Genel Bilgiler

Hoş Geldiniz

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, hızla değişen ve gelişen dünyaya paralel olarak ülkemizin coğrafyasını ve önemini kavramış, hem yurt içinde hem de uluslararası alanda söz sahibi olacak bireylerin yetişmesine imkân sağlayacak bir alt yapı inşa edilmektedir.

Türkiye ve çevresindeki ülkelerin gelecekteki potansiyellerini etkili bir şekilde hayata geçirecek olan beyin gücü, bilim insanı, yönetici, iktisatçı, maliyeci, diplomat, siyasetçi ve entelektüel elitlerin yetişmesinde öncü rol oynayacak olan fakültemizde lisans eğitim dili İngilizce olup hazırlık hariç eğitim süresi 4 yıldır. Verilen eğitim ile öğrencilere hem akademik kariyer için bir başlangıç, hem de özel sektör ve kamu sektöründe başarılı bir kariyer olanağı sağlanmaktadır. Özgüveni yüksek ve alanında çağın bilgisiyle donatılmış beyinlerin yetişmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmak önceliğimizdir.

Fakültemiz Hakkında

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türkiye’de her geçen gün ihtiyacı çok hissedilen sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik ve siyasi hayata, toplumsal sorumluluk bilinci içinde eleştirel ve bütüncül bakabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakültemizde dört bölüm (İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler) bulunmakta ve bu bölümlerin hepsi İngilizce eğitim vermektedir.

2010 yılında kurulan fakültemiz, hızlı bir şekilde oluşumunu tamamlayarak ilk öğrencilerini 2011-2012 öğretim yılında almıştır. Sadece lisans eğitiminde değil, lisansüstü eğitimde de Türkiye’de eğitimin kalitesini yükseltmeyi hedefleyen SBF, yüksek lisans ve doktora programlarına da öğrenci almış ve eğitime başlamıştır.

Yeni kurulmuş bir fakülte olmasına rağmen, oldukça iyi bir öğretim kadrosu oluşturan fakültemiz, bundan sonraki yıllarda sadece öğrencilerin değil, iyi bir akademik ortamda çalışmak isteyen akademisyenlerin de cazibe merkezi olmayı hedeflemektedir.

 

<