Dekan Yardımcıları

Doç. Dr. Fatih Cemil ÖZBUĞDAY

Fatih Cemil Özbuğday (Konya, 1983) lisans eğitimini Başkent Üniversitesi İşletme bölümünde birincilikle tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi’nden İktisat alanında Yüksek Lisans, Tilburg Üniversitesi’nden (Hollanda) Uluslararası Ekonomi ve Finans alanında Yüksek Lisans ve yine Tilburg Üniversitesi’nden İktisat alanında Yüksek Lisans dereceleri almıştır. 2009 ve 2013 yılları arasında doktora araştırmacısı olarak Tilburg Üniversitesi’nde bulunmuştur. 2013 yılı Mayıs ayından itibaren de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Dr. Özbuğday 2008 yılında Pricewaterhouse Coopers’ın Amsterdam şubesinde Ekonomi, Strateji ve Değerleme departmanında araştırmacı olarak çalışmıştır. 2011-2012 güz döneminde misafir araştırmacı olarak University of East Anglia (Birleşik Krallık) bünyesindeki Centre for Competition Policy kurumunda bulunmuştur. 2009 ve 2012 yılları arasında Tilburg Law and Economics Center kurumunun bir üyesi ve Hollanda Rekabet Kurumu Baş Ekonomisti’nin ofisinde araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Dr. Özbuğday’ın temel araştırma alanı rekabet ve düzenleme ekonomisidr. Rekabet ve düzenleme alanında birçok projede yer almış ve makaleleri uluslaraarası dergilerde yayımlanmıştır. Şu anda ise enerji verimliliği, elektrik perakende sektöründe rekabet ve enerji piyasalarında risk algısı ve yatırım konuları üzerinde çalışmaktadır.

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Hüseyin MERCAN

2008 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini, 2011 de ise Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında “Suriye Dış Politikası ve Ulusal Çıkar: 1990- 2010” başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında doktora çalışmasını “İslami Hareketin Kurumsallaşma Sorunu Işığında Müslüman Kardeşler Teşkilatı” başlıklı tezle 2017’de tamamladı. Kırklareli Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Genel itibariyle Orta Doğu Siyaseti üzerine araştırmalar yapmaktadır. Bu alanda çeşitli akademik makaleler kaleme alan Mercan’ın, Suriye: Rejim ve Dış Politika başlıklı bir kitabı ve Transformation of the Muslim World in the 21st Century adlı bir derlemesi bulunmaktadır.

<