2011 YILI YAYINLARI

A. MAKALELER

A1. ULUSLARARASI MAKALE

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL

 • Bingöl, Y., Pakiş, A. “Anadoluculuk Hareketi ve Üç Tarz-I Siyaset” Akademik Araştırmalar Dergisi, Vol. 50 Ağustos-Ekim (2011). (Endeks: EBSCO Elektronik Veri Tabanı, The Journal of Academic Studies in Sociological Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, Index Islamicus, Ulakbilim Veritabanı).
 • Bingöl, Y., Tanrıver, N. “Changing Social Movements in Information Age: On-line Movements/Bilgi Çağında Değişen Sosyal Hareketler: Sanal Eylemler,” The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, Vol. 6, Spring (2011), pp. 131-141. (Endeks: Asos Akademik, Sosyal Bilimler Endeksi)

Yrd. Doç. Dr. M. Murat ARSLAN,

 • Arslan, M.M. (2011) Measuring Real Activity in a Model with Sticky Price and Sticky Information. Southwestern Economic Review, Vol.38, 49-57.

Yrd. Doç. Dr. Tuba KANCI

 • (E. Fuat Keyman ile) “A Tale of Ambiguity: Citizenship, Nationalism and Democracy in Turkey,” Nations and Nationalism, vol.17, no. 2, 318-336, 2011.

A2. ULUSAL MAKALE

Prof. Dr. Mehmet BULUT

 • Bulut, M., (2011), “Gelişen Avrupa Genişleyen Osmanlı’dan Günümüze Dünya Ekonomisi’nde Değişen Dengeler ve Yeni Merkez” ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 13-29.

Yrd. Doç. Dr. Bayram SİNKAYA

 • “İran İslam Cumhuriyeti’nde Siyasal Yapı ve Yönetim,” Mehmet Şahin ve Türel Yılmaz (der.), Ortadoğu Siyasetinde İran, Ankara, Barış Kitap, 2011, s.3-49.
 • “Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Ortadoğu Politikası ve Batı Etkisi,” ADAM Akademi, cilt 1, sayı 1 (Haziran 2011).
 • “Devrimci Ordu ve Siyaset: İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Örneği,” Ortadoğu Etütleri, cilt 3, sayı 1 (Temmuz 2011).

B. KİTAPLAR

B1. YURT DIŞINDA KİTAP

B2. YURT DIŞINDA KİTAP BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Adem ÇAYLAK

 • Çaylak, A., M. Dikkaya, “Past, Present and The Future of Turkish Azerbaijani Relations”, Eds., Mehmet Bulut-Recai Aydın, Economic, Political and Cultural Cooperation in Caucasus and Central Asia (Ankara Center for Thought and Research Publications, 2011).   

Yrd. Doç. Dr. Tuba KANCI

 • (E. Fuat Keyman ile) "Turquía en 2010, perfil de país." Anuario Internacional CIDOB 2011 içinde. Barcelona Center for International Studies (CIDOB), 2011. İngilizce olarak “Country Profile: Turkey in 2010.” International Yearbook CIDOB 2011 içinde. Barcelona Center for International Studies (CIDOB), 2011.

B3. YURT İÇİ KİTAP

Prof. Dr. Mehmet BULUT

 • Bulut, M.& Aydın, R. (eds.), (2011), Economic, Political and Cultural Cooperation in Caucasus and Central Asia, Ankara

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL

 • Bingöl, Y. (ed.), Yirmi Birinci Yüzyılda Demokrasi Tartışmaları, Umuttepe Yayınları, 2011 (ISBN 978-605-5936-52-5)

Prof. Dr. Adem ÇAYLAK

 • Çaylak, Adem, İktidar-Muhalefet İlişkileri Bağlamında Türkiye’nin Siyasal Hayatında Osman Bölükbaşı ve Siyasal Hareketi (Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2010).

B4. YURT İÇİ KİTAP BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Mehmet BULUT

 • Bulut, M. (2011), “Introduction”, Economic, Political and Cultural Cooperation in Caucasus and Central Asia, Bulut, M.& Aydın, R. (eds.), Ankara, pp.1-5.

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL

 • Bingöl Y. “Yirmi Birinci Yüzyılda Demokrasi: Kavramlar, Temel Yaklaşımlar,” Yirmi Birinci Yüzyılda Demokrasi Tartışmaları (ed. Y. Bingöl), 9-20, Umuttepe Yayınları, 20
 • 11.
 • Bingöl Y. “1990’lı Yıllarda Demokrasiye Geçiş Tartışmaları,” Yirmi Birinci Yüzyılda Demokrasi Tartışmaları (ed. Y. Bingöl), 21-40, Umuttepe Yayınları, 2011.

Prof. Dr. Adem ÇAYLAK

 • Çaylak, Adem, “Osmanlı’da Yöneten-Yönetilen İlişkileri: Kavramsallaştırma ve Tarihsel Analiz”, Der. Nagehan Talat Arslan, Kamu Yönetimi Üzerine İncelemeler (Bursa: Alfa Aktüel Yayınları, 2011), ss. 77-126. 
 • Çaylak, Adem, A. Çelik, "Yeni Bir Yurttaşlık Anlayışına Doğru: Kemalist Ulusçuluktan Demokratik Yurttaşlığa", Der. Cüneyt Yenigün ve Ertan Efegil, Türkiye'nin Değişen Dış Politikası (Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2010), ss. 173-191.

Yrd. Doç. Dr. Tuba KANCI

 •  (Ayşe Gül Altınay ile) “Küçük Askerleri ve Küçük Ayşeleri Eğitmek: Ders Kitaplarında Askerileştirilmiş ve Cinsiyetlendirilmiş Vatandaşlık.” In Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim -Türkiye ve İsveç Deneyimleri, der. F. Gök, M. Carlson, A. Rabo. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011.

C. ULUSLARARASI KONFERANSLAR

Prof. Dr. Mehmet BULUT

 • Bulut, M., (2011), “The Role of the Ottomans in the World Economy during the early modern times”, International Congress on Knowledge,Economy and Management, June 23-25, 2011, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • Bulut, M. (2011), “The Historical Experience of Economic Integration between the Balkans, Anatolia and the Middle East”, The Fourth International Conference on Past, Present, and Future of Turkish- Albanian-Macedonian Relations, 27-29 May 2011, Pristine, Kosovo-Skopje,Macedonia.
 • Bulut,M.(2011), “Rethinking Powerty and Education for the Least Developed Countries”, The 4 th United Nations Conference on the Least Developed Countries, 9-13 May 2011, Istanbul, Turkey.
 • Bulut, M. (2011), “The Change and the Composition of Ottoman Imports and from England in nineteenth century”, The Third European Congress on World and Global History, London School of Economics, 14-17 April 2011, London, England.
 • Bulut, M., (2011) “The Role of the Ottomans in the World Trade and Economy during the Rise of the Merchant Empires” Paper for Ottoman-European Contacts in Commerce, Finance and Culture, Cambridge University, 27-29 March 201, Cambridge, England.
 • Bulut, M., (2011), “A Look to Ottoman-Euroatlantic Economic Relations over the long” Harvard University, Center for Middle Eastern Studies, 27 January, Boston, USA.

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL

 • 9th International Knowledge, Economy and Management Congress, “Knowledge and Power” Oturumu, International University of Sarajevo, Sarajevo-Bosnia & Herzegovina, 23-25 Jun, 2011.

Yrd. Doç. Dr. M. Murat ARSLAN

 • Arslan, M.M. ve Acar, M. (2011) The New Era in the Balkans: Economy, Globalization and Integration, 4. ADAM Uluslararası Konferansı, Üsküp, Makedonya, Mayıs 2011.

Yrd. Doç. Dr. Bayram SİNKAYA

 • “Türkiye’nin Ortadoğu Politikası ve Bölgenin Demokratikleşmesi,” II. Türk-Arap İlişkilerinin Dünü Bugünü Sempozyumu, Ankara, Gazi Üniversitesi, 26-27 Nisan 2011.
 • “Change of Civil-Military Relations in Iran: Rise of the Revolutionary Guards,” the IPSA/AISP Armed Forces and Society (RC 24) Conference, Ankara, 17-19 Haziran, 2011.
 • “Arap Baharı ve Yeni Ortadoğu: Riskler ve Fırsatlar,” Bölgesel ve Küresel Etkileriyle I. Yildönümünde Arap Baharı ve Türkiye, Ankara, 17-18 Aralık 2011.

Yrd. Doç. Dr. Tuba KANCI

 • (Annika Rabo, Marie Carlson, Sabine Gruber ile birlikte). “Future Citizens in Pedagogic Texts and in Education Policies - Examples from Norway, Sweden, Syria and Turkey.” European Conference on Educational Research 2011, European Educational Research Association (EERA), 12-16 Eylül 2011, Berlin, Almanya.

 

 Prof. Dr. Adem ÇAYLAK

 •  Çaylak, Adem, İktidar-Muhalefet İlişkileri Bağlamında Türkiye’nin Siyasal Hayatında Osman   Bölükbaşı ve Siyasal Hareketi (Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2010).
 •  Çaylak, Adem, “Osmanlı’da Yöneten-Yönetilen İlişkileri: Kavramsallaştırma ve Tarihsel Analiz”, Der.   Nagehan Talat Arslan, Kamu Yönetimi Üzerine İncelemeler (Bursa: Alfa Aktüel Yayınları, 2011), ss. 77-126.
 •  Çaylak, Adem, A. Çelik, "Yeni Bir Yurttaşlık Anlayışına Doğru: Kemalist Ulusçuluktan Demokratik  Yurttaşlığa", Der. Cüneyt Yenigün ve Ertan Efegil, Türkiye'nin Değişen Dış Politikası (Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2010), ss. 173-191.

<