ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Geçmişten Geleceğe...

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Akademik Özgeçmişler

  Anasayfa › Akademik Özgeçmişler › İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Akademik Özgeçmişler  

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1994

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 1996

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2003

Araştırma Alanları: Çeşitlilik Felsefesi, Kültürel Çoğulculuk, Birlikte Yaşama Felsefesi; Siyaset Felsefesi; Ahlak Felsefesi; İnsan Felsefesi

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Ahmet KANKAL

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1985

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 1987

Doktora : Ankara Üniversitesi - 1993

Araştırma Alanları: Tarih / Yeniçağ Tarihi

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Cemşafak ÇUKUR

Öğretim Üyesi

Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 1993

Yüksek Lisans : Old Dominion University - 1997

Doktora : University of Nebraska, Lincoln, USA - 2002

Araştırma Alanları: Kültür; Duygular ve Duygusal Düzenleme, Adalet, Uygulamalı Psikoloji (Yoksulluk, Sosyal Politika, Suç, vb.), Yöntem ve İstatistik

Öz Geçmiş

Prof. Dr Mustafa ERAVCI

Öğretim Üyesi

Lisans : Selçuk Üniversitesi - 1987

Yüksek Lisans : Selçuk Üniversitesi - 1992

Doktora : Edinburgh University/UK - 1998

Araştırma Alanları: Osmanlı, İran, Kafkasya ve Doğu Anadolu bölgesi ve İngiliz seyyahları çalışma alanını oluşturmaktadır

Öz Geçmiş

Prof. Dr Vedat GÜRBÜZ

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1990

Yüksek Lisans : University of Missouri KC (ABD) - 1996

Doktora : University of Wisconsin-Madison - 2002

Araştırma Alanları: Tarih / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Bilal SAMBUR

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1993

Yüksek Lisans : -

Doktora : University of Birmingham, İngiltere - 2002

Araştırma Alanları: Dini ve kültürel çoğulculuk, kişiler arası ilişkiler, kişilik, hümanist psikoloji, modern dini düşünce, modern dünyada maneviyat

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Halil Rahman AÇAR

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1985

Yüksek Lisans : ODTÜ - 1989

Doktora : ODTÜ - 2000

Araştırma Alanları: Bilgi Felsefesi ve Bilim Felsefesi

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR

Öğretim Üyesi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 1987.

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - 1993

Doktora : İstanbul Üniversitesi - 2000

Araştırma Alanları: Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi; Vakıflar; Şehir Tarihi; Yerel Tarih Çalışmaları; Osmanlı Arşiv Belgeleri Üzerine İncelemeler

Öz Geçmiş

Prof. Dr İbrahim TÜZER

Öğretim Üyesi

Lisans : Fırat Üniversitesi - 1998

Yüksek Lisans : Kırıkkale Üniversitesi - 2002

Doktora : Kırıkkale Üniversitesi - 2008

Araştırma Alanları: Modern Türk Şiiri ve Anlatıları, Edebiyat Sosyolojisi, Metin Tahlili, Anlam ve Yorum

Öz Geçmiş

Prof. Dr. İsrafil BABACAN

Öğretim Üyesi

Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi - 1998

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - 2001

Doktora : Gazi Üniversitesi - 2008

Araştırma Alanları: Eski Türk Edebiyatı

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Musa Şamil YÜKSEL

Öğretim Üyesi

Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi – 1997

Yüksek Lisans : Ege Üniversitesi – 2001

Doktora : Ege Üniversitesi – 2007

Araştırma Alanları: Timurlular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler, Şeybanîler ve XIV-XX. Yüzyıl Orta Doğu ve Orta Asya Türk Tarihi

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Mustafa ORÇAN

Öğretim Üyesi

Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 1992

Yüksek Lisans : Kırıkkale Üniversitesi - 1996

Doktora : İstanbul Üniversitesi - 2003

Araştırma Alanları: Kent Sosyolojisi, İktisat ve Endüstri Sosyolojisi, Tüketim Kültürü, Sosyal Politika.

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Salih YILMAZ

Öğretim Üyesi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 1998

Yüksek Lisans : Sakarya Üniversitesi - 2000

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2006

Araştırma Alanları: Yakınçağ Türk Dünyası (Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan vd.), Orta Asya, Tarih Eğitimi, Avrupa Birliği, Rusya ve Kafkasya

Öz Geçmiş

Prof.Dr. Kenan OLGUN

Öğretim Üyesi

Lisans : İstanbul Üniversitesi - 1990

Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi - 1995

Doktora : İstanbul Üniversitesi - 2002

Araştırma Alanları: 1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın Faaliyetleri ve Demokrasi Tarihimizdeki Yeri

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Muammer Mete TAŞLIOVA

Öğretim Üyesi

Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi - 1995

Yüksek Lisans : Çanakkale 18 Mart Üniversitesi - 1999

Doktora : Hacettepe Üniversitesi - 2006

Araştırma Alanları: Sözlü Kültür, Âşık Sanatı, Elektronik Kültür

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN

Öğretim Üyesi

Lisans : Gazi Üniversitesi

Yüksek Lisans : Kırıkkale Üniversitesi

Doktora : Gazi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Levent BAYRAKTAR

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1993

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 1997

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2003

Araştırma Alanları: Çağdaş Felsefe, Türk Düşünce Tarihi, Türkiye’de Felsefe, Henri Bergson

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Sait OKUMUŞ

Öğretim Üyesi

Lisans : Atatürk Üniversitesi - 1990

Yüksek Lisans : Kırıkkale Üniversitesi -1998

Doktora : Selçuk Üniversitesi - 2007

Araştırma Alanları: Klasik Türk Edebiyatı, Klasik İran Edebiyatı, Klasik Şiir, Mevlânâ’nın Eserleri

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Mehmet VURAL

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1992

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 1994

Doktora : Ankara Üniversitesi - 1998

Araştırma Alanları: İslâm Felsefesi, Türk-İslâm Düşüncesi, Metafizik, Gazzâlî, İslâm Siyaset Düşüncesi

Öz Geçmiş

Prof. Dr. İsmail ÇAKIR

Öğretim Üyesi

Lisans : Gazi Üniversitesi- 1991

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi -1996

Doktora : Hacettepe Üniversitesi -2003

Araştırma Alanları: İngiliz Dili Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi, Dil ve Kültür, Ders Materyalleri Hazırlama

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Ahmet KESGİN

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 2000

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 2004

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2010

Araştırma Alanları: Siyaset Felsefesi, Tarih Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Felsefe-Edebiyat İlişkisi, Çevre Felsefesi, Medeniyet Felsefesi, Felsefe ve Dünya Sorunları

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Akartürk KARAHAN

Öğretim Üyesi

Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi - 1999

Yüksek Lisans : Niğde Üniversitesi - 2002

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2009

Araştırma Alanları: Akartürk Karahan, Divanu Lugati’t-Türk’e Göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi

Öz Geçmiş

Doç. Dr Ayşe DEMİR

Öğretim Üyesi

Lisans : Erciyes Üniversitesi - 2001

Yüksek Lisans : Erciyes Üniversitesi - 2003

Doktora : Erciyes Üniversitesi - 2009

Araştırma Alanları: Türk Hikayesinde Mekan (1870-1922 Dönemi)

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Bekir S. GÜR

Öğretim Üyesi

Lisans : ODTÜ Üniversitesi - 2000

Yüksek Lisans : Florida State Üniversitesi - 2003

Doktora : Utah State Üniversitesi - 2007

Araştırma Alanları: Öğretim Teknolojisi

Öz Geçmiş

Doç. Dr Esma ÖZ KİRİŞ

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 2001

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 2005

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2011

Araştırma Alanları: Eski Mezopotamya ve Anadolu tarihi ve uygarlıkları, Çivi Yazılı Tabletler

Öz Geçmiş

Doç. Dr Fatih ERKOÇOĞLU

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1997

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 1999

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2006

Araştırma Alanları: Hz. Muhammed'in Hayatı, Dört Halife, Emevîler ve Abbâsîler Dönemleri, İslamiyet ve Türkler, İslam Kurumları ve Medeniyeti Tarihi

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Gülten ALIR

Öğretim Üyesi

Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 1998

Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 2001

Doktora : Hacettepe Üniversitesi - 2008

Araştırma Alanları: E-devlet, elektronik belge yönetimi, üst veri ve standartlar, Kurumsal içerik yönetimi, uzaktan eğitim ve yaşam boyu öğrenme.

Öz Geçmiş

Doç. Dr. İbrahim SEZGÜL

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi, 1989

Yüksek Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi,1995

Doktora : Selçuk Üniversitesi, 2007

Araştırma Alanları: Siyasal İletişim, Yönetsel İletişim, Kitle İletişim

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Hüdayar CİHAN

Öğretim Üyesi

Lisans : Hacettepe Üniversitesi

Yüksek Lisans : Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doktora : Gazi Üniversitesi/

Araştırma Alanları: Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Kamile Bahar AYDIN

Öğretim Üyesi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 1994

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - 1998

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2005

Araştırma Alanları: The Effect of the Group Program for Coping with Stress Based on Flow Theory the Adolescents’ Strategies for Coping with Stress.

Öz Geçmiş

Doç. Dr Mustafa ARSLAN

Öğretim Üyesi

Lisans : İnönü Üniversitesi - 1995

Yüksek Lisans : İnönü Üniversitesi - 1998

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2007

Araştırma Alanları: Eski Türk Edebiyatı, (XVI. yy. Klâsik Türk edebiyatı, Nazirecilik, Manzum Sözlükler)

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Münire Kevser BAŞ

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1996

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 1999

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2005

Araştırma Alanları: Modern Türk şiiri, şiir okuma biçimleri, şiir-tasavvuf ilişkisi, edebiyat-düşünsel bağlam ilişkileri, karşılaştırmalı okumalar

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Nihal ÇALIŞKAN

Öğretim Üyesi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 1999

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - 2003

Doktora : Gazi Üniversitesi - 2009

Araştırma Alanları: Yeni Türk Dili, Uygulamalı Dilbilim, Anlambilim, Sözcükbilim, Derlem Dilbilimi

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Osman DÜZGÜN

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi 2003

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi 2006

Doktora : Ankara Üniversitesi 2011

Araştırma Alanları: Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim Tercümanlık, Eşzamanlı Çeviri, Ardıl Çeviri, Modern Dönem Arap Halk Edebiyatı, Arap Lehçeleri ve Eğitimi

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Yıldız DEVECİ BOZKUŞ

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 2003

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 2006

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2011

Araştırma Alanları: Ermeni Dili ve Edebiyatı, Klasik Ermenice, Doğu Ermenice, Batı Ermenice, Türk-Ermeni İlişkileri, Ermeni Sorunu, Ermeni Diasporası, Ermeni Propagandası, Pontus Sorunu, Güney Kafkasya

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Sibel ÜST ERDEM

Öğretim Üyesi

Lisans : Atatürk Üniversitesi - 1999-2003

Yüksek Lisans : Atatürk Üniversitesi - 2003-2006

Doktora : Erciyes Üniversitesi - 2008-2009

Araştırma Alanları: Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hülya GÖKÇE

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1995

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 1999

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2008

Araştırma Alanları: Dil, Çağdaş Türk Lehçe ve Şiveleri, Tarihî Karşılaştırmalı Ses ve Yapı Bilgisi

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Esin Sultan OĞUZ

Öğretim Üyesi

Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 2001

Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 2004

Doktora : Hacettepe Üniversitesi - 2010

Araştırma Alanları: Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hacı YILMAZ

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1989

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 1998

Doktora : Gazil Üniversitesi - 2008

Araştırma Alanları: Arapça Gramer Eğitimi, Tercüme Teknikleri

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Halil İMAMOĞLUGİL

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1993

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 1999

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2006

Araştırma Alanları: Klasik Mantık, Mantık Tarihi

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hasan IŞIK

Öğretim Üyesi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 2000

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - 2002

Doktora : Gazi Üniversitesi - 2008

Araştırma Alanları: Tarih / Genel Türk Tarihi

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ethem ARIOĞLU

Öğretim Üyesi

Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 1994

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - 2000

Doktora : Gazi Üniversitesi - 2011

Araştırma Alanları: Türk Halk Edebiyatı, Halk Bilimi, Halk Tiyatrosu, Kültür Politikaları, Somut Olmayan Kültürel Miras, Halk İnançları

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi M. Akif FİDAN

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1996

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 2000

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2008

Araştırma Alanları: Bahriye Eğitimi ve Teşkilatı

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Enes KALA

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 2006 / Karaçi Üniversitesi-2008

Yüksek Lisans : University of Liverpool - 2009 / Ankara Üniversitesi - 2009

Doktora : Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: İlkçağ Felsefesi Tarihi, Siyaset Felsefesi, Ahlak Felsefesi

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BAYTER

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1989

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 2000

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2008

Araştırma Alanları: Kataloglama, Üst Veri (Metadata), Elektronik Bilgi Kaynaklarının Kataloglanması, Yaratıcı Kütüphane Faaliyetleri, Bilgi Erişim Sistemleri

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan AYDIN

Öğretim Üyesi

Lisans : Yüzüncı Yıl Üniversitesi

Yüksek Lisans : Yüzüncı Yıl Üniversitesi / Gazi Üniversitesi

Doktora : Gazi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Sayim TÜRKMAN

Öğretim Üyesi

Lisans : Kara Harp Okulu - 1981

Yüksek Lisans : İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi - 1998

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2006

Araştırma Alanları: Cumhuriyet Tarihi, Uluslararası Stratejik Araştırmalar (Ortadoğu ve Kıbrıs Uzmanı)

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Sıddık ÇALIK

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1990

Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi - 1993

Doktora : İstanbul Üniversitesi - 2000

Araştırma Alanları: Osmanlı’da Vakıf Müessesi ve İdaresi

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar BAYTAL

Öğretim Üyesi

Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 1994

Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 1998

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2009

Araştırma Alanları: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Sosyal Tarih

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Yelda ÖZEN

Öğretim Üyesi

Lisans : Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 1997

Yüksek Lisans : Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 2000

Doktora : Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 2008

Araştırma Alanları: Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi, Yoksulluk, Beden Sosyolojisi, Yaşlılık, Uluslararası Göç, Çalışma Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi

Öz Geçmiş

Ögr. Gör. Murat ÖZTÜRK

Öğretim Üyesi

Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans : Yale University

Doktora : -

Araştırma Alanları: Advanced Statistical Modeling; Social Research; Rituals; Social Impact Assessment

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Dr. Tekin ÖNAL

Araştırma Görevlisi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 2007

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - 2010

Doktora : Gazi Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Türkiye’de cumhuriyet rejiminin oturtulması, çok partili rejimin kurulması, demokratik faaliyetler, anayasal hareketler, hükümet politikaları ve konjonktürel etkileşimler

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Abdulmuttalip IŞIDAN

Arş. Gör.

Lisans : Gazi Üniversitesi - 2011

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi

Doktora : -

Araştırma Alanları: Arap Dili ve Edebiyatı araştırmaları, çeviri araştırmaları, dil öğretimi, dilbilim

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Arzu ERMAN

Arş. Gör.

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1999

Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 2010

Doktora : -

Araştırma Alanları: Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi, Şehir Örgütlenmeleri, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Ayşe KORKMAZ

Araştırma Görevlisi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 2010

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Doktora : -

Araştırma Alanları: Divan Şiiri, Tasavvufi Şiir, Osmanlı Türkçesi

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Betül TEZCAN

Araştırma Görevlisi

Lisans : Selçuk Üniversitesi - 2011

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilimi, Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

Doktora : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilimi, Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, Devam ediyor..

Araştırma Alanları: Tarih / Yeniçağ Tarihi

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Buğra KOCAMUSAOĞLU

Araştırma Görevlisi

Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 2006

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Doktora : -

Araştırma Alanları: Bilgi Felsefesi, Bilim Felsefesi

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Burcu BAYER

Araştırma Görevlisi

Lisans : Bilkent Üniversitesi - 2011

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 2012

Doktora : -

Araştırma Alanları: Çağdaş Sosyal Felsefe, Siyaset Felsefesi, İslam Düşüncesinde Gelenekselcilik

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Ceren SELVİ

Araştırma Görevlisi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 2010

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Doktora : -

Araştırma Alanları: Dilbilimi, Yeni Türk Lehçeleri, Eski Türkçe

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Elif DEMİR

Araştırma Görevlisi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 2003

Yüksek Lisans : -

Doktora : -

Araştırma Alanları:

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Gülsüm SADIÇ

Araştırma Görevlisi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 2009

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Doktora : -

Araştırma Alanları: Sözlü Kültür, Âşıklık Geleneği

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Güneş Muhip ÖZYURT

Araştırma Görevlisi

Lisans : İstanbul Üniversitesi - 2008

Yüksek Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 2011

Doktora : -

Araştırma Alanları: İran, Uluslararası İlişkiler

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Gülşah BULUT

Arş. Gör.

Lisans : Ankara Üniversitesi

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi

Doktora : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Devam Ediyor

Araştırma Alanları: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Hamit KARASU

Araştırma Görevlisi

Lisans : Erciyes Üniversitesi - 2010

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 2012

Doktora : -

Araştırma Alanları: Osmanlı, Sivas, ve İngiliz seyyahları çalışma alanını oluşturmaktadır

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Kamil KARASU

Araştırma Görevlisi

Lisans : Atatürk Üniversitesi - 2009

Yüksek Lisans : -

Doktora : -

Araştırma Alanları: Doğu Dilleri ve Edebiyatları / Arap Dili ve Edebiyatı

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Kübra ÇAĞLIYAN ŞAKAR

Arş. Gör.

Lisans : İstanbul Üniversitesi - 2010

Yüksek Lisans : Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi - 2013

Doktora : Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi - 2017

Araştırma Alanları: Rus Edebiyatı, Gümüş Çağı Rus yazar ve Şairleri

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Latife ÖZCAN

Araştırma Görevlisi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 2010

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Doktora : -

Araştırma Alanları: Halk hikayeciliği, Halk Bilimi

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Mahmut ÇADUK

Araştırma Görevlisi

Lisans : İstanbul Üniversitesi - 2008

Yüksek Lisans : -

Doktora : -

Araştırma Alanları: Doğu Dilleri ve Edebiyatları / Fars Dili ve Edebiyatı

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Maşallah NAR

Araştırma Görevlisi

Lisans : Uludağ üniversitesi

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doktora : -

Araştırma Alanları: Ortaçağ Müslüman Dünyasında Tasavvuf ve Felsefe

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Mehtap DOĞAN

Araştırma Görevlisi

Lisans : Bilkent Üniversitesi - 2009

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 2012

Doktora : -

Araştırma Alanları: Bilim Felsefesi, Epistemoloji, Zihin Felsefesi,

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Naime Yüksel KAYAÇAĞLAYAN

Araştırma Görevlisi

Lisans : Gaziantep Üniversitesi - 2009

Yüksek Lisans : Kilis 7 Aralık Üniversitesi - 2011

Doktora : -

Araştırma Alanları: Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Şehircilik Tarihi

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Necmettin AYAN

Araştırma Görevlisi

Lisans : Fatih Üniversitesi - 2011

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 2011 (Devam ediyor)

Doktora : -

Araştırma Alanları: Haçlı Seferleri, Ortaçağ Avrupa Tarihi

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Nurdan BESLİ

Araştırma Görevlisi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 2009

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - Devam Ediyor

Doktora : -

Araştırma Alanları: Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Dili

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nuri SALIK

Araştırma Görevlisi

Lisans : Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 2009

Yüksek Lisans : Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Devam ediyor

Doktora : -

Araştırma Alanları: Modern Ortadoğu Tarihi, Modern Suriye Tarihi, Suriye Dış Politikası, Osmanlı Modernleşmesi, Cumhuriyet Tarihi

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Dr. Nurseli Gamze ÖZGÜL

Araştırma Görevlisi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 2007

Yüksek Lisans : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi - 2011

Doktora : -

Araştırma Alanları: Modern Türk Edebiyatı, Edebiyat Kuramları, Estetik

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Özlem Züleyha KURAN

Araştırma Görevlisi

Lisans : Ankara üniversitesi - 2010

Yüksek Lisans : -

Doktora : -

Araştırma Alanları: Modern Arap Edebiyatı

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Pınar KURŞUN CENGİZ

Araştırma Görevlisi

Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 2011

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Doktora : -

Araştırma Alanları: Tarih / Eskiçağ Tarihi

Öz Geçmiş

Dr. Arş. Gör. Reşat ŞAKAR

Arş. Gör.

Lisans : İstanbul Üniversitesi - 2010

Yüksek Lisans : Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi - 2013

Doktora : Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi - 2017

Araştırma Alanları: Rus Dili, Morfoloji, Kelime-Yapım Bilgisi

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Serpil YILDIRIM

Araştırma Görevlisi

Lisans : Atatürk Üniversitesi - 2009

Yüksek Lisans : -

Doktora : -

Araştırma Alanları: Doğu Dilleri ve Edebiyatları / Fars Dili ve Edebiyatı

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Dr. Yaşar TOKAY

Araştırma Görevlisi

Lisans : Erciyes Üniversitesi - 2009

Yüksek Lisans : Akdeniz Üniversitesi - 2011

Doktora : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam ediyor)

Araştırma Alanları: Dilbilimi, Yeni Türk Lehçeleri, Eski Türkçe, Orta Asya Türk Tarihi

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Dr. Zeynep TEK

Araştırma Görevlisi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 2011 / Ankara Üniversitesi - 2011

Yüksek Lisans : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 2013

Doktora : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 2017

Araştırma Alanları: Modern Türk edebiyatı,edebiyat-felsefe İlişkisi, psikanalitik kuram,aşkın psikolojisinin edebî eserlerdeki görünümü,mizah.

Öz Geçmiş