihdamının Desteklenmesi için Büyükanne Projesi ESAT İPEK,MURAT ATAN,ÜLKÜ İSTİKLAL ORTAKAYA,ERDAL TANAS KARAGÖL,DİDEM KOCA ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı , 30.10.2017 -30.12.2017 , 55.200 TÜRK LİRASI

Ø  Yoksullukla Mücadele Stratejisi ESAT İPEK,NERGİS DAMA,ERDAL TANAS KARAGÖL,DİDEM KOCA,ÜLKÜ İSTİKLAL ORTAKAYA ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Dünya Bankası Tamamlandı , 01.05.2017 -30.12.2017

Prof. Dr. Muhsin KAR

Ø  Kuzey Afrika, Türkiye ve İran’xxda Süreklilik ve Değişim Sempozyumu ABDULKADİR DEVELİ,BORA ALTAY,MUHSİN KAR,YILMAZ BİNGÖL,BİROL AKGÜN,ERDAL TANAS KARAGÖL,CEM KORKUT ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 03.04.2017 -03.10.2017 , 18000 TÜRK LİRASI

Prof. Dr. Mustafa SITKI  BİLGİN

Ø  Şehircilik Şurası 2017 MUSTAFA SITKI BİLGİN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı , 01.02.2017 -15.10.2017

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL

Ø  6360 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU EKSENİNDE YEREL TÖNETİM REFORMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ HAMZA ATEŞ,YILMAZ BİNGÖL ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı , 01.05.2016 -01.11.2017 , 256700 TÜRK LİRASI 

Ø  MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HİZMETLERİ VE KAYYUMU MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI YILMAZ DEMİRHAN,YILMAZ BİNGÖL,GÖKHAN TUNCEL,ÖZKAN ADIGÜZEL,MAHMUT YAĞMUR,MEHMET EMİN KURT,NURETTİN MENTEŞ,ÖMER TAYLAN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı , 17.11.2017 -19.11.2017 , 20000 TÜRK LİRASI

Ø  DiYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYYUM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI YILMAZ DEMİRHAN,YILMAZ BİNGÖL,GÖKHAN TUNCEL,ÖZKAN ADIGÜZEL,SEYFETTİN ASLAN,MEHMET EMİN KURT,ÖMER TAYLAN,NURETTİN MENTEŞ,MAHMUT YAĞMUR ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı , 11.11.2017 -14.11.2017 , 20000 TÜRK LİRASI

Ø  GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE GENÇLİĞİN SİYASAL, SOSYAL VE GELECEK BEKLENTİLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK SAHA ARAŞTIRMASI YILMAZ DEMİRHAN,YILMAZ BİNGÖL,ÖZKAN ADIGÜZEL,SEYFETTİN ASLAN,ÖMER TAYLAN,MEHMET EMİN KURT ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı , 23.01.2017 -30.01.2017 , 20000 TÜRK LİRASI

Ø  BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis YILMAZ DEMİRHAN,YILMAZ BİNGÖL,ÖZKAN ADIGÜZEL,SEYFETTİN ASLAN,MEHMET EMİN KURT,ÖMER TAYLAN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Özel Kuruluşlar Tamamlandı , 23.02.2017 -09.03.2017 , 20000 TÜRK LİRASI

Ø  Kuzey Afrika Türkiye ve İran’da Değişim ve Süreklilik Sempozyumu MUHSİN KAR,YILMAZ BİNGÖL ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 03.04.2017 -02.10.2017 , 118000 TÜRK LİRASI

Doç. Dr. Giray SADIK

Ø  Erasmus Jean Monnet Chair Project: “Building Bridges with Europe and with the World” Angelo Santagostino,GİRAY SADIK ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Tamamlandı , 28.07.2014 -26.12.2017

Yrd. Doç. Dr. Barış ALPASLAN

Ø  Assessing the Benefits of Gender Equality for Economic Growth in Turkey BARIŞ ALPASLAN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Tamamlandı , 01.02.2017 -01.08.2017

Yrd. Doç. Dr. Fatih Cemil ÖZBUĞDAY

Ø  Lisanstan Muaf Elektrik Üretimi Eğitimi Projesi FEHMİ TANRISEVER,KÜRŞAD DERİNKUYU,FATİH CEMİL ÖZBUĞDAY ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Tamamlandı , 15.02.2016 -15.02.2017 , 160000 AVRO

Yrd. Doç. Dr. GÜLİZ DİNÇ BELCHER JR

Ø  Mısır’xxlı Müslüman Kardeşler ve Türkiye GÜLİZ DİNÇ BELCHER JR ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 03.04.2017 -26.12.2017

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ÖZTEK

Ø  Türkiye Hisse Senedi ve Döviz Piyasaları Arasındaki Dinamik Bağımlılık ve Volatilite Yayılımı MEHMET FATİH ÖZTEK YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı , 15.09.2015 -15.03.2017 , 57710 TÜRK LİRASI

Yrd. Doç. Dr. Recep YORULMAZ

Ø  Active Youngsters-Story Builders RECEP YORULMAZ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Tamamlandı , 02.01.2017 -01.08.2017 , 25,076.81 AVRO 2 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE MALİ TRANSFERLER: VERGİ TAHSİSİNE DAYALI BİR MODEL ÖNERİSİ İSA SAĞBAŞ,NACİ TOLGA SARUÇ,RECEP YORULMAZ

Ø  ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 11.08.2017 -28.12.2017 , 2900 TÜRK LİRASI 3 Kamu Maliyesi Enstrümanlarının Fırsat Eşitliği Üzerindeki Etkisinin Araştırılması İSA SAĞBAŞ,RECEP YORULMAZ,NACİ TOLGA SARUÇ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 28.12.2016 -06.10.2017 , 6900 TÜRK LİRASI

Arş. Gör. Cem KORKUT

Ø  Finans Kuruluşları Olarak Osmanlı Rumeli Para Vakıflarının Tespiti ve Tetkiki Projesi CEM KORKUT,BORA ALTAY,MEHMET TUĞRUL,MEHMET BULUT,MEHMET DOĞAN,AHMET DEMİR,RAHMAN ADEMİ,AYDIN KUDAT,HÜSEYİN ÇINAR YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı , 01.07.2014 -30.06.2017 , 400000 TÜRK LİRASI

Arş. Gör. Elif Gül KÖSE

Ø  İran Kamu Yönetiminde Kadınların Konumu  ELİF GÜL KÖSE,FİLİZ KARTAL,HAMİ DORUK KÖSE,BAŞARAN AYAR ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Kalkınma Bakanlığı Tamamlandı , 14.08.2017 -31.12.2017

Arş. Gör. Gamze Kargın AKKOÇ

Ø  Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamınınDesteklenmesi Operasyonu – “Evde Çocuk Bakımı Projesi EtkiAnalizi” HALİME ÜNAL REŞİTOĞLU,GAMZE KARGIN AKKOÇ,FUAT OĞUZ,KORAY GÖKSAL,BORA ALTAY ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Tamamlandı , 10.03.2017 -20.10.2017

Arş. Gör. Muhammed ŞEHİD GÖRÜŞ

Ø  İktisat Bölümünün Ekonometri Paket Programları Kullanım Altyapısının Geliştirilmesi ÖNDER ÖZGÜR,FATMA ÖZGÜ SERTTAŞ,MURAT ASLAN,MUHAMMED ŞEHİD GÖRÜŞ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı , 28.09.2016 -28.03.2017 , 8732 TÜRK LİRASI

<