Genel Bilgiler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 27648 sayılı ve 21 Temmuz 2010 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan kararla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde kurulan 7 fakülteden biri olarak açılmıştır.  Fakültemiz 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini Hemşirelik Bölümüne kabul etmiştir. Fakültemiz sekiz bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; Hemşirelik, Sosyal Hizmet, Spor Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Odyoloji, Sağlık Yönetimi, Çocuk Gelişimi Bölümleridir. Fiziki şartların yetersizliği ve ülkemizdeki hemşire açığı göz önüne alınarak ilk olarak hemşirelik bölümü kurulmuştur. İlerleyen yıllarda sektördeki insan gücü ihtiyacı göz önüne alınarak Fakültemizde 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla Sosyal Hizmet, Spor Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri,  2017-2018 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Odyoloji Bölümü lisans programlarına öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Lisans öğretimi ile birlikte Fakültemiz lisansüstü eğitim ve çeşitliliğine önem vererek 2011- 2012 eğitim ve öğretim yılında ilk Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı ile lisansüstü eğitime başlamıştır. İlerleyen yıllarda ise diğer bölümlerimizin yüksek lisans ve doktora programları hızlı bir şekilde açılmış ve eğitim ve öğretim faaliyetlerini başlamıştır. 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında; (1) Aile ve Evlilik Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, (2) Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı, (3) Gerontoloji Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, (4) Sosyal Hizmet Politikaları ve Uygulamaları Tezli Yüksek Lisans Programı,  (5) Hemşirelikte Doktora Programı; 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında (6) Klinik Odaklı Sosyal Hizmet Doktora Programı, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında; (7) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı, (8) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında (9) Odyolojii, Ses ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans Programı ve (10) Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında (11) Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı, (12) Beslenme ve Ağırlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile (13) Sağlık Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamış ve halen devam etmektedir.

Ayrıca Fakültemizin Sağlık Yönetimi Bölümü 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Sağlık Yönetimi Doktora Programı ile Sağlık Ekonomisi Doktora Programlarına öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamayı hedeflemektedir. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına kayıtlı 667 Sayılı KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi’nden geçiş yapan öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri Fakültemiz Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Fakültemizde bünyesinde ayrıca YÖK tarafından onay alınmış ancak henüz aktif olmayan 4 program daha bulunmaktadır. Bunlar; Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, Perfüzyon, Ergoterapi Bölümleridir.

Fakültemiz; 589 lisans, 101 lisansüstü öğrenci Hemşirelik Bölümünde, 156 lisans, 110 lisansüstü öğrenci Sosyal Hizmet Bölümünde, 133 lisans, 38 lisansüstü öğrenci Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde, 79 lisans, 35 lisansüstü öğrenci Spor Bilimleri Bölümünde, 67 lisans, 35 lisansüstü öğrenci Beslenme ve Diyetetik Bölümünde, 69 lisans, 120 lisansüstü öğrenci Odyoloji Bölümünde olmak üzere toplam 1093 lisans 447 lisansüstü öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerine son hızda devam ederek günümüzün ihtiyaç duyduğu çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmış, kültür seviyesi yüksek, donanımlı, insancıl ve vicdanlı genç bireylerimizi topluma kazandırmaya çalışmaktayız.