Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|

Kalite Politikası

Yüksekokulumuzun kalite politikası aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:

 • Öğrencilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan bir Yüksekokul olmak,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
 • Akademik ve idari personelin daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,
 • Akademik ve idari personel ile öğrencilerde kalite, bilincini tesis etmek,
 • Yüksekokulun içinde bulunduğu akademik, sanayi ve toplumsal projeler oluşturma iş birlikleri içinde olmak

Kalite Hedefleri

Yüksekokulumuzun kalite hedefleri aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:

 • Öğrencilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini yazılı olarak belirtecekleri öğrenci ofisinin çalışma saatlerini arttırmak,
 • Danışmanların öğrenci görüşme saatlerini kolayca görünür hale getirmek,
 • Öğrencilerin dilekçelerine 3 iş günü içinde cevap vermek,
 • Öğrencilerin Teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilecekleri fuar alanları ile işbirliği yapmak,
 • Akademik ve idari personelin yeteneklerini ve ekip ruhunu ortaya çıkartacak en az iki toplantı düzenlemek,
 • Kalite bilincine farkındalık sağlayıcı en az iki seminer düzenlemek,
 • Her akademik yıl için Yüksekokul bünyesinde yer alan en az bir sektör ile ilgili akademik, sanayi ve toplumsal proje işbirliği içinde olmak,
 • Öğrenci memnuniyetini ölçülebilir hale getirmek ve her yıl memnuniyet durumunu iyiye doğru taşımak.