İdari Personel

                               

Adil DEMİRBAŞ

Memur

Öğrenci İşleri  

ademirbas@ybu.edu.tr

                            

Aliye Burcu KAPLAN

Bilgisayar İşletmeni

Personel İşleri

bakaplan@ybu.edu.tr      
                            

Engin DEMEN

Bilgisayar İşletmeni

Mali İşler

edemen@ybu.edu.tr