Sosyal Bilimler Enstitüsü
|

TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIMI VE MEZUNİYET İŞLEMLERİ

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIMI KILAVUZU VE MEZUNİYET İŞLEMLERİ:

 

1) Tez Yazım Kılavuzu:

Tez Yazım Kılavuzu İçin Tıklayınız. (Pdf Formatında)

Tez Yazım Kılavuzu İçin Tıklayınız. (Word Formatında)

 

2) Tezli Yüksek Lisans Programlarının Mezuniyet Şartı:

* 7 Ders başarılı olarak tamamlanmalıdır.

* 1 Bilimsel Araştırmalar Ve Metodları dersi başarılı olarak tamamlanmalıdır.

* 1 Seminer dersi başarılı olarak tamamlanmalıdır.

* Tez önerisinde başarılı olmak.

* İlgili akademik ana bilim kurulu kararıyla öğrencinin, tez çalışması ile ilgili en az bir adet bildirisinin bir ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş olması, bir adet bilimsel makalesinin ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış veya benzeri bir çalışmasının olması, en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından en az birini yerine getirmesi, yüksek lisans tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır.

* 1 Tez savunması başarılı olarak tamamlanmalıdır. Tez savunmasına giren öğrenciler savunma evraklarını 3 gün içerisinde enstitümüze ulaştırmaları gerekmektedir.

 

3) Mezuniyet işlemlerinin başlatılması:

* Öğrencinin otomasyon sisteminde ders notlarının tümü sonuçlandırılmış olmalıdır.

* Sonuçlandırılmamış dersler için danışman ile birlikte not düzeltme formu hazırlanıp enstitümüze teslim edilmelidir.

* Örnek olarak "SBE501 UZMANLIK ALAN" ve "SBE507 TEZ ÇALIŞMASI" derslerinin notu "DEVAM EDİYOR (DE)" durumundan "BAŞARILI (BŞ)" durumuna çevrilmesi gerekmektedir.

* Mezuniyet işlemlerinin başlatılabilmesi için altta linki verilen "Not Düzeltme Formu" danışman imzası alınarak enstitümüze verilmelidir.

Not Düzeltme Formu İçin Linke Tıklayınız.

 

4) Mezuniyet İşlemleri İçin Gerekli Evraklar İçin Linklere Tıklayınız:

A) Mezuniyet Dilekçesi(1 Adet)

B) Tez Veri Giriş Formu (2 Adet) (Bu form için  tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp adresinde sisteme giriş işlemleri e-devlet üzerinden tc kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak gerçekleştirilecektir., Tez merkezi bölümünden  tez veri giriş formunu doldurduktan ve kaydettikten sonra bu sayfadan 2 adet çıktı alınarak öğrenci tarafından imzalanacaktır.)

Orcid numarası alınması için kılavuzu tıklayınız.

C) Tez Teslim Ve Yayım İzin Formu (1 Adet)

D) Tez Yazım Kuralları Kontrol Formu (1 Adet)

E) Tezin Yüklü Olduğu CD (1 Adet)(Önemli Not: CD içinde bulunan tezde imzalanması gereken alanlar gizlilik ve güvenlik esaslarından dolayı imzasız olmalıdırlar.)

F) Onaylı Ciltlenmiş Tez (Arşivlemek için enstitümüz 3 adet tez  almaktadır. Öğrencinin tezini vermek istediği kişi veya kurumlar var ise bu sayının üzerine eklenmelidir.)

 

5) Kariyer Planlama/Mezun Portalı Sayfasına Kayıt Yapılması:

Not: Özlük Bilgiler/ Akademik Bilgiler/ Kurs, Eğitim, Seminer/ İş, Staj Tecrübeleri alanlarının doldurulması gerekmektedir.

Kariyer Planlama/Mezun Portalı Sayfası İçin Linke Tıklayınız.

 

6) Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Düzenlenmesi Gereken Form:

Yabancı uyruklu öğrencilerimizden mezuniyet şartlarını sağlayanların Türkiye Mezunları Bilgi Formunu doldurarak diplomalarını teslim almaya geldiklerinde Esenboğa Külliyesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mezuniyet Ve Diploma Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkiye Mezunları Bilgi Formu Linkine Tıklayınız.

 

 

7) Yukarıda belirtilen tüm işlemler sonucunda, enstitümüz yönetim kurulu kararı ile mezuniyet evraklarınız ve öğrenci özlük dosyalarınız öğrenci işleri daire başkanlığı mezuniyet işlemleri ofisine gönderilir. bu aşamadan sonra öğrencinin enstitümüz ile ilgili ilişiği kesilir. Diploma işlemleri ile ilgili "Mezuniyet İşlemleri Ofisi"nden bilgi alınmalıdır.