Dekanın Mesajı

Bilimsel veriler ışığında çağımızın ihtiyacına cevap veren araştırma ve eğitim faaliyetleri ile bilim ve teknolojiye katkıda bulunacak, toplumun sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamada yetkin, etkili iletişim kurabilen ve değişim yaratabilen, etik ilkelere bağlı profesyonel mezunlar vermek amacıyla 2010 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, kurulmuş ve 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında ise akademik hayata başlayarak ilk lisans ve lisansüstü öğrencilerini Hemşirelik Bölümüne kabul etmiştir. Ülkemizdeki bu alandaki nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla Fakültemiz Hemşirelik, Sosyal Hizmet, Spor Bilimleri,  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Odyoloji,  Çocuk Gelişimi ve Sağlık Yönetimi programları ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Alanlarında tecrübeli ve donanımlı genç dinamik öğretim üyesi kadrosuna sahip olan Fakültemizde en son teknolojik donanımlara sahip laboratuvarlarımız ile öğrenci merkezli, kalite odaklı, Uluslararası 4. Nesil Avrupa Birliğine uyumlu lisans eğitimi programı yanında, 13’e yakın lisansüstü eğitim programları da verilmektedir.

Fakültemizde öğrenim gören öğrenciler profesyonel kariyerlerine yönelik öğretim üyeleriyle birlikte araştırma yürütme, ulusal ve uluslararası konferanslara katılma, laboratuvar uygulamaları ve staj yapma imkânlarına sahip olmakla birlikte bilimsel, mesleki, sosyal ve kültürel beceri ve birikimlerini geliştirecek etkinlikler düzenlemeleri ve bu tür etkinliklere katılmaları desteklenmektedir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak öğrenci odaklı, kaliteli ve paydaşlarla işbirliği içinde eğitim sunmaktan ve sağlık alanına ilgi duyan gençlerimizi ve akademik personeli bizlerle çalışmaya davet etmekten büyük onur duymaktayız.

Prof. Dr.  Metin DOĞAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili