Sosyal Bilimler Enstitüsü
|

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ DOKTORA YETERLİK İLANI

ANA BİLİM DALINA BAŞVURU

4 Nisan 2022 Pazartesi

15 Nisan 2022 Cuma

   

EVRAKLARIN ENSTİTÜYE GÖNDERİMİ

4 Nisan 2022 Pazartesi

15 Nisan 2022 Cuma

   

SINAV TARİHLERİ

5 Mayıs 2022 Perşembe

27 Mayıs 2022 Cuma

 

     2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Doktora Yeterlik Sınavına Girecek Öğrencilerin Yapması Gerekenler

1. Öğrenciler doktora yeterlik başvurularını ana bilim dalı başkanlıklarına 4 Nisan 2022 - 15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapacaklardır.

2. Ana bilim dalı başkanlıkları doktora yeterlik başvuru formlarını enstitüye 4 Nisan 2022 - 15 Nisan 2022 tarihleri arası EBYS üzerinden ileteceklerdir. (ekler fiziki olarak gönderilecektir).

Doktora yeterlik sınavları 5-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

3. Öğrencilerin doktora yeterlik başvurusu için ana bilim dalı başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir. Ana bilim dalları başkanlıklarının, doktora yeterlik komitesi tarafından onaylanan başvuruları toplu halde üst yazıyla enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

4. Başvuru formuna öğrenci not durum belgesi eklenir. (öğrenciler transkriptleri kendi sistemlerinden alabilirler.)

5. Yabancı dil yeterlik belgelerini başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir. (yabancı uyruklu öğrencilerde dil belgesi zorunlu değildir.)

6. Doktora yeterlik jürisi (biri danışman ve en az ikisi kurum dışından olmak üzere beş asil öğretim üyesi ile biri aynı ana bilim/bilim dalından diğeri kurum dışından seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur.)

("Doktora Jürisi Atama Formu" doktora yeterlik komitesi tarafından imzalanması gerekmektedir.)

7. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci sözlü sınava alınır.

8. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü ana bilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

9. yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı/sözlü sınavdan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(Bir öğrencinin doktora yeterliliğe en fazla 2 defa girme hakkı vardır.)

10. Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında koşullarını yerine getirdiği halde yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bu haklarını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılırlar. (2019-2020 Bahar ve öncesi kayıt olup derslerini tamamlayan yeterlik aşamasına gelen ve doktora yeterlik sınavına girmek için başvuru yapıp girmeyen öğrenciler).

11. 2021-2022 Güz yarıyılı doktora yeterlik sınavına başvuru yapmış başarısız olan, 2021-2022 Güz yarıyılında başvuru yapmak zorunda olupta yapmayanlar 2021-2022 bahar yarıyılında doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır. Sınava girmemeleri durumunda başarısız sayılıp doktora programından ilişiği kesilir.

12. Jüri üyeleri doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenecektir.

13. Doktora yeterlik sınav atama formu yalnızca yeterlik komitesi tarafından imzalanacaktır.

 

 

      Gerekli Formlar

1.   Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Formu

2.    Yabancı Dil Belgesi (Doktora Programına Kabul İçin Verdiğiniz Belge Geçerlidir.)

3.    Doktora Yeterlik Sınav Sonuç Form