Misyon ve Vizyon

<

MİSYON

Küresel ve yerel yeni ilişki biçimlerini yerelden ulusal, bölgeden milletlerarasına uzanan çerçevede sorgulayıp analiz edebilecek, dönüm noktalarında stratejik kararlar alıp uygulayabilecek, yeni yüzyılda Türkiye’nin bölgede ve uluslararası arenada konumunu güçlendirecek değişim eksenli düşünebilen, gerektiğinde kurulu düzeni meşrulaştıran araçsal akıl ve bilgiyi sorgulayabilen nitelikli insanın yetişmesi için ortam oluşturmayı hedefleyen Fakültemiz,, sadece Türkiye’de değil, dünyadaki rekabetçi ortamda da yarışabilecek donanıma ve isteğe sahip toplumsal sorumlulukla bezenmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitimimiz, sadece sınav eksenli bakış açısını kırmak ve ötesine geçmeyi hedeflemektedir.

Bu hedefe ulaşmak için tüm kademeleriyle öğretim elemanlarının öğrencileri en iyiyi başarmaya yönlendirdiği bir ortam oluşturulmaktadır.

Fakültemiz, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat ve maliyeyi bir bütünün parçaları olarak gören bir anlayışı temel almaktadır. Öğrencilerimizin, sadece iktisatçı ya da uluslararası ilişkiler uzmanı değil, bunlardan birinde uzmanlaşan ancak diğer alanları da anlayıp, yorum yapabilen bireyler olmasını hedeflemektedir.

VİZYON

Fakültemizi; imkânları, hedefi ve çalışma alanına bakışıyla diğer üniversitelerden daha farklı bir konuma yerleşmektir. Dünyayı okuma kabiliyeti yüksek, engelleri fırsatlar olarak gören insanlar yetiştirmektir.

<