Sosyal Bilimler Enstitüsü
|

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DOKTORA YETERLİK İLANI

Öğrencilerin Anabilim Dalı Başkanlığına Başvuru Tarihleri

1 Kasım 2022

11 Kasım 2022

Anabilim Dalı Başkanlıklarının Başvuruları Enstitüye Teslim Tarihleri

1 Kasım 2022

18 Kasım 2022

Doktora Yeterlik Sınav Dönemi

5 Aralık 2022

30 Aralık 2022

 

   2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora Yeterlik Sınavına Girecek Öğrencilerin Yapması Gerekenler

1. Öğrenciler doktora yeterlik başvurularını Anabilim Dalı Başkanlıklarına 01 - 11 Kasım 2022 tarihleri arasında yapacaklardır.

2. Anabilim Dalı Başkanlıkları doktora yeterlik başvuru formlarını Enstitüye 01 - 18 Kasım 2022 tarihleri arası EBYS üzerinden ileteceklerdir. (ekler fiziki olarak gönderilecektir).

Doktora yeterlik sınavları 05 - 30 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

3. Öğrencilerin doktora yeterlik başvurusu için Anabilim Dalı Başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir. Anabilim Dalı Başkanlıklarının, doktora yeterlik komitesi tarafından onaylanan başvuruları toplu halde üst yazıyla Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

4. Başvuru formuna öğrenci not durum belgesi eklenir. (öğrenciler transkriptleri kendi sistemlerinden alabilirler.)

5. Yabancı dil yeterlik belgelerini başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir. (yabancı uyruklu öğrencilerde dil belgesi zorunlu değildir.)

6. Doktora yeterlik jürisi (biri danışman ve en az ikisi kurum dışından olmak üzere beş asil öğretim üyesi ile biri aynı anabilim/bilim dalından, diğeri kurum dışından seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur.)

("Doktora Jürisi Atama Formu" doktora yeterlik komitesi tarafından imzalanması gerekmektedir.)

7. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci sözlü sınava alınır.

8. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

9. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı/sözlü sınavdan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(Bir öğrencinin doktora yeterliliğe en fazla 2 (iki) defa girme hakkı vardır.)

10. Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında koşullarını yerine getirdiği halde yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bu haklarını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılırlar. (2020-2021 Güz ve öncesi kayıt olup derslerini tamamlayan yeterlik aşamasına gelen ve doktora yeterlik sınavına girmek için başvuru yapıp girmeyen öğrenciler).

11. 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı doktora yeterlik sınavına başvuru yapmış başarısız olan, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında başvuru yapmak zorunda olupta yapmayanlar, 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır. Sınava girmemeleri durumunda başarısız sayılıp doktora programından ilişiği kesilir.

12. Jüri üyeleri doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenecektir.

13. Doktora yeterlik sınav atama formu yalnızca yeterlik komitesi tarafından imzalanacaktır.

14. AYBÜ lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği 29. madde (8) fıkrası gereğince, sınav sonuçlarının 3 (üç) gün içerisinde Enstitümüze tutanak ile bildirilmesi gerekmektedir. 

 

      Gerekli Formlar

1.   Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Formu

2.    Yabancı Dil Belgesi (Doktora Programına Kabul İçin Verdiğiniz Belge Geçerlidir.)

3.    Doktora Yeterlik Sınav Sonuç Form