İş Akış Süreçleri

ADAY MEMUR ASALET TASDİKİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

ARAŞTIRMA GÖRV. VE UZMAN ATAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI 

   

ARŞİV İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

ARŞİV İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

BAŞARI NOTLARI İLANI İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

BİMER İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

BÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATAMASI İŞ AKIŞ SEMASI

   

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

DEKAN - FAKÜLTE SEKRETERİ ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

DERS GÖREVLENDİRMELERİNİN YAPILMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

DERS PLANLARININ VE İÇERİKLERİNİN GÜNCELLENMESİ

   

FAKÜLTE KURULU İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

FAKÜLTE SEKRETERİNE VEKÂLET ALT SÜREÇ İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

GİDEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

GÖREV YOLLUKLARI

   

GÖREVLENDİRME ( MD.31)

   

GÖREVLENDİRME (13B-4)

   

GÖREVLENDİRME (MD.35)

   

GÖREVLENDİRME (MD.40)

   

HİZMET İÇİ EĞİTİM, TOPLANTI, KONFERANS VB.

   

İŞE BAŞLAMA

   

İŞE BAŞLAMADA VE AYRILIŞTA YAPILACAKLAR İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

MAL BİLDİRİMİ

   

MUAYENE KOMİSYONU İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

ÖĞRENCİ BURS ALT SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

ÖĞRENCİ DANIŞMANLIK ALT SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ALT SÜRECİ AKIŞ İŞ ŞEMASI

   

ÖĞRENCİ KAYIT DONDURMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

ÖĞRENCİ TEMSİLCİ SEÇİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

ÖĞRETİM ELEMANI DERS TELAFİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

ÖĞRETİM YARDIMCILARI GÖREV SÜRESİ UZATIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

ÖZLÜK DOSYASI

   

PERSONEL DİSİPLİN İŞLEMLERİ

   

PERSONEL MAAŞ İŞLEMLERİ KESENEK BİLGİ SİSTEMİ

   

RESMİ YAZIŞMALAR İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

SENELİK İZİN ALMA

   

SINAVLARA İTİRAZ

   

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA

   

STRATEJİK PLANIN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

   

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL HİZMETLERİ TALEP KARŞILAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

TAŞINIRI KAYIT KONTROL HİZMETLERİ TALEP KARŞILAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

   

VEKÂLET – DEKANLIK

   

YARDIMCI DOÇENT ATAMA

   

YURTDIŞI İZİN ALMA