Misyon ve Vizyon

Misyon

Bilim ve teknolojinin kullanıma sunduğu çağdaş yöntemlerle eğitilen, bütüncül yaklaşım ve eleştirel düşünme sürecini kullanarak toplumun sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamada yetkin, etkili iletişim kurabilen ve değişim yaratabilen, etik ilkelere bağlı profesyonel mezunlar vermektir.

Vizyon

Nitelikli mezunları, akademik çalışmaları, eğitim sistemi ile toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik politika geliştirme sürecinde katkı sağlamada tercih edilen ve uluslararası düzeyde tanınan ve kabul gören bir eğitim kurumu olmaktır.