Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

Öğrenci Gözünde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programcılığı:


Programın Amacı:

Yaşanabilecek felaketlerde (deprem, sel, yangın, vs.) arama kurtarma, koruma ve müdahale yapabilecek, ve bu konularda kişileri eğitebilecek personel yetiştirme amaçlanmaktadır.

Eğitim Süreci:

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programından mezun olmak için, 120 AKTS kredilik derslerin tümünü almaları ve yaz dönemindeki 30 günlük stajlarını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.  Ayrıca mezun olma durumunda Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu şartları yerine getiren öğrenci, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisans Programı Diploması almaya hak kazanır.

İstihdam Olanakları:

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programından mezun olanlar: Acil Durum Müdürlüklerinde, Arama ve Kurtarma teknikeri, Sivil savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde Arama Kurtarma Teknikeri, Otellerde Yangın Güvenlik elemanı, İtfaiye ve yangın Güvenliği ile ilgili Cihaz Satışı ve Malzeme üretim firmalarında, Organize Sanayi ve Endüstriyel Kuruluşların Yangın Güvenlik elamanı, İş güvenliği ve İşçi Sağlığı teknikeri olarak istihdam edilmektedirler.

Program mezunlarının kamu sektöründe çalışabilecekleri alanlar olarak; büyükşehir belediyeleri itfaiye dairesi başkanlıkları ve belediye itfaiye müdürlüklerinde “itfaiye eri” olarak, çeşitli kamu kurumlarında “itfaiyeci” olarak, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri’nde “ARFF memuru” olarak ve yine bazı kurumlarda “itfaiye teknikeri” olarak istihdam edilmektedir.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programcılığı Dersleri:

Ders içerik ve bilgisi için tıklayınız.