Süreç Tanımları

S1- 2547 SAYILI KANUN’UN 13/B-4 MADDESİ İLE GÖREVLENDİRME

 

S2- RESMİ YAZIŞMALAR

 

S3- FAALİYET RAPORLARI

 

S4- TAŞINIR MALLAR TÜKETİM ÇIKIŞI

 

S5- EVRAKIN ARŞİVE KALDIRILMA SÜRECİ

 

S6- FAKÜLTE KURULU

 

S7- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATAMA

 

S8- FAKÜLTE KURULU OLUŞUMU

 

S9- FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNA ÜYE SEÇİMİ

 

S10- BÖLÜM BAŞKANI ATAMA

 

S11- FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

 

S12- ANABİLİM DALI BAŞKANI ATAMA

 

S13- İDARİ PERSONEL ATAMA İŞLEMLERİ

 

S14- GELEN EVRAK

 

S15- GÖREV SÜRESİ UZATMA İŞLEMLERİ

 

S16- GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

 

S17- TAŞINIR GİRİŞ(DEVİR ALMA)

 

S18- İZİN İŞLEMLERİ

 

S19- GİDEN EVRAK

 

S20- 2547 SAYILI KANUN’UN 31. MADDESİ İLE GÖREVLENDİRME

 

S21- 2547 SAYILI KANUN’UN 35. MADDESİ İLE GÖREVLENDİRME

 

S22- 2547 SAYILI KANUN’UN 39. MADDESİ İLE GÖREVLENDİRME

 

S23- 2547 SK’UN 40/A MADDESİ İLE DERS GÖREVLENDİRME

 

S24- 2547 SK’UN 40/B MADDESİ İLE GÖREVLENDİRME

 

S25- AKADEMİK GENEL KURUL

 

S26- KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM, SEMİNER, KURULTAY, ÇALIŞTAY, PANEL VB. ORGANİZASYON

 

S27- BÖLÜM KURULMASI

 

S29- BAŞARI NOTLARI İLANI

 

S30- BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRME

 

S32- 1416 SAYILI KANUNA GÖRE ÖĞRETİM ELEMANI YETİŞTİRME

 

S33- BÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATAMASI

 

S34- BÜTÇE HAZIRLAMA

 

S35- ÇALIŞMA BELGESİ DÜZENLEME

 

S36- DEKAN/FAKÜLTE SEKRETERİ ONAYI 

 

S37- KAYIT YENİLEME / DERS SEÇME

 

S38- DERS GÖREVLENDİRMELERİNİN YAPILMASI

 

S39- DERS PLANLARININ VE İÇERİKLERİNİN GÜNCELLENMESİ

 

S40- DERS TELAFİSİ

 

S41- SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA, UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME

 

S42- YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

 

S43- İNTİBAK İŞLEMLERİ

 

S44- İŞE BAŞLAMADA VE İŞTEN AYRILIŞTA YAPILACAK İŞLEMLER

 

S45- MAZERET İZNİ KULLANMA

 

S46- RESMİ YAZIŞMA GENEL

 

S47- SINAVLARA İTİRAZ

 

S48- YURTDIŞI İZİN ONAYI

 

S49- KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ

 

S50- KAYIT SİLME İŞLEMLERİ

 

S51- FAKÜLTE SEKRETERİ VEKÂLET BIRAKMA

 

S52- ÖĞRENCİ STAJ İŞLEMLERİ

 

S53- ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ

 

S54- BURS İŞ AKIŞ SÜRECİ

 

S55- KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA

 

S56- ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ

 

S57- MAAŞ İŞLEMLERİ

 

S58- EK DERS İŞLEMLERİ

 

S59- PERSONEL ALIM TALEPLERİ İŞLEMLERİ

<