Uluslararası Dünden Bugüne Özbekistan Sempozyumu
|

Bildiri Özeti ve Metin

single

ÖZET GÖNDERME

1- Özet, Bildiri Formatı menüsünde belirtildiği gibi yazılacaktır.

2- Özet başlığından önce, sayfanın üst kısmına ortalayarak aşağıdaki yazar bilgileri yazılacaktır:

    Yazar adı ve soyadı:

    Kurum bilgisi:

    Güncel iletişim adresi:

    e-posta:

    Cep telefonu:

3- Bildiri özetleri şu e-posta adresine gönderilecektir:

    ozbekistansempozyumu@gmail.com