Sosyal Bilimler Enstitüsü
|

DOKTORA TEZ YAZIMI VE MEZUNİYET İŞLEMLERİ

DOKTORA TEZ YAZIMI KILAVUZU VE MEZUNİYET İŞLEMLERİ:

1)Tez Yazım Kılavuzu:

Tez Yazım Kılavuzu İçin Tıklayınız. (Pdf Formatında)

Tez Yazım Kılavuzu İçin Tıklayınız. (Word Formatında)

 

2) Doktora Programlarının Mezuniyet Şartı:

* 7 ders başarılı olarak tamamlanmalıdır.

* 1 Bilimsel Araştırmalar Ve Metodları dersi başarılı olarak tamamlanmalıdır. (yüksek lisansta alınmış ise doktorada bu dersi alma zorunluluğu yoktur. 7 ders almaları yeterlidir.)

* 1 Seminer dersi başarılı olarak tamamlanmalıdır.

* 1 yeterlik aşaması başarılı olarak tamamlanmalıdır.

* Doktora tez öneri savunmasında başarılı olmak.

* 3 tez izleme komitesi tez çalışma raporu (tik) başarılı olarak tamamlanmalıdır.

* İlgili akademik ana bilim kurulu kararıyla öğrencinin, tez çalışması ile ilgili en az bir adet bildirisinin bir ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş olması, bir adet bilimsel makalesinin ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış veya benzeri bir çalışmasının olması, en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından en az birini yerine getirmesi, doktora tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır. 

* 1 tez savunması başarılı olarak tamamlanmalıdır.  Tez savunmasına giren öğrenciler savunma evraklarını 3 gün içerisinde enstitümüze ulaştırmaları gerekmektedir.

 

3) Mezuniyet İşlemlerinin Başlatılması:

* Öğrencinin otomasyon sisteminde ders notlarının tümü sonuçlandırılmış olmalıdır.

* Sonuçlandırılmamış dersler için danışman ile birlikte not düzeltme formu hazırlanıp enstitümüze teslim edilmelidir.

* Örnek olarak "SBE601 UZMANLIK ALAN" ve "SBE607 TEZ ÇALIŞMASI" derslerinin notu "DEVAM EDİYOR (DE)" durumundan "BAŞARILI (BŞ)" durumuna çevrilmesi gerekmektedir.

* Mezuniyet işlemlerinin başlatılabilmesi için altta linki verilen "Not Düzeltme Formu" danışman imzası alınarak enstitümüze verilmelidir.

Not Düzeltme Formu İçin Linke Tıklayınız.

 

4) Mezuniyet İşlemleri İçin Gerekli Evraklar İçin Linklere Tıklayınız:

A) Mezuniyet Dilekçesi(1 Adet)

B) Tez Veri Giriş Formu (2 Adet) (Bu form için tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp adresinde sisteme giriş İşlemleri e-devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak gerçekleştirilecektir., tez merkezi bölümünden  Tez Veri Giriş Formunu doldurduktan ve kaydettikten sonra bu sayfadan 2 adet çıktı alınarak öğrenci tarafından imzalanacaktır.)

Orcid numarası alınması için  kılavuzu tıklayınız.

B) Tez Teslim Ve Yayım İzin Formu (1 ADET)

C) Tez Yazım Kuralları Kontrol Formu (1 ADET)

D)Tezin Yüklü Olduğu CD (1 Adet)  (Önemli Not: CD İçinde Bulunan Tezde İmzalanması Gereken Alanlar Gizlilik Ve Güvenlik Esaslarından Dolayı İmzasız Olmalıdırlar.)

F) Onaylı Ciltlenmiş Tez (Arşivlemek İçin Enstitümüz 3 Adet Tez  Almaktadır. Öğrencinin Tezini Vermek İstediği Kişi Veya Kurumlar Var İse Bu Sayının Üzerine Eklenmelidir.)

 

5) Kariyer Planlama/Mezun Portalı Sayfasına Kayıt Yapılması:

Not: Özlük Bilgiler/ Akademik Bilgiler/ Kurs, Eğitim, Seminer/ İş, Staj Tecrübeleri Alanlarının Doldurulması Gerekmektedir.

Kariyer Planlama/Mezun Portalı Sayfası İçin Linke Tıklayınız.

 

6) Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Düzenlenmesi Gereken Form:

Yabancı uyruklu öğrencilerimizden mezuniyet şartlarını sağlayanların Türkiye Mezunları Bilgi Formunu doldurarak diplomalarını teslim almaya geldiklerinde Esenboğa Külliyesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mezuniyet Ve Diploma Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkiye Mezunları Bilgi Formu Linkine Tıklayınız.

 

7) Yukarıda Belirtilen Tüm İşlemler Sonucunda, Enstitümüz Yönetim Kurulu Kararı İle Mezuniyet Evraklarınız Ve Öğrenci Özlük Dosyalarınız Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mezuniyet İşlemleri Ofisine Gönderilir. Bu Aşamadan Sonra Öğrencinin Enstitümüz İle İlgili İliğişi Kesilir. Diploma İşlemleri İle İlgili  "Mezuniyet İşlemleri Ofisi"nden Bilgi Alınmalıdır.