ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Geçmişten Geleceğe...

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Akademik Özgeçmişler

  Anasayfa › Akademik Özgeçmişler › İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Akademik Özgeçmişler  

Prof. Dr. Sait OKUMUŞ

Dekan

Lisans : Atatürk Üniversitesi - 1990

Yüksek Lisans : Kırıkkale Üniversitesi -1998

Doktora : Selçuk Üniversitesi - 2007

Araştırma Alanları: Klasik Türk Edebiyatı, Klasik İran Edebiyatı, Klasik Şiir, Mevlânâ’nın Eserleri

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1994

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 1996

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2003

Araştırma Alanları: Çeşitlilik Felsefesi, Kültürel Çoğulculuk, Birlikte Yaşama Felsefesi; Siyaset Felsefesi; Ahlak Felsefesi; İnsan Felsefesi

Öz Geçmiş

Prof. Dr Ayşe DEMİR

Öğretim Üyesi

Lisans : Erciyes Üniversitesi - 2001

Yüksek Lisans : Erciyes Üniversitesi - 2003

Doktora : Erciyes Üniversitesi - 2009

Araştırma Alanları: Türk Hikayesinde Mekan (1870-1922 Dönemi)

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Ahmet KANKAL

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1985

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 1987

Doktora : Ankara Üniversitesi - 1993

Araştırma Alanları: Tarih / Yeniçağ Tarihi

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Bilal SAMBUR

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1993

Yüksek Lisans : -

Doktora : University of Birmingham, İngiltere - 2002

Araştırma Alanları: Dini ve kültürel çoğulculuk, kişiler arası ilişkiler, kişilik, hümanist psikoloji, modern dini düşünce, modern dünyada maneviyat

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Cemşafak ÇUKUR

Öğretim Üyesi

Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 1993

Yüksek Lisans : Old Dominion University - 1997

Doktora : University of Nebraska, Lincoln, USA - 2002

Araştırma Alanları: Kültür; Duygular ve Duygusal Düzenleme, Adalet, Uygulamalı Psikoloji (Yoksulluk, Sosyal Politika, Suç, vb.), Yöntem ve İstatistik

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Fatih ERKOÇOĞLU

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1997

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 1999

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2006

Araştırma Alanları: Hz. Muhammed'in Hayatı, Dört Halife, Emevîler ve Abbâsîler Dönemleri, İslamiyet ve Türkler, İslam Kurumları ve Medeniyeti Tarihi

Öz Geçmiş

Prof. Dr Hacı Mustafa ERAVCI

Öğretim Üyesi

Lisans : Selçuk Üniversitesi - 1987

Yüksek Lisans : Selçuk Üniversitesi - 1992

Doktora : Edinburgh University/UK - 1998

Araştırma Alanları: Osmanlı, İran, Kafkasya ve Doğu Anadolu bölgesi ve İngiliz seyyahları çalışma alanını oluşturmaktadır

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Halil Rahman AÇAR

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1985

Yüksek Lisans : ODTÜ - 1989

Doktora : ODTÜ - 2000

Araştırma Alanları: Bilgi Felsefesi ve Bilim Felsefesi

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR

Öğretim Üyesi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 1987.

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - 1993

Doktora : İstanbul Üniversitesi - 2000

Araştırma Alanları: Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi; Vakıflar; Şehir Tarihi; Yerel Tarih Çalışmaları; Osmanlı Arşiv Belgeleri Üzerine İncelemeler

Öz Geçmiş

Prof. Dr İbrahim TÜZER

Öğretim Üyesi

Lisans : Fırat Üniversitesi - 1998

Yüksek Lisans : Kırıkkale Üniversitesi - 2002

Doktora : Kırıkkale Üniversitesi - 2008

Araştırma Alanları: Modern Türk Şiiri ve Anlatıları, Edebiyat Sosyolojisi, Metin Tahlili, Anlam ve Yorum

Öz Geçmiş

Prof. Dr. İbrahim SEZGÜL

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi, 1989

Yüksek Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi,1995

Doktora : Selçuk Üniversitesi, 2007

Araştırma Alanları: Siyasal İletişim, Yönetsel İletişim, Kitle İletişim

Öz Geçmiş

Prof. Dr. İsrafil BABACAN

Öğretim Üyesi

Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi - 1998

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - 2001

Doktora : Gazi Üniversitesi - 2008

Araştırma Alanları: Eski Türk Edebiyatı

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Musa Şamil YÜKSEL

Öğretim Üyesi

Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi – 1997

Yüksek Lisans : Ege Üniversitesi – 2001

Doktora : Ege Üniversitesi – 2007

Araştırma Alanları: Timurlular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler, Şeybanîler ve XIV-XX. Yüzyıl Orta Doğu ve Orta Asya Türk Tarihi

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Mustafa ORÇAN

Öğretim Üyesi

Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 1992

Yüksek Lisans : Kırıkkale Üniversitesi - 1996

Doktora : İstanbul Üniversitesi - 2003

Araştırma Alanları: Kent Sosyolojisi, İktisat ve Endüstri Sosyolojisi, Tüketim Kültürü, Sosyal Politika.

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Salih YILMAZ

Öğretim Üyesi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 1998

Yüksek Lisans : Sakarya Üniversitesi - 2000

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2006

Araştırma Alanları: Yakınçağ Türk Dünyası (Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan vd.), Orta Asya, Tarih Eğitimi, Avrupa Birliği, Rusya ve Kafkasya

Öz Geçmiş

Prof.Dr. Kenan OLGUN

Öğretim Üyesi

Lisans : İstanbul Üniversitesi - 1990

Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi - 1995

Doktora : İstanbul Üniversitesi - 2002

Araştırma Alanları: 1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın Faaliyetleri ve Demokrasi Tarihimizdeki Yeri

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Muammer Mete TAŞLIOVA

Öğretim Üyesi

Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi - 1995

Yüksek Lisans : Çanakkale 18 Mart Üniversitesi - 1999

Doktora : Hacettepe Üniversitesi - 2006

Araştırma Alanları: Sözlü Kültür, Âşık Sanatı, Elektronik Kültür

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN

Öğretim Üyesi

Lisans : Gazi Üniversitesi

Yüksek Lisans : Kırıkkale Üniversitesi

Doktora : Gazi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Levent BAYRAKTAR

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1993

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 1997

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2003

Araştırma Alanları: Çağdaş Felsefe, Türk Düşünce Tarihi, Türkiye’de Felsefe, Henri Bergson

Öz Geçmiş

Prof. Dr Mehmet Vedat GÜRBÜZ

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1990

Yüksek Lisans : University of Missouri KC (ABD) - 1996

Doktora : University of Wisconsin-Madison - 2002

Araştırma Alanları: Tarih / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Mehmet VURAL

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1992

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 1994

Doktora : Ankara Üniversitesi - 1998

Araştırma Alanları: İslâm Felsefesi, Türk-İslâm Düşüncesi, Metafizik, Gazzâlî, İslâm Siyaset Düşüncesi

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN

Öğretim Üyesi

Lisans : İnönü Üniversitesi - 1995

Yüksek Lisans : İnönü Üniversitesi - 1998

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2007

Araştırma Alanları: Eski Türk Edebiyatı, (XVI. yy. Klâsik Türk edebiyatı, Nazirecilik, Manzum Sözlükler)

Öz Geçmiş

Prof. Dr. Münire Kevser BAŞ

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1996

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 1999

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2005

Araştırma Alanları: Modern Türk şiiri, şiir okuma biçimleri, şiir-tasavvuf ilişkisi, edebiyat-düşünsel bağlam ilişkileri, karşılaştırmalı okumalar

Öz Geçmiş

Prof. Dr. İsmail ÇAKIR

Öğretim Üyesi

Lisans : Gazi Üniversitesi- 1991

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi -1996

Doktora : Hacettepe Üniversitesi -2003

Araştırma Alanları: İngiliz Dili Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi, Dil ve Kültür, Ders Materyalleri Hazırlama

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Ahmet KESGİN

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 2000

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 2004

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2010

Araştırma Alanları: Siyaset Felsefesi, Tarih Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Felsefe-Edebiyat İlişkisi, Çevre Felsefesi, Medeniyet Felsefesi, Felsefe ve Dünya Sorunları

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Akartürk KARAHAN

Öğretim Üyesi

Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi - 1999

Yüksek Lisans : Niğde Üniversitesi - 2002

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2009

Araştırma Alanları: Akartürk Karahan, Divanu Lugati’t-Türk’e Göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Bekir Sıddık GÜR

Öğretim Üyesi

Lisans : ODTÜ Üniversitesi - 2000

Yüksek Lisans : Florida State Üniversitesi - 2003

Doktora : Utah State Üniversitesi - 2007

Araştırma Alanları: Öğretim Teknolojisi

Öz Geçmiş

Doç. Dr Esma ÖZ KİRİŞ

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 2001

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 2005

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2011

Araştırma Alanları: Eski Mezopotamya ve Anadolu tarihi ve uygarlıkları, Çivi Yazılı Tabletler

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Hasan IŞIK

Öğretim Üyesi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 2000

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - 2002

Doktora : Gazi Üniversitesi - 2008

Araştırma Alanları: Tarih / Genel Türk Tarihi

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Hüdayar CİHAN

Öğretim Üyesi

Lisans : Hacettepe Üniversitesi

Yüksek Lisans : Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doktora : Gazi Üniversitesi/

Araştırma Alanları: Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Kamile Bahar AYDIN

Öğretim Üyesi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 1994

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - 1998

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2005

Araştırma Alanları: The Effect of the Group Program for Coping with Stress Based on Flow Theory the Adolescents’ Strategies for Coping with Stress.

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Muhammet Enes KALA

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 2006 / Karaçi Üniversitesi-2008

Yüksek Lisans : University of Liverpool - 2009 / Ankara Üniversitesi - 2009

Doktora : Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: İlkçağ Felsefesi Tarihi, Siyaset Felsefesi, Ahlak Felsefesi

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Nihal ÇALIŞKAN

Öğretim Üyesi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 1999

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - 2003

Doktora : Gazi Üniversitesi - 2009

Araştırma Alanları: Yeni Türk Dili, Uygulamalı Dilbilim, Anlambilim, Sözcükbilim, Derlem Dilbilimi

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Osman DÜZGÜN

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi 2003

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi 2006

Doktora : Ankara Üniversitesi 2011

Araştırma Alanları: Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim Tercümanlık, Eşzamanlı Çeviri, Ardıl Çeviri, Modern Dönem Arap Halk Edebiyatı, Arap Lehçeleri ve Eğitimi

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Yıldız DEVECİ BOZKUŞ

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 2003

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 2006

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2011

Araştırma Alanları: Ermeni Dili ve Edebiyatı, Klasik Ermenice, Doğu Ermenice, Batı Ermenice, Türk-Ermeni İlişkileri, Ermeni Sorunu, Ermeni Diasporası, Ermeni Propagandası, Pontus Sorunu, Güney Kafkasya

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Sayim TÜRKMAN

Öğretim Üyesi

Lisans : Kara Harp Okulu - 1981

Yüksek Lisans : İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi - 1998

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2006

Araştırma Alanları: Cumhuriyet Tarihi, Uluslararası Stratejik Araştırmalar (Ortadoğu ve Kıbrıs Uzmanı)

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Sıddık ÇALIK

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1990

Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi - 1993

Doktora : İstanbul Üniversitesi - 2000

Araştırma Alanları: Osmanlı’da Vakıf Müessesi ve İdaresi

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Oğuzhan AYDIN

Öğretim Üyesi

Lisans : Yüzüncı Yıl Üniversitesi

Yüksek Lisans : Yüzüncı Yıl Üniversitesi / Gazi Üniversitesi

Doktora : Gazi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Sibel ÜST ERDEM

Öğretim Üyesi

Lisans : Atatürk Üniversitesi - 1999-2003

Yüksek Lisans : Atatürk Üniversitesi - 2003-2006

Doktora : Erciyes Üniversitesi - 2008-2009

Araştırma Alanları: Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Yaşar BAYTAL

Öğretim Üyesi

Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 1994

Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 1998

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2009

Araştırma Alanları: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Sosyal Tarih

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hülya GÖKÇE

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1995

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 1999

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2008

Araştırma Alanları: Dil, Çağdaş Türk Lehçe ve Şiveleri, Tarihî Karşılaştırmalı Ses ve Yapı Bilgisi

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Esin Sultan OĞUZ

Öğretim Üyesi

Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 2001

Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 2004

Doktora : Hacettepe Üniversitesi - 2010

Araştırma Alanları: Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hacı YILMAZ

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1989

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 1998

Doktora : Gazil Üniversitesi - 2008

Araştırma Alanları: Arapça Gramer Eğitimi, Tercüme Teknikleri

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Halil İMAMOĞLUGİL

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1993

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 1999

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2006

Araştırma Alanları: Klasik Mantık, Mantık Tarihi

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ethem ARIOĞLU

Öğretim Üyesi

Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 1994

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - 2000

Doktora : Gazi Üniversitesi - 2011

Araştırma Alanları: Türk Halk Edebiyatı, Halk Bilimi, Halk Tiyatrosu, Kültür Politikaları, Somut Olmayan Kültürel Miras, Halk İnançları

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif FİDAN

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1996

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 2000

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2008

Araştırma Alanları: Bahriye Eğitimi ve Teşkilatı

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BAYTER

Öğretim Üyesi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1989

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - 2000

Doktora : Ankara Üniversitesi - 2008

Araştırma Alanları: Kataloglama, Üst Veri (Metadata), Elektronik Bilgi Kaynaklarının Kataloglanması, Yaratıcı Kütüphane Faaliyetleri, Bilgi Erişim Sistemleri

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nuri SALIK

Araştırma Görevlisi

Lisans : Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 2009

Yüksek Lisans : Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Devam ediyor

Doktora : -

Araştırma Alanları: Modern Ortadoğu Tarihi, Modern Suriye Tarihi, Suriye Dış Politikası, Osmanlı Modernleşmesi, Cumhuriyet Tarihi

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Yelda ÖZEN

Öğretim Üyesi

Lisans : Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 1997

Yüksek Lisans : Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 2000

Doktora : Ortadoğu Teknik Üniversitesi - 2008

Araştırma Alanları: Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi, Yoksulluk, Beden Sosyolojisi, Yaşlılık, Uluslararası Göç, Çalışma Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Tekin ÖNAL

Araştırma Görevlisi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 2007

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - 2010

Doktora : Gazi Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Türkiye’de cumhuriyet rejiminin oturtulması, çok partili rejimin kurulması, demokratik faaliyetler, anayasal hareketler, hükümet politikaları ve konjonktürel etkileşimler

Öz Geçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Reşat ŞAKAR

Arş. Gör.

Lisans : İstanbul Üniversitesi - 2010

Yüksek Lisans : Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi - 2013

Doktora : Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi - 2017

Araştırma Alanları: Rus Dili, Morfoloji, Kelime-Yapım Bilgisi

Öz Geçmiş

Ögr. Gör. Murat ÖZTÜRK

Öğretim Üyesi

Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans : Yale University

Doktora : -

Araştırma Alanları: Advanced Statistical Modeling; Social Research; Rituals; Social Impact Assessment

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Dr. Nurseli Gamze ÖZGÜL

Araştırma Görevlisi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 2007

Yüksek Lisans : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi - 2011

Doktora : -

Araştırma Alanları: Modern Türk Edebiyatı, Edebiyat Kuramları, Estetik

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Dr. Yaşar TOKAY

Araştırma Görevlisi

Lisans : Erciyes Üniversitesi - 2009

Yüksek Lisans : Akdeniz Üniversitesi - 2011

Doktora : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devam ediyor)

Araştırma Alanları: Dilbilimi, Yeni Türk Lehçeleri, Eski Türkçe, Orta Asya Türk Tarihi

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Dr. Zeynep TEK

Araştırma Görevlisi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 2011 / Ankara Üniversitesi - 2011

Yüksek Lisans : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 2013

Doktora : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 2017

Araştırma Alanları: Modern Türk edebiyatı,edebiyat-felsefe İlişkisi, psikanalitik kuram,aşkın psikolojisinin edebî eserlerdeki görünümü,mizah.

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Dr. Abdulmuttalip IŞIDAN

Arş. Gör. Dr.

Lisans : Gazi Üniversitesi - 2011

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi

Doktora : -

Araştırma Alanları: Arap Dili ve Edebiyatı araştırmaları, çeviri araştırmaları, dil öğretimi, dilbilim

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Dr. Ceren SELVİLisans : Gazi Üniversitesi - 2010

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Doktora : -

Araştırma Alanları: Dilbilimi, Yeni Türk Lehçeleri, Eski Türkçe

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Dr. Gülşah BULUTLisans : Ankara Üniversitesi

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi

Doktora : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Devam Ediyor

Araştırma Alanları: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Dr. Serpil YILDIRIMLisans : Atatürk Üniversitesi - 2009

Yüksek Lisans : -

Doktora : -

Araştırma Alanları: Doğu Dilleri ve Edebiyatları / Fars Dili ve Edebiyatı

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Arzu ERMAN

Arş. Gör.

Lisans : Ankara Üniversitesi - 1999

Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi - 2010

Doktora : -

Araştırma Alanları: Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi, Şehir Örgütlenmeleri, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Ayşe KORKMAZ

Araştırma Görevlisi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 2010

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Doktora : -

Araştırma Alanları: Divan Şiiri, Tasavvufi Şiir, Osmanlı Türkçesi

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Betül TEZCAN

Araştırma Görevlisi

Lisans : Selçuk Üniversitesi - 2011

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilimi, Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

Doktora : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilimi, Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, Devam ediyor..

Araştırma Alanları: Tarih / Yeniçağ Tarihi

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Buğra KOCAMUSAOĞLU

Araştırma Görevlisi

Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 2006

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Doktora : -

Araştırma Alanları: Bilgi Felsefesi, Bilim Felsefesi

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Elif DEMİR

Araştırma Görevlisi

Lisans : Ankara Üniversitesi - 2003

Yüksek Lisans : -

Doktora : -

Araştırma Alanları:

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Gülsüm SADIÇ

Araştırma Görevlisi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 2009

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Doktora : -

Araştırma Alanları: Sözlü Kültür, Âşıklık Geleneği

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Güneş Muhip ÖZYURT

Araştırma Görevlisi

Lisans : İstanbul Üniversitesi - 2008

Yüksek Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 2011

Doktora : -

Araştırma Alanları: İran, Uluslararası İlişkiler

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Hamit KARASU

Araştırma Görevlisi

Lisans : Erciyes Üniversitesi - 2010

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 2012

Doktora : -

Araştırma Alanları: Osmanlı, Sivas, ve İngiliz seyyahları çalışma alanını oluşturmaktadır

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Kamil KARASU

Araştırma Görevlisi

Lisans : Atatürk Üniversitesi - 2009

Yüksek Lisans : -

Doktora : -

Araştırma Alanları: Doğu Dilleri ve Edebiyatları / Arap Dili ve Edebiyatı

Öz Geçmiş

Arş. Gör. Kübra ÇAĞLIYAN ŞAKAR

Arş. Gör.

Lisans : İstanbul Üniversitesi - 2010

Yüksek Lisans : Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi - 2013

Doktora : Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi - 2017

Araştırma Alanları: Rus Edebiyatı, Gümüş Çağı Rus yazar ve Şairleri

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Latife ÖZCAN

Araştırma Görevlisi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 2010

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Doktora : -

Araştırma Alanları: Halk hikayeciliği, Halk Bilimi

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Mahmut ÇADUK

Araştırma Görevlisi

Lisans : İstanbul Üniversitesi - 2008

Yüksek Lisans : -

Doktora : -

Araştırma Alanları: Doğu Dilleri ve Edebiyatları / Fars Dili ve Edebiyatı

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Maşallah NAR

Araştırma Görevlisi

Lisans : Uludağ üniversitesi

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doktora : -

Araştırma Alanları: Ortaçağ Müslüman Dünyasında Tasavvuf ve Felsefe

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Mehtap DOĞAN

Araştırma Görevlisi

Lisans : Bilkent Üniversitesi - 2009

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 2012

Doktora : -

Araştırma Alanları: Bilim Felsefesi, Epistemoloji, Zihin Felsefesi,

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Naime Yüksel KAYAÇAĞLAYAN

Araştırma Görevlisi

Lisans : Gaziantep Üniversitesi - 2009

Yüksek Lisans : Kilis 7 Aralık Üniversitesi - 2011

Doktora : -

Araştırma Alanları: Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Şehircilik Tarihi

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Necmettin AYAN

Araştırma Görevlisi

Lisans : Fatih Üniversitesi - 2011

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - 2011 (Devam ediyor)

Doktora : -

Araştırma Alanları: Haçlı Seferleri, Ortaçağ Avrupa Tarihi

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Nurdan BESLİ

Araştırma Görevlisi

Lisans : Gazi Üniversitesi - 2009

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - Devam Ediyor

Doktora : -

Araştırma Alanları: Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Dili

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Özlem Züleyha KURAN

Araştırma Görevlisi

Lisans : Ankara üniversitesi - 2010

Yüksek Lisans : -

Doktora : -

Araştırma Alanları: Modern Arap Edebiyatı

Öz Geçmiş

Araş. Gör. Pınar KURŞUN CENGİZ

Araştırma Görevlisi

Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 2011

Yüksek Lisans : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Doktora : -

Araştırma Alanları: Tarih / Eskiçağ Tarihi

Öz Geçmiş