Sosyal Bilimler Enstitüsü
|

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE YAZIMI VE MEZUNİYET İŞLEMLERİ

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE YAZIMI KILAVUZU VE MEZUNİYET İŞLEMLERİ:

 

1) Dönem Projesi Yazım Kılavuzu İçin Linki Tıklayınız.

 

2) Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Mezuniyet Şartı:

* 10 Ders başarılı olarak tamamlanmalıdır.

* 1 Dönem projesi dersi başarılı olarak tamamlanmalıdır.

 

3) Mezuniyet İşlemlerinin Başlatılması:

* Öğrencinin otomasyon sisteminde ders notlarının tümü sonuçlandırılmış olmalıdır.

* Sonuçlandırılmamış dersler için danışman ile birlikte Not Düzeltme Formu hazırlanıp enstitümüze teslim edilmelidir.

* Örnek olarak "SBE701 DÖNEM PROJESİ" dersinin notu "DEVAME DİYOR(DE)" durumundan "BAŞARILI(BŞ)" durumuna çevrilmesi gerekmektedir.

* Mezuniyet işlemlerinin başlatılabilmesi için altta linki verilen "Not Düzeltme Formu" danışman imzası alınarak enstitümüze verilmelidir.

Not Düzeltme Formu İçin Linke Tıklayınız.

 

4) Mezuniyet İşlemleri İçin Gerekli Evraklar İçin Linklere Tıklayınız:

A) Mezuniyet Dilekçesi (1 Adet)

B) Proje Teslim Ve Yayım İzin Formu (1 Adet)

C) Proje/Tez Yazım Kuralları Kontrol Form (1 Adet)

D) Dönem Projesi Değerlendirme Formu (1 Adet)

E) Dönem Projesinin Yüklü Olduğu CD (1 Adet)(Önemli Not: CD İçinde Bulunan Projede İmzalanması Gereken Alanlar Gizlilik Ve Güvenlik Esaslarından Dolayı İmzasız Olmalıdırlar.)

F) Onaylı Ciltlenmiş Dönem Projesi (Arşivlemek için enstitümüz 1 adet proje  almaktadır. Öğrencinin dönem projesini vermek istediği kişi veya kurumlar var ise bu sayının üzerine eklenmelidir.)

 

5) Kariyer Planlama/Mezun Portalı Sayfasına Kayıt Yapılması:

Not: Özlük Bilgiler/ Akademik Bilgiler/ Kurs, Eğitim, Seminer/ İş, Staj Tecrübeleri alanlarının doldurulması gerekmektedir.

Kariyer Planlama/Mezun Portalı Sayfası İçin Linke Tıklayınız.

 

6) Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Düzenlenmesi Gereken Form:

Yabancı uyruklu öğrencilerimizden mezuniyet şartlarını sağlayanların Türkiye Mezunları Bilgi Formunu doldurarak diplomalarını teslim almaya geldiklerinde Esenboğa Külliyesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mezuniyet Ve Diploma Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkiye Mezunları Bilgi Formu Linkine Tıklayınız.

 

7) Yukarıda belirtilen tüm işlemler sonucunda, enstitümüz yönetim kurulu kararı ile mezuniyet evraklarınız ve öğrenci özlük dosyalarınız öğrenci işleri daire başkanlığı mezuniyet işlemleri ofisine gönderilir. Bu aşamadan sonra öğrencinin enstitümüz ile ilgili ilişiği kesilir. Diploma işlemleri ile ilgili "Mezuniyet İşlemleri Ofisi" nden bilgi alınmalıdır.